Precyzyjne wykonanie najtrudniejszych kontroli krawędzi

Reklama
Reklama

We wszystkich branżach coraz większe wymagania wobec efektywności i jakości produktów powodują konieczność zawsze sprawnej przemysłowej obróbki obrazu. Należy zapewnić najdokładniejsze i pewne wykrywanie krawędzi w najtrudniejszych warunkach lub bardziej wydajne algorytmy obróbki kolorowego obrazu. Dzięki nowym rozszerzeniom oprogramowania wizyjnego In-Sight Explorer firmy Cognex, znacznie zwiększają się możliwości zastosowania bez ponoszenia wysokich kosztów.

Nowe oprogramowanie In-Sight Explorer 4.4 posiada dodatkowe narzędzia kolorów, ulepszoną kalibrację i usprawniony dostęp do danych w zakresie oprogramowania konfiguracyjnego EasyBuilder. Ponadto współpracuje ono z dużymi obrazami liniowymi. Nowe oprogramowanie posiada ponadto InspectEdge, wydajną i prostą w użyciu serię narzędzi do nadzwyczaj precyzyjnego wykrywania błędów w krawędziach i kontroli par krawędzi.

Reklama

To nowe narzędzie wizyjne zapewnia użytkownikom niespotykaną dotychczas elastyczność w rozwiązaniach zastosowań wizyjnych dzięki niezwykle precyzyjnej kontroli krawędzi. Na przykład rozpoznawanie nacięć na pokrywkach konserw lub minimalnych pęknięć krawędzi na ekranach słonecznych. InspectEdge rozpoznaje pęknięcia i uszkodzenia na prostych i okrągłych krawędziach, a dzięki jednoczesnemu śledzeniu kilku par krawędzi, może kontrolować różnorodne właściwości pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Dzięki wsparciu nieregularnych kształtów geometrycznych, wymagająca kontrola krawędzi, na przykład w przypadku ogniw uszczelniaczy w branży motoryzacyjnej, może odbywać się znacznie bardziej wydajnie. Układ graficzny panelu obsługi w tym narzędziu umożliwia prostą konfigurację zastosowań kontroli krawędzi i pozwala użytkownikowi na optymalną elastyczność podczas definiowania kryteriów błędów, takich jak wielkość, obszar i odległość. Ponadto można ustalić zakres dopuszczalnych zniekształceń, aby uniknąć zakłóceń.

Rozszerzenia:
- Nowe narzędzia kolorów w EasyBuilder, upraszczające proces zapamiętywania kolorów.

Reklama

- Zapamiętane kolory mogą być wykorzystywane przez różne narzędzia. Nowe narzędzia kolorów charakterystyczne dla zastosowań umożliwiają proste i elastyczne rozwiązania z zakresu zastosowań kolorów.
- Ulepszona korekta zniekształceń kamer liniowych i wsparcie dla maksymalnie 8192 linii przy dużych odwzorowaniach obiektów.
- Ulepszona kalibracja 32-punktowa w tabeli obliczeń In-Sight. Więcej opcji kalibracji w narzędziu EasyBuilder z uproszczonym dostępem do wzorców, obiektów typu blob i danych krawędzi.
- Właściwości sterowania pozycyjnego do koordynowania dyskretnych wyników zleceń programowanych i zakończonych.

Systemy obróbki obrazu In-Sight dostępne są w różnorodnych modelach, spełniających wszystkie wymagania dotyczące kosztów i wydajności. Są one w wielu branżach standardem do automatycznej kontroli i zapewnienia jakości. Oprogramowanie konfiguracyjne In-Sight EasyBuilder szybko przeprowadza doświadczonych użytkowników i początkujących przez pełny proces konfiguracji. Nie jest wymagana znajomość programowania lub tabel obliczeń. Systemy wizyjne In-Sight można łatwo zintegrować w każdej sieci fabrycznej lub automatycznym układzie prowadzenia. Posiadają one opcjonalny wyświetlacz obsługi do kontroli trwającej pracy systemów wizyjnych In-Sight w sieci.

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama