MM Magazyn Przemysłowy
MM Magazyn Przemysłowy

MM Magazyn Przemysłowy

Dział prenumeraty

tel. +48 71 78 23 187

faks: -

e-mail: prenumerata@magazynprzemyslowy.pl

Dane adresowe

Raven Media sp. z o.o. 
dział prenumeraty
ul. Strzegomska 42AB
53-611 Wrocław

Prenumerata

MM Magazyn Przemysłowy to publikacja typu business to business prezentująca zagadnienia techniczne z kluczowych dziedzin przemysłu. Czasopismo interdyscyplinarne, upowszechniające najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujące znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. Forum wymiany informacji pomiędzy wielkimi korporacjami międzynarodowymi, stymulującymi rozwój wielu gałęzi przemysłu i polskimi firmami.

Zamawiam

5-6/2024

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

DANE DO FAKTURY

DANE DO WYSYŁKI

DANE KONTAKTOWE

* Pola obowiązkowe

RAVEN MEDIA sp. z o.o. informuje, że będzie administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu i w toku realizacji zamówionych w formularzu usług.