Polimery – nowe kierunki wykorzystania

Rozmowa z dr. Krzysztofem Bortlem o rynku tworzyw sztucznych i możliwościach zastosowań polimerów syntetycznych  

A.K.: Panie doktorze, czy zechciałby pan przybliżyć charakterystykę rynku tworzyw sztucznych?

K. B.: Obecna światowa produkcja tworzyw sztucznych przekroczyła poziom 225 mln ton. Według ocen Plastics Europe w 2010 r. wyniesie 304 mln ton. W ciągu najbliższych trzech lat na kontynencie azjatyckim wytworzonych będzie ok. 43% ogółu polimerów, w Ameryce Południowej i Północnej - 27%, w Europie zaś - 25%. Europejski rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych (łącznie z producentami urządzeń do przetwórstwa) zatrudnia ponad 1,5 mln pracowników. Wartość jego sprzedaży ocenia się na 160 mld euro. Europejski przemysł tworzyw sztucznych przetwarza ponad 37,5 mln ton syntetycznych materiałów polimerowych. W procesach wytłaczania przetwarza się ponad 36% globalnej produkcji materiałów polimerowych, techniką wtryskiwania - ok. 32%, wytłaczania z rozdmuchem - ok. 10%, powlekania - mniej więcej 5%, prasowania i termoformowania - po 3%, pozostałe 3% przypada na inne metody przetwórstwa. Europa, zużywająca 1/4 światowej produkcji tworzyw sztucznych, to znaczący rynek. Szczególnie duży potencjał wzrostu mają na nim kraje nowo przyjęte do UE, takie jak Polska czy Czechy. Prognozowany średnioroczny wzrost zapotrzebowania na tworzywa w Europie do 2010 r. wyniesie 3,5%, tj. o 1,8% mniej od wzrostu zapotrzebowania w skali globalnej.

Czy mógłby pan podać przykłady wykorzystania materiałów polimerowych?

Na przykład polietylen dużej gęstości (PE-HD) jest powszechnie stosowany w produkcji rur, folii, opakowań, pojemników oraz wielu wyrobów wytwarzanych metodami wtryskiwania i wytłaczania z rozdmuchem. Światowe zapotrzebowanie na ten polimer w roku ubiegłym przekroczyło 28 mln ton. Liniowy polietylen małej gęstości głównie wykorzystywany jest w produkcji folii, przemyśle kablowym oraz produkcji niektórych wyrobów wtryskiwanych. Globalne zapotrzebowanie na ten polimer przekracza 20 mln ton w skali roku. Dynamicznym, rosnącym rynkiem są ciągle poliolefiny, syntetyzowane z zastosowaniem katalizatorów metalocenowych. Obecne zapotrzebowanie światowe na polimery metalocenowe przekracza już 25 mln ton, a roczne przyrosty zapotrzebowania na omawiane polimery szacuje się na ok. 6%. Przewiduje się, że w 2009 r. udział polimerów metalocenowych w globalnym rynku poliolefin stanowił będzie ok. 9%. Jednak wykorzystanie poszczególnych poliolefin będzie zróżnicowane - największe przyrosty zapotrzebowania przewidywane są dla PE-LLD oraz EPDM. Dobre właściwości fizyczno-mechaniczne (szczególnie przezroczystość i wytrzymałość na przebicie) oraz właściwości przetwórcze zachęciły przetwórców do wykorzystania metalocenowego PE-LLD w produkcji folii. Światową produkcję politereftalanu etylenu (PET) ocenia się na ponad 35 mln ton, z czego 65% wykorzystuje się w produkcji włókien, a 35% zużywanych jest przez przemysł opakowań. Globalne zdolności produkcyjne ABS szacuje się na ponad 8 mln ton. W produkcji tego polimeru zużywa się ok. 17% wytwarzanego styrenu. Do głównych kierunków jego wykorzystania należą przemysł motoryzacyjny, elektroniczny oraz produkcja sprzętu AGD. Polistyren stosowany jest w produkcji opakowań, elektronice, wyrobach gospodarstwa domowego oraz w produkcji zabawek. Zapotrzebowanie na PS na rynku światowym utrzymuje się na stałym poziomie, a zdolności produkcyjne w skali globalnej ocenia się na ok. 17 mln ton. Pozycja PS na globalnym rynku silnie uzależniona jest od podaży polipropylenu. Przewiduje się, że w obecnym roku sytuacja polistyrenu poprawi się, a produkcja PP nie zaspokoi zapotrzebowania, szczególnie w produkcji opakowań. Kopolimery blokowe styrenu (SBC) stanowią największą grupę termoplastów elastomerowych. Zapotrzebowanie na te polimery w 2006 r. osiągnęło poziom 970 tys. ton.

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę