Outsourcing procesów dobrym rozwiązaniem na piki zamówień

Outsourcing procesów dobrym rozwiązaniem na piki zamówień Getty Images

Branża logistyczna mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami i potrzebuje partnerów, którzy zapewnią terminowość i elastyczność działań. Kluczowe jest dopasowanie do pików. Wzrost zleceń to dla firmy logistycznej wybór między większym obciążeniem dotychczasowych pracowników a dotrudnieniem nowych osób tylko okresowo. Ta druga opcja jest dla wielu firm trudna kosztowo.

W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest outsourcing procesów logistycznych, który zapewnia wsparcie w gorącym okresie wzrostu zamówień.

Jako Sanpro Synergy przejmujemy proces i rozliczamy się z klientem za sztukę, zapewniając odpowiedzialność za działania. Kluczem do sukcesu są ludzie: specjaliści z doświadczeniem w procesach – pikerzy i magazynierzy, inżynierowie produkcji dbający o właściwą efektywność pracy i liderzy zespołu czuwający nad właściwym zmotywowaniem pracowników. Równie ważne są systemy motywacyjne i stawki, jakie dajemy pracownikom, żeby zachęcić i utrzymać kadry. Jeśli dostawca i klient mają wspólny cel, czyli dobrze funkcjonujący i wydajny proces, to obie strony są świadome, że dobra jakość ma swoją cenę, która wynika także z legalności działań.

Taka współpraca daje wiele korzyści w perspektywie długookresowej. Koszt okazuje się relatywnie niski, a przejęcie przez outsourcera takiego ryzyka, jak rotacja, brak pracowników czy gwarancja jakości produktu końcowego, uwalniają czas i zaangażowanie klienta.

W trudnej obecnie sytuacji, kiedy brakuje wykwalifikowanych pracowników, komponentów do produkcji, dostępnego transportu i wolnej powierzchni, klienci oczekują zorganizowania całego zaplecza logistycznego dla procesów. Wymaga to szybkiego działania i zaangażowania w uruchomienie procesu. Tu pojawia się inżynier procesu, którego zadaniem jest poukładanie procesu, rozdzielenie czynności i monitorowanie wydajności, a także dotrzymanie deadlinów.

Mamy przykład stosunkowo prostego usprawnienia, które rozwiązało problem nadmiernego angażowania uwagi klienta i naszych pracowników z powodu rozbieżności w liczbie wyprodukowanych sztuk. Wdrożyliśmy dodatkowe opomiarowanie procesu i zmieniliśmy metodologię pracy. Uzyskaliśmy poprawę efektywności na poziomie ok 15% oraz niemal całkowicie wyeliminowaliśmy rozbieżności. Wartością dodaną dla klienta jest stały monitoring poszczególnych czynności w obrębie procesu.

Anna Olejnik, inżynier procesu, Sanpro Synergy Sp. z o.o. (Grupa Impel)

Artykuł sponsorowany

Sanpro Synergy Sp. z o.o. (Grupa Impel)

Sanpro Synergy Sp. z o.o. (Grupa Impel)

Sanpro Synergy to synergia ludzi i technologii

Nasze DNA to outsourcing. Od samego początku wspieramy naszych klientów uwalniając ich potencjał na rozwój i realizację strategicznych celów.

Nasze działania koncentrujemy na sprawnej obsłudze przejętych procesów klienta: produkcyjnych, logistycznych, rekrutacyjnych, administracyjnych i motywacyjnych. Przejmujemy odpowiedzialność, dotrzymujemy uzgodnionych parametrów i rozliczamy się za efekt. Doskonalimy kompetencje i specjalistyczną wiedzę pracowników oraz łatwą ich adaptację w nowym miejscu. Oszczędzamy czas i finanse klienta dzięki optymalizacji przejętych procesów z wykorzystaniem narzędzi lean.

Należymy do Grupy Impel – największego dostawcy rozwiązań dla biznesu w Polsce. Łączymy doświadczenie 30 lat spółki-matki z pasją i zaangażowanie naszych specjalistów procesowych.

Rozwiążemy Twoje problemy procesowe. 

Profil Firmy

Sanpro Synergy Sp. z o.o. (Grupa Impel)