Kompleksowa kontrola powierzchni za pomocą VisionPro Surface

Reklama
Reklama

Produkcja i wzbogacanie powierzchni płyt oraz towarów każdego rodzaju, ze szkła, tworzyw sztucznych oraz towarów takich jak folie, blachy, papier i laminaty, odbywa się często przy bardzo dużej prędkości. Odrzucenie materiałów zawierających błędy szczególnie szybko znajduje odzwierciedlenie w kosztach, a przestoje maszyn w tym środowisku produkcyjnym są bardzo kosztowne. Dlatego błędy i ich przyczyny należy precyzyjnie rozpoznawać najwcześniej jak to możliwe przed następnym etapem tworzenia wartości, aby trwale zoptymalizować łańcuch regulacyjny procesu. Ze względu na złożoność procesu, przed obróbką obrazu do dokładnej kontroli powierzchni stawia się bardzo wysokie wymagania w zakresie precyzji, bezpieczeństwa działania i sterowania procesem.

Dzięki nowemu oprogramowaniu wizyjnemu VisionPro® Surface, Cognex rozbudowuje rodzinę produktów wydajnego oprogramowania do obróbki obrazu, opartego na komputerach. Nowe oprogramowanie łączy w sobie nowoczesną wizualną technologię wykrywania uszkodzeń i klasyfikacji z prostym panelem obsługi do precyzyjnego wykrywania uszkodzeń, klasyfikacji i gradacji tekstury powierzchni podczas procesu produkcji. To oprogramowanie wizyjne posiada nadzwyczaj dokładnie i pewnie pracujące algorytmy do wykrywania właściwości oraz między innymi dzięki samozapamiętującej klasyfikacji uszkodzeń ma możliwości wykraczające daleko poza tradycyjne na rynku, zwykłe funkcje kontrolne. Jest to wynik między innymi bogatych doświadczeń z instalowanymi na całym świecie systemami Cognex SISD (Surface Inspection Systems Division), wykorzystywanymi do bardzo kompleksowej kontroli jakości towarów w dużych fabrykach.
Za pomocą analiz statycznych, VisionPro Surface identyfikuje automatycznie prawdopodobne uszkodzenia na powierzchni materiału i klasyfikuje te uszkodzenia w grupy, na podstawie zgodności kontrastu, tekstury i/lub geometrii. Podczas fazy zapamiętywania użytkownik w prosty sposób ustawia czułość systemu na wykrywanie uszkodzeń i przyporządkowuje poszczególnym uszkodzeniom nazwy lub wartości, aby można było rozróżnić poszczególne rodzaje. Podczas procesu produkcji system automatycznie klasyfikuje każde uszkodzenie zgodnie z kategoriami zdefiniowanymi przez użytkownika.

Szczególne właściwości działania:
- Niezwykle prosty w obsłudze asystent konfiguracji kamery sprawia, że najnowocześniejsza technologia kontroli powierzchni jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich poziomu.
- Samozapamiętujące algorytmy rozpoznawania i klasyfikacji umożliwiają użytkownikom przekazywanie wiedzy o najczęściej występujących uszkodzeniach nawet z minimalną znajomością systemów wizyjnych. 
- Wykrywanie uszkodzeń i klasyfikacja oparta na kontraście, geometrii i teksturze.
- Wizualizacja uszkodzeń w czasie rzeczywistym umożliwia przeciwstawienie materiału niezawierającego braków i błędów w celu optymalnego porównania.
- Praktyczne WE/WY zapewnia sterowanie inspekcjami i zintegrowany transport materiałów.
- Automatyczne, oparte na rozwiązaniach internetowych przeglądanie i raportowanie, umożliwia użytkownikom wywołanie informacji o jakości w każdej dowolnej wewnątrzzakładowej przeglądarce internetowej.

Reklama

Dodatkowo wraz z oprogramowaniem VisionPro® Surface dostępne są opcjonalnie zestawy sprzętu do zestawów kamer, zestaw WE/WY, zestaw oświetlenia, zestaw dekodera i zestaw serwera.

Reklama
Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama