SENTE nagradza studentów informatyki

16.12.2009
Reklama
Reklama

Anna Lamek - laureatką konkursu na najciekawszą pracę magisterską o systemach ERP,  zorganizowanego przez firmę SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  Zwyciężczyni  w nagrodę odbędzie miesięczny, płatny staż w siedzibie twórcy i dostawcy systemów zintegrowanych.

Nagrodzona praca dyplomowa, zatytułowana „Analiza kierunków rozwoju systemów ERP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw", została napisana w 2009 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Praca przedstawia analizę stanu obecnego, jak i kierunków rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Prezentuje szczegółową analizę trendów tej ekspansji w branży motoryzacyjnej. Głównym celem rozprawy było wykazanie, że w dobie  dynamicznych zmian otoczenia osiąganie przez przedsiębiorstwa sukcesów ekonomicznych idzie w parze  ze wspieraniem prowadzonej działalności nowoczesnymi systemami zarządzającymi.

Reklama

            Laureatka odbędzie miesięczny staż w Dziale Wdrożeń lub Dziale Rozwoju Oprogramowania wspomnianego twórcy systemów zintegrowanych. Jego termin zostanie ustalony indywidualnie ze stażystką. - Cieszę się ze zwycięstwa w konkursie. Wierzę, że moja wiedza okaże się pomocna także twórcy systemów ERP, u którego odbędę staż. Moją pasją są technologie informacyjne w zarządzaniu dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw oraz analiza wymagań klienta. Dlatego swoją wiedzę z tej dziedziny będę nadal rozwijała w trakcie rozpoczętych w tym roku studiów doktoranckich - mówi Anna Lamek.

            W konkursie rywalizowały ze sobą prace magisterskie poświęcone systemom ERP, napisane (w latach 2008 i 2009) na Politechnice Wrocławskiej i Warszawskiej,  a także Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytecie w Huddersfield w Wielkiej Brytanii. Pozostali uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Reklama

            Kapituła konkursu złożona z specjalistów SENTE i dr. Piotra Adamczewskiego, niezależnego eksperta z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oceniała m.in. wartość merytoryczną prac, zakres w jakim prezentują systemy ERP, przykłady wdrożeń w przedsiębiorstwach, a także sposób prezentacji postawionych tez i ich argumentację. - Zwycięską pracę cechuje wysoki poziom merytoryczny oraz metodyczne podejście do analizy trendów rozwojowych systemów ERP. Mamy nadzieję, że laureatka w trakcie stażu zdobędzie przy naszym skromnym udziale wiele ciekawych doświadczeń związanych z branżą systemów zintegrowanych - mówi dr inż. Marcin Smereka, dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Reklama

O Autorze

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama