PC104-PLUS1500 - karta wejść i wyjść dwustanowych 24V do systemów przemysłowych

Reklama
Reklama

Firma Egmont Instruments wprowadziła do oferty nową kartę przeznaczoną do przemysłowych systemów zabudowanych na magistralę PC/104-PLUS, produkcji niemieckiej firmy Addi-Data. Karta ma 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych 24V. Jedno z wejść może pracować jako licznikowe, a dwa jako wejścia przerwań. Wszystkie wejścia odpowiadają przemysłowemu standardowi +24V dla „logicznej 1", co pozwala np. na bezpośrednie podłączanie sterowników PLC.

Wejścia mogą pracować w zakresie 19-30V DC jako logiczna „1" oraz w zakresie 0‑14V jako logiczne „0". Opóźnienie sygnału dla 24V wynosi 70µs, a maksymalna częstotliwość wejściowa 5kHz. Wyjścia o napięciu nominalnym 24V wymagają podania na kartę zewnętrznego zasilania w zakresie 11-36V. Wyjścia mają dużą obciążalność, do 0,15A przy 24V na jedno wyjście. Mają też zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przez samoresetujący się bezpiecznik. Dodatkowo, w momencie włączenia zasilania lub restartu systemu, wszystkie wyjścia ustawiane są w stanie logicznego „0". Karty mają pełną izolację optyczną 1000V, z zachowaniem na płytce odpowiedniego dystansu, separującą system od obiektów i sygnałów zewnętrznych. Sygnały cyfrowe wejściowe i wyjściowe przesyłane są przez optoizolatory. Karty zabezpieczone są też przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury, przed nadmiernym spadkiem napięcia, przed szybkimi impulsami, przepięciami, wyładowaniami elektrostatycznymi i zakłóceniami wysokiej częstotliwości EMI. Część funkcji nadzoru pełni układ watchdog. Z kolei odczytując rejestr statusu można prowadzić bieżącą diagnostykę na wypadek zwarcia, przegrzania, spadku napięcia lub jego nadmiernego wzrostu. Karty mogą być szeroko stosowane w automatyce przemysłowej i w sterowaniu procesami: do sterowania i monitorowania stanów wejść i wyjść, do przełączania sygnałów, jako interfejs do automatycznego testowania instalacji i urządzeń, do włączania, wyłączania i monitorowania różnych odbiorników elektrycznych. Pozwalają na podłączenie sterowania takich urządzeń, jak np. zawory, pompy, przekaźniki elektromechaniczne, wentylatory, światła, silniki, sterowniki PLC. Standardowe oprogramowanie to sterowniki do Windows XP/2000/NT/98, w tym sterowniki czasu rzeczywistego, sterowniki do LabView i LabWindows/CVI, przykłady programowania w Visual Basic, C, C++, Delphi. Dostępne są również narzędzia dla Linuxa. Pod Windows karta obsługiwana jest przez oprogramowanie ADDIPACK - sterownik oparty na koncepcji karty wirtualnej. Funkcje wszystkich zainstalowanych jednocześnie w komputerze kart interpretowane są jako funkcje jednej (wirtualnej) karty. Pozwala to na pisanie tylko jednego kodu programu dla tej samej funkcji wszystkich kart w systemie, bez konieczności odwoływania się do adresów i funkcji poszczególnych kart.

Reklama
Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama