MM Magazyn Przemysłowy
MM Magazyn Przemysłowy

MM Magazyn Przemysłowy

Czasopismo

Czasopismo
Reklama
Reklama

MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik typu business to business, prezentujący zagadnienia techniczne z kluczowych dziedzin przemysłu. Czasopismo poszerzające wiedzę inżynierską, przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

GŁÓWNA GRUPA CZYTELNICZA
Kadra zarządzająca i inżynierska w przedsiębiorstwach.

TEMATYKA PISMA
Czasopismo interdyscyplinarne, upowszechniające najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujące znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. Forum wymiany informacji pomiędzy wielkimi korporacjami międzynarodowymi, stymulującymi rozwój wielu gałęzi przemysłu, i polskimi firmami.

DYSTRYBUCJA
Wysyłka pocztowa (bezpłatnie lub w prenumeracie)
Kolportaż na znaczących imprezach targowych i konferencjach

Nakład

5000 - 7000 egzemplarzy

Liczba wydań

8 w 2022 roku

Wymiary

210 x 297 mm

Obszar zadruku

190 x 290 mm

Dane adresowe

Redakcje i biura

ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław
tel. +48 71 78 23 192
faks: +48 71 78 23 184

Wydawca

Raven Media sp. z o.o.
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław
NIP 897-17-67-168

Redakcja

Paweł Kruk

Paweł Kruk

dyrektor wydawniczy

redaktor naczelny

tel: +48 71 78 23 195

pawel.kruk​@ravenmedia.pl

Wojciech Traczyk

Wojciech Traczyk

redakcja internetowa

szef działu

tel: +48 537 568 468

tel: +48 71 78 23 192

wojciech.traczyk​@ravenmedia.pl

Eliza Przewoska

Eliza Przewoska

redakcja graficzna

tel: +48 71 78 23 196

eliza.przewoska​@ravenmedia.pl

DZIAŁ REKLAMY

Ewa Gardoń

Ewa Gardoń

dyrektor reklamy marki MM Magazyn Przemysłowy

tel: +48 608 600 104

tel: +48 71 78 23 199

ewa.gardon​@ravenmedia.pl

Renata Świderska

Renata Świderska

tel: +48 570 387 104

tel: +48 71 78 23 198

renata.swiderska​@ravenmedia.pl

Do pobrania

Poniżej znajdziesz specyfikacje techniczne reklam w czasopiśmie oraz na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do pobrania plików.
cover

Czasopismo

Specyfikacja techniczna reklam publikowanych w papierowym wydaniu czasopisma.

cover

Strona WWW

Specyfikacja techniczna reklam publikowanych na stronie internetowej.

Reklama