Denios Sp. z o.o.
Denios Sp. z o.o.

Denios Sp. z o.o.

Słoneczna 26, 05-816 Michałowice, PL

http://www.denios.pl/

Reklama
Reklama

O FIRMIE

Denios jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży wyrobów i usług w dziedzinie ochrony środowiska w zakładzie i bhp na stanowisku pracy. Wspieramy klientów z najróżniejszych dziedzin przemysłu i usług, rzemiosła i handlu, a także instytucje publiczne, jak np. ośrodki oświatowe i badawcze, dostarczając zgodne z przepisami produkty, rozwiązania i indywidualne usługi w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Dzięki innowacyjności umacniamy naszą wiodącą pozycję międzynarodową.

Oferta firmy

Składowanie materiałów niebezpiecznych w budynku i na otwartej przestrzeni, ogrzewanie, topienie, chłodzenie - technika grzewcza, bezpieczne posługiwanie się materiałami niebezpiecznymi i korzystanie z nich, składowanie butli gazowych i manipulowanie nimi, BHP / osobiste wyposażenie ochronne, wyposażenie dla produkcji i zakładu pracy.