MM Magazyn Przemysłowy
MM Magazyn Przemysłowy

MM Magazyn Przemysłowy

Czasopismo

Czasopismo
Poniżej znajdziesz specyfikacje techniczne reklam w czasopiśmie oraz na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do pobrania plików.
cover

Czasopismo

Specyfikacja techniczna reklam publikowanych w papierowym wydaniu czasopisma.

website

Strona WWW

Specyfikacja techniczna reklam publikowanych na stronie internetowej.

Nakład

5000 - 7000 egzemplarzy

Liczba wydań

8 w 2022 roku

Wymiary

210 x 297 mm

Obszar zadruku

190 x 290 mm

DZIAŁ REKLAMY

Renata Świderska

Renata Świderska

tel: +48 570 387 104

tel: +48 71 78 23 184

renata.swiderska​@ravenmedia.pl