MM Magazyn Przemysłowy
MM Magazyn Przemysłowy

MM Magazyn Przemysłowy

Dział prenumeraty

tel. +48 71 78 23 197

faks: +48 71 78 23 184

e-mail: prenumerata@magazynprzemyslowy.pl

Dane adresowe

Raven Media sp. z o.o. 
dział prenumeraty
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław

Reklama
Reklama

Prenumerata

MM Magazyn Przemysłowy to publikacja typu business to business prezentująca zagadnienia techniczne z kluczowych dziedzin przemysłu. Czasopismo interdyscyplinarne, upowszechniające najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujące znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. Forum wymiany informacji pomiędzy wielkimi korporacjami międzynarodowymi, stymulującymi rozwój wielu gałęzi przemysłu i polskimi firmami.

Zamawiam

6-7/2022

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

DANE DO FAKTURY

DANE DO WYSYŁKI

DANE KONTAKTOWE

* Pola obowiązkowe

RAVEN MEDIA sp. z o.o. informuje, że będzie administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu i w toku realizacji zamówionych w formularzu usług.