Siemens Sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o.

Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, PL

http://www.siemens.pl

Reklama
Reklama

O FIRMIE

Międzynarodowy koncern Siemens jest obecny w Polsce już od ponad 130 lat. Firma Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, jest głównym jego reprezentantem na naszym rynku.

Siemens Sp. z o.o. dysponuje najszerszą na polskim rynku ofertą produktów i usług macierzystego koncernu. Odpowiadając na kluczowe dla polskiej gospodarki kwestie modernizacji infrastruktury przemysłowej i komunalnej, jak również wymogi ochrony środowiska naturalnego, zmiany demograficzne i procesy urbanizacji, Siemens wprowadza na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania i produkty, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom wynikającym z tych uwarunkowań. Siemens jest tym samym jednym z pionierów w ustalaniu standardów technologicznych w różnych dziedzinach przemysłu i infrastruktury. Jako ekspert w wielu dziedzinach angażuje się w promowanie technologii, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Swoimi produktami i usługami przyczynia się do poprawiania jakości życia. Jest odpowiedzialnym i docenianym pracodawcą, aktywnym uczestnikiem życia społecznego.

Struktura organizacyjna Spółki regionalnej odzwierciedla strukturę macierzystego koncernu Siemens AG. Aktywność lokalna w połączeniu z siłą innowacji i ogólnoświatowym zasięgiem działalności Siemensa stanowi odpowiedź na wymagania stawiane w dzisiejszych czasach. Na rynku polskim umożliwia to Spółce lepszą niż kiedykolwiek orientację na klienta i tym samym dostosowanie oferowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb podmiotów rynkowych. A dodatkowym atutem firmy jest oferowanie innowacyjnych, najbardziej zaawansowanych technologii we wszystkich dziedzinach swojej działalności, dzięki czemu przyczynia się ona do modernizacji polskiej gospodarki.

Rozszerzając i uzupełniając zasięg swojego działania, Siemens w Polsce współpracuje także z setkami przedsiębiorstw krajowych - produkcyjnych i usługowych, handlowych i technicznych. Szkoli ich przedstawicieli, udostępnia wiedzę i doświadczenie, realizuje wspólnie ambitne projekty.

Oferta

Struktura firmy odzwierciedla jej działalność biznesową, ułatwia komunikację i z założenia podlega ciągłym zmianom. Zmiany w ofercie firmy, optymalizacja portfolio, zmiany w strategii firmy, światowe akwizycje i dezinwestycje - to czynniki powodujące kolejne procesy restrukturyzacyjne.

Śledząc historię Siemensa Sp. z o.o., od razu zauważamy, jak dynamiczny był to proces. W efekcie globalnych akwizycji powstawały na rynku polskim kolejne firmy Siemensa, które w większości przypadków włączane były w struktury spółki regionalnej - tworząc w niej odrębne jednostki lub łącząc się z istniejącymi. Długofalowa optymalizacja portfolio Siemensa ukierunkowana na koncentrację na tradycyjnych, podstawowych obszarach działania spowodowała liczne zmiany w jej jednostkach telekomunikacyjnych - po okresie intensywnego rozwoju tej części wynikającego z potrzeby pilnej modernizacji infrastruktury IT w Polsce, potencjał tego segmentu rynku zdecydowanie zmalał, co znalazło odzwierciedlenie w dezinwestycjach.

Oferta firm z grupy Siemensa obejmuje rozwiązania w obszarach:

  • przemysłowym
  • energetycznym
  • opieki zdrowotnej
  • transportu
  • technologii budynkowych
  • usług finansowych

Siemens AG nie jest już obecny na rynku AGD, choć ze względów prawnych nazwa SIEMENS nadal może być wykorzystywana dla produktów BSH Hausgerate GmbH.

  • sprzęt gospodarstwa domowego pod marką Siemens