Złote Wzrosty ASTORA dla certyfikowanych Partnerów

Reklama
Reklama

Firma ASTOR po raz kolejny przyznała swoim Partnerom Nagrody „Złoty Wzrost ASTOR" za udaną współpracę w ostatnim roku. Wyróżnionych zostało 15 firm spośród 72 znajdujących się obecnie na Liście Partnerów firmy ASTOR.Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, przedstawiciele 10 firm z listy laureatów odebrali nagrody z rąk Stefana Życzkowskiego, prezesa firmy ASTOR Sp. z o.o.

Nagrody „Złoty Wzrost ASTOR" przyznawane są od 2007 roku corocznie, dla tych certyfikowanych partnerów firmy ASTOR, którzy osiągnęli najwyższy poziom zakupów w firmie ASTOR w wieloletniej historii swoich kontaktów handlowych.
Tegoroczne nagrody są tym większym wyróżnieniem, że trafiają do Partnerów, którzy potrafią wzmacniać swoją pozycję rynkową nawet w niesprzyjających warunkach gospodarczych.
Nagroda ta jest bardzo prorozwojowa, zachęcając firmy do nieustannego wzrostu. Firmy nie rywalizują między sobą, lecz walczą niejako ze swoimi własnymi ograniczeniami.
- komentuje Stefan Życzkowski, Prezes ASTOR Sp. z o.o.

Reklama

Kryteria przyznawania „Złotych Wzrostów ASTOR" są proste i sprawiedliwe.
Wystarczy, aby firma była przez ostatnie 3 lata certyfikowanym Partnerem firmy ASTOR oraz w zakończonym ostatnio roku kalendarzowym zanotowała rekordowe obroty w transakcjach z firmą ASTOR, licząc od 2002 roku, czyli od momentu rozpoczęcia programu certyfikacji Partnerów firmy ASTOR.
Nagrody „Złoty Wzrost ASTOR" przyznawane są wyłącznie certyfikowanym Partnerom ASTOR.
O certyfikat może ubiegać się zarejestrowana firma świadcząca usługi integracji systemów, spełniająca warunki otrzymania danego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest w określonym zakresie specjalizacji firmy integratorskiej.
Decyzja o przyznaniu certyfikatu oparta jest na następujących kryteriach:
Jakość świadczonych usług potwierdzona realizowanymi corocznie wdrożeniami produktów objętych certyfikatem
Opinia lokalnego oddziału firmy ASTOR, wydawana na podstawie historii kontaktów
Preferencje firmy kandydującej dotyczące marek wdrażanych rozwiązań
Wpływ firmy kandydującej na promowanie produktów oferowanych przez firmę ASTOR i współpracy z firmą ASTOR
Wkład firmy kandydującej we współtworzenie bazy wiedzy np. protokoły z testów, opisy referencji itp.
Partnerskie podejście do wzajemnych relacji biznesowych
Osiągane coroczne wyniki sprzedaży produktów objętych certyfikatem.

Certyfikowani Partnerzy ASTOR otrzymują tytuły Złoty Partner ASTOR i Srebrny Partner ASTOR na dany rok kalendarzowy z możliwością przedłużenia na kolejny rok przy spełnieniu wymagań stawianych wobec firm z danym tytułem. Najlepsi producenci maszyn i urządzeń wykorzystujący produkty z oferty firmy ASTOR otrzymują zaś prestiżowy tytuł Platynowego Partnera.

Reklama

Lista laureatów nagrody „Złoty Wzrost ASTOR 2008"
ABIS s.c.
ALSTOM Power Sp. z o.o., Oddział Elbląg
ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.
AUTOMATIKA Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.
EL-CHEM Sp. z o.o.
J.T.C. S.A.
MERCOMP SZCZECIN Sp. z o.o.
Microtech Serwis Marek d'Obyrn
PKiMSA Carboautomatyka S.A.
Profarb I Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PIA-ZAP Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR
Sp. z o.o.
RAFIZ Strygner i Dyczkowscy Sp.j.
VISUAL CONTROL Robert Waśko
Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

www.astor.com.pl

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama