Gdzie wykorzystasz moduły wejść i wyjść dostępne na MerXu?

Gdzie wykorzystasz moduły wejść i wyjść dostępne na MerXu? MerXu.com

Moduł wejść i wyjść to jedne z ważniejszych elementów systemów inteligentnego budynku. Oczywiście współczesne BMS (ang. Building Management System) realizowane są na różne sposoby, jednak bardzo często opierają się właśnie o modułowe aparaty pomocnicze instalowane w również modułowych obudowach.

Takie systemy można skonfigurować w oparciu o dostępne na MerXu komponenty takie właśnie jak moduły wejść i wyjść.

Moduły sterowania w automatyce budynkowej

Choć regulatory i sterowniki zalicza się do tej samej grupy urządzeń sterujących, jest między nimi znaczna różnica funkcjonalna. W przypadku regulacji stosowany jest pomiar i porównywanie sygnału wyjściowego z wejściowym. W układach sterowania, związek pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym jest znany. Dlatego nie występuje tu sprzężenie zwrotne, układ jest otwarty, a wielkości wejściowe wpływają na wyjściowe według określonej dla danego układu prawidłowości.

Sterowanie w układach automatyki, w tym w układach automatyki budynkowej, realizowane jest za pomocą rozmaitych urządzeń oraz ich zespołów, w zależności od tego, co jest obiektem sterowania. A mogą nim być pojedyncze urządzenia lub ich grupy, np. kocioł co, rolety, oświetlenie czy też napędy, turbiny, przepustnice, ale także całe systemy – linie produkcyjne, elektrownie, przepompownie.

Niezależnie od tego, co jest obiektem sterowania oraz jak duży jest system, w określonym układzie sterowania mogą znaleźć się moduły realizujące określone zadania. Oczywiście w automatyce budynkowej będą to niewielkie urządzenia, np. moduły wejść i wyjść umożliwiające zdalne lub automatyczne sterowanie oświetleniem, roletami, alarmem, ogrzewaniem itp.

Gdzie wykorzystasz moduły wejść i wyjść dostępne na MerXu? zdjęcie w treści artykułu

Czym są moduły wejść i wyjść?

Moduły wejść i wyjść dostępne na platformie MerXu to grupa aparatów przeznaczonych do montażu na szynie TH 35, które dostosowane są do łączenia sygnałów sterujących różnymi urządzeniami wykonawczymi instalowanymi w inteligentnych budynkach.

W zależności od przeznaczenia, moduły wejść i wyjść mogą być dostosowane np. wyłącznie do sterowania przyciskami (nadają się wtedy np. do zarządzania oświetleniem), ale także do sterowania zaworami ogrzewania, ściemniaczami czy czujnikami temperatury.

Jak działają moduły wejść i wyjść?

Przykładowy moduł wejść/wyjść dostępny na platformie MerXu przeznaczony do zarządzania odbiornikami na zasadzie zero-jedynkowej (włącz – wyłącz) wyposażony jest w 32 wejścia i 32 wyjścia binarne. Moduł może być wyzwalany np. z poziomu współpracującego z nim sensora dotykowego i łączyć urządzenia w ramach podłączonych do wejść i wyjść nadajników i odbiorników.

Innymi słowy, taki moduł jest pewnego rodzaju „pośrednikiem” pomiędzy sygnałem nadawanym z sensora za pomocą dotyku, a np. oświetleniem frontowej części ogrodu. Przewody sygnałowe sensora muszą być podłączone do wejścia modułu, a przewody sygnałowe grupy oświetleniowej na froncie ogrodu – do jego wyjścia.

promocja MerXu

Jest to oczywiście przybliżony i ogólny opis działania takiego modułu wejść i wyjść. Żeby cały system działał prawidłowo, przewód sygnałowy sensora dotykowego musi być przyłączony do odpowiedniego wyjścia, czyli do tego, do którego przyłączona jest dana grupa oświetleniowa, a także musi zostać spełniony szereg innych warunków.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie MerXu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obowiązują aktualnie promocje „Kasa wraca” oraz premia 150 PLN za pierwszy zakup na merXu za min. 1000 PLN –> zarejestruj się TUTAJ 

Masz pytania?
Wyślij na pomoc@merxu.com bądź zadzwoń +48 668338164

Artykuł sponsorowany (MerXu)

merXu Sp. z o.o.

merXu Sp. z o.o.

merXu to internetowa platforma handlowa dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B – zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. Tworzy bezpieczne środowisko biznesowe, łączące zweryfikowanych kupujących i sprzedających, umożliwiając im realizowanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe.

Profil Firmy

merXu Sp. z o.o.