System ATMS (Alan Time Management System)

Reklama
Reklama

Zarządzanie i automatyczne planowanie harmonogramu pracy zmianowej stało się proste, łatwe i szybkie. Dzięki dotychczasowym wdrożeniom, spotkaniom z użytkownikami oraz spostrzeżeniom przekazanym podczas wielu konferencji i targów firma Alan Systems wprowadza nową funkcjonalność wzbogacającą jej system ATMS (Alan Time Management System).

Aż 624 osobom, z którymi firma ta przeprowadziła rozmowy, układanie harmonogramu pracy zmianowej kojarzyło się z ciężką, mozolną pracą, tysiącami kartek, pilnowaniem odpowiednich przerw w pracy, z uwzględnianiem kwestii urlopowych, a ponadto jeszcze z przestrzeganiem Kodeksu pracy. Zaplanowanie zatem grafiku stawiało przed nimi niemałe wyzwanie. Dlatego Alan Systems proponuje nowoczesne rozwiązania informatyczne sprawiające, że planowanie harmonogramu staje się czynnością prostą, zautomatyzowaną i przede wszystkim szybką. Rozwiązania te cechuje system, który m.in.:
podpowiada dostępne opcje, generuje automatycznie harmonogram dla 50, 100, 200, a nawet 1000 pracowników i jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa pracy;
uwzględnia przypisanie pracowników do odpowiednich brygad czy też grup, bierze pod uwagę grupy alternatywne;
planuje odrębny grafik dla wybranej osoby oraz ma na uwadze preferencje co do typu pracy;
pozwala na zdefiniowanie m.in. takich parametrów, jak minimalna i maksymalna obsada na danej zmianie, praca w trudnych warunkach, kolejność zmian, priorytety obsadzania stanowisk, dni i zmian określonymi specjalistami;
umożliwia automatyczne tworzenie harmonogramów na podstawie raz zdefiniowanych kryteriów na wiele kolejnych okresów;
ułatwia pracę osobie, która tworzy grafik, eksportuje wygenerowany harmonogram do pliku tekstowego oraz pozwala na jego wydruk;
usprawnia działanie poprzez generowanie szeregu raportów na potrzeby działu księgowości, kadr, działów operacyjnych czy na potrzeby PIP;
ma intuicyjny interfejs użytkownika wykorzystujący technologię „przeciągnij i upuść".
To wszystko staje się możliwe dzięki wzbogaconej funkcjonalności systemu ATMS. System ten służy nie tylko do rejestracji, ale głównie do precyzyjnego zarządzania czasem pracy. Jest autorskim systemem rejestracji i kontroli czasu pracy oraz kontroli dostępu. Zadaniem ATMS jest przede wszystkim poprawa wydajności i efektywności pracy, minimalizacja kosztów pracy, lepsze zarządzanie potencjałem kadry pracowniczej, a także zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.
System ma różne moduły, przez co może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Specjalnością firmy Alan Systems jest integracja systemów typu RCP z dowolnym programem kadrowo-płacowym. Dodatkowym atutem jest to, że ATMS jest systemem napisanym w technologii webowej, dostęp do niego odbywa się przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie tego typu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na stanowiskach pracy.

Reklama
Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama