Bezzwrotne dotacje na wdrożenie oprogramowania i optymalizację zużycia zasobów w firmach przemysłowych

Bezzwrotne dotacje na wdrożenie oprogramowania ECDF Dotacje

Przedsiębiorstwa przemysłowe mogą skorzystać z bogatej oferty Funduszy Europejskich. Dostępne instrumenty wspierają m.in. cyfryzację oraz działania zmierzające do optymalizacji zużycia zasobów. Do wzięcia czekają miliony złotych w formie bezzwrotnych dotacji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli środowiskowa optymalizacja produkcji

grafika gospodarka o obiegu zamkniętym

Fundusze Europejskie szeroko wspierają przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwach. GOZ to model gospodarczy, którego celem jest minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów i wykorzystanie odpadów nieuniknionych jako zasobu dzięki przygotowaniu do ponownego użycia i procesom recyklingu. Przedsiębiorstwa, optymalizując swoje procesy produkcyjne, realizują często cele GOZ. Efekt środowiskowy powiązany jest w wielu przypadkach z redukcją kosztów – będzie tak chociażby w przypadku minimalizacji wytwarzanych odpadów czy produkcji energii na własne potrzeby z instalacji fotowoltaicznej.

Obecnie przedsiębiorstwa przemysłowe mogą skorzystać z kilku programów wspierających działania wpisujące się w ideę GOZ. Doskonałym przykładem jest instrument Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP dla firm z makroregionu Polski Wschodniej. Działania optymalizacyjne w przedsiębiorstwie warto poprzedzić profesjonalnym audytem technologicznym i planem wdrożenia. Właśnie na taką usługę w naborze trwającym do 19 grudnia br. można otrzymać aż 100% dofinansowania. W kolejnym etapie, planowanym już w 2024 r., dofinansowanie pokryje do 70% kosztów wdrożenia wskazanych w opracowaniu działań – w tym np. inwestycji w zasobooszczędne technologie, przyjazne dla środowiska maszyny i urządzenia. Podobne programy planowane są także do uruchomienia w innych regionach Polski. Na przełomie roku wystartuje również ogólnopolski program wspierający inwestycje środowiskowe finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. 

Cyfryzacja, specjalistyczne systemy informatyczne dla przemysłu

grafika cyfryzacja

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw jest kolejnym z głównych celów wspieranych obecnie przez Unię Europejską. Flagowym konkursem współfinansującym wdrażanie rozwiązań cyfrowych w firmach z całej Polski jest projekt grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Projekt jest obecnie w przygotowaniu, a nabór wniosków ma rozpocząć się w grudniu 2023 r. Granty o wartości do 200 tys. euro udzielane będą na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania gotowego lub tworzonego na zamówienie przedsiębiorcy – np. systemów typu ERP, MES, programów wspierających planowanie, zarządzanie i monitorowanie produkcji. Środki unijne pokryją 70% kosztów netto inwestycji. Pomoc udzielana będzie w formie bezzwrotnych dotacji. Z instrumentu będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. 

Pozyskaj dofinansowanie ze wsparciem ekspertów

Przedsiębiorstwa planujące w najbliższych miesiącach inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe i/lub podchodzące strategicznie do optymalizacji kosztów poprzez minimalizację zużycia zasobów mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów wsparcia.

logo ECDF DotacjeJeśli i Twoja firma chce rozwijać się w duchu gospodarki zasobooszczędnej i cyfryzacji procesów – warto skorzystać z dostępnych opcji. Eksperci w zakresie pozyskiwania dotacji z ECDF Dotacje pomogą znaleźć odpowiednie źródło finansowania, przygotować Twoją firmę do startu w wybranym konkursie oraz opracować pełną dokumentację aplikacyjną. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami. Konsultacja jest bezpłatna.

Artykuł sponsorowany ECDF Dotacje