Stalowa rura podwójna Doppelrohr dalej bezkonkurencyjna

Reklama
Reklama

Prezentowana już w zeszłym roku opatentowana podwójna rura preizolowana Doppelrohr - oferowana przez firmę Isoplus Polska Sp. z o.o. z Katowic - dzięki temu, że jej zastosowanie daje znaczne oszczędności w zakresie strat cieplnych, nadzoru sieci, kosztów prac ziemnych i montażu, liczby muf i elementów kompensacyjnych, nadal pozostaje najciekawszą propozycją branży rurowej w Polsce.

   Podwójna rura Doppelrohr jest bardzo dobrym rozwiązaniem do przesyłu energii cieplnej przynoszącym optymalne korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Pionowe ułożenie rury zasilającej i powrotnej w jednej izolacji zapewnia taką izolacyjność, jaka jest przy zastosowaniu dwóch rur pojedynczych z pogrubioną izolacją - pionowy układ zasilania i powrotu prowadzi do utworzenia bloku cieplnego i związanej z tym dużej redukcji strat ciepła. Za sprawą takiej konstrukcji rury osiągnięto optymalne wykorzystanie izolacji z twardej pianki poliuretanowej PUR połączone z minimalnym zużyciem materiału.

Reklama

   Co się tyczy procesu produkcyjnego twardej pianki poliuretanowej PUR, to na linii produkcyjnej w procesie nieciągłym umieszcza się piankę między rurą przewodową a rurą płaszczową i w wyniku chemicznej reakcji egzotermicznej powstaje wysokiej jakości materiał izolacyjny o niskiej przewodności cieplnej - lPUR = maks. 0,0275 W/mK - i niewielkim ciężarze właściwym. Warto nadmienić, że Isoplus stosuje w 100% piankę nieszkodliwą dla środowiska i niezawierającą freonu. W procesie spieniania wykorzystuje cyklopentan, który przy bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych ma najmniejsze z możliwych wartości ODP (Ozone Depleting Potential) i GWP (Global Warming Potential) - ODP = 0, a GWP < 2.

   W rurze podwójnej Doppelrohr funkcję rury płaszczowej spełnia wypróbowana rura PEHD o gładkiej powierzchni. PEHD, czyli polietylen o wysokiej gęstości, to wyciskany bezszwowo, odporny na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia twardy polietylen o wysokiej odporności dynamicznej (do -50ºC). Spełnia ogólne wymagania stawiane produktom przez normę DIN 8075. Zgodnie z EN 253 w celu optymalnej przyczepności do twardej pianki PUR poddawany jest procesowi koronowania. Wymiary oraz grubości ścianek rury płaszczowej spełniają wymagania normy EN 253 (przewodność cieplna: λPE80 = 0,40 W/mK). PEHD jest w dużym stopniu odporny na działanie warunków atmosferycznych i na promieniowanie UV, jak również na wszelkie związki chemiczne występujące w gruncie. We wszystkich krajowych i międzynarodowych normach i wytycznych dotyczących PE jest on jedynym materiałem nadającym się do bezpośredniego układania w gruncie.

   Jeśli chodzi o rury przewodowe w preizolowanej rurze Doppelrohr, to są one wykonywane ze stali spawanej wysokimi częstotliwościami (współczynnik spawania V = 1,0).

   Szczególnie zainteresowanym podajemy zakres zastosowania stalowych rur Doppelrohr:

Reklama

maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Tmax: 130°C;

maksymalna dopuszczalna różnica temperatur VL/RL DT: 50 K;

maksymalne dopuszczalny ciśnienie robocze pB: 2,5 tys. kPa;

maksymalne dopuszczalne naprężenia osiowe smax: 190 N/mm²;

system nadzoru: IPS-Cui IPS-NiCr;

dopuszczalne media: woda grzewcza oraz inne ciecze nadające się do przesyłu rurą stalową.

(ak)

www.isoplus.pl

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama