Cantoni Group – Silnik serii Ex3SIE – Nominacja: Best of Industry 2024

Cantoni Group – Silnik serii Ex3SIE
5.7.2024

Grupa Cantoni to światowy lider produkcji silników elektrycznych (0,04 kW do 7000 kW), hamulców, aparatury i narzędzi z prawie 150-letnim doświadczeniem.

Produkt: Silnik serii Ex3SIE

Kategoria: IT, projektowanie i konstrukcje

Numer do głosowania: D02

Firma CELMA INDUKTA SA, należąca do Grupy Cantoni, uwzględniając swoje ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji silników Ex i biorąc pod uwagę nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności wynikające z Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2019/1781 & 2021/341, zaprojektowała, a następnie zaatestowała nową serię silników przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej (Ex eb) typu Ex3SIE wielkości 90–180 przeznaczonych dla przemysłu chemicznego (grupa II, strefa 1 lub 2). 

Nowa seria silników zastąpiła serię ExSg/ExSh produkowaną przez CELMA INDUKTA od ponad 20 lat. Jest standardowo oferowana w zakresie mocy 0,75–22 kW i w klasie sprawności IE3. Już teraz więc przewyższa wymagania wynikające z ww. rozporządzenia.

Cantoni Group – Silnik serii Ex3SIE – Nominacja: Best of Industry 2024 zdjęcie w treści artykułu

Główne cechy nowej serii silników Ex3SIE:

  • w standardzie dopuszczenie dla atmosfer gazowych (strefa 1 lub 2: 2G – grupa gazowa IIC, klasa temperaturowa T3); silniki mogą być również dostarczone z dopuszczeniem dla stref pyłowych (strefa 21 lub 22: 2D – grupa pyłowa IIIC, T125°C, IP66)
  • do współpracy z przemiennikami częstotliwości dowolnych producentów przy spełnieniu parametrów granicznych podanych w instrukcji obsługi,
  • wyposażenie w dodatkowe zabezpieczenia termiczne uzwojenia typu PTC, KTY, Pt100 lub Pt1000(standard dla silników z dopuszczeniem dla stref pyłowych i/lub przystosowanych do zasilania z  przemiennika częstotliwości),
  • do pracy w niskich temp. otoczenia (< -20°C),
  • dodatkowe znamionowanie dla częstotliwości 60Hz.

Silniki mają aktualne dopuszczenia wg międzynarodowych wymagań dla urządzeń przeciwwybuchowych.

Cantoni Group
ul. 3 Maja 28, 43-400 Cieszyn, 
tel.: 33 813 87 00
e-mail: motor@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com/pl

Prezentacja firmowa

Konkurs

Zagłosuj na ten produkt w konkursie Best of Industry 2024 w kategorii IT, projektowanie i konstrukcje

Konkurs

Zagłosuj na ten produkt w konkursie Best of Industry 2024 w kategorii IT, projektowanie i konstrukcje