Pomiary ciśnienia rodem z przyszłości – przetworniki z Heartbeat Technology

Pomiary ciśnienia – przetworniki z Heartbeat Technology Endress+Hauser

Gdyby przyjrzeć się zmianom, jakie zaszły w typowym zakładzie produkcyjnym z branży chemicznej w ostatnich latach, bez trudu da się zauważyć, że wyraźnie wzrosła liczba urządzeń w obszarach krytycznych dla bezpieczeństwa. Coraz ostrzejsze są też wymagania, jakie stawia się czujnikom montowanym w takich zakładach. Jedną z bardziej interesujących innowacji jest możliwość wydłużenia odstępów między kalibracjami oraz aktywne zarządzanie ryzykiem awarii.

Przetworniki Endress+Hauser Cerabar i Deltabar Evolution 2.0 zaprojektowane dla wymagań Przemysłu 4.0

Dawno minęły już czasy, gdy urządzenia nowej generacji mogły kusić jedynie zwiększoną dokładnością, szybszym procesorem czy nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. Cyfrowe innowacje koncentrują się obecnie na jednym zagadnieniu – upraszczaniu codziennej pracy użytkownika. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest udostępnienie mu wglądu w kontrolowany proces na podstawie zbieranych danych. Dane te można wykorzystać następnie do optymalizacji procesu produkcyjnego. Zbierane przez czujnik wartości są czasami warte więcej niż jeszcze jedna cyfra znacząca.

Zaawansowana diagnostyka, monitoring i weryfikacja

Znakiem rozpoznawczym Endress+Hauser w zakresie automatycznych procedur diagnostyki i weryfikacji urządzeń pomiarowych jest Heartbeat Technology. Technologia ta zapewnia ciągłe oraz transparentne monitorowanie pracy przyrządów bez przerywania ich pracy i tym samym bez zakłócania kontrolowanych przez nie procesów produkcyjnych. Koncepcja działania Heartbeat opiera się na trzech filarach: diagnostyce, weryfikacji i monitoringu.

wyświetlacz z kodem błędu
Wyświetlacz z kodem błędu. Źródło: Endress+Hauser

Część diagnostyczna Heartbeat posiada zaimplementowane odpowiednie funkcje, które umożliwiają prowadzenie stałej autodiagnostyki przetworników ciśnienia. W ten sposób można uzyskać ponad 95-procentowe pokrycie diagnostyczne. Jeśli urządzenie wykryje jakieś nieprawidłowości działania, poinformuje o tym operatora i wskaże, za pomocą rozszerzonego kodu błędów, jakie należy podjąć kroki, aby przywrócić je do stanu działania.

>>Dowiedz się więcej nt. przetworników do pomiaru ciśnienia Cerabar i Deltabar<<

Czynności obsługowe bez przerywania pomiaru

Funkcja weryfikacji pozwala użytkownikowi bez zakłócania procesu produkcyjnego tworzyć protokoły stanu technicznego przyrządu i w ten sposób stale kontrolować poprawność pracy urządzenia. Dzięki temu kolejny przegląd układu pomiarowego można zaplanować z wyprzedzeniem i w ten sposób ułatwić prowadzenie predykcyjnego reżimu utrzymania ruchu. To znaczna oszczędność czasu podczas planowanych przestojów instalacji. 

Konserwacja predykcyjna wreszcie jest możliwa

Funkcja monitorowania, dostępna dzięki zastosowaniu Heartbeat Technology, pozwala wykrywać wszelkie nieprawidłowości w przebiegu procesu. Rejestracja zmierzonych wartości zmiennych, na przykład pików ciśnienia wywołanych uderzeniami hydraulicznymi, pozwala operatorowi zebrać odpowiednią bazę danych i przeprowadzić wyprzedzające konserwacje pobliskich elementów instalacji. Funkcja Heartbeat Monitoring pozwala także na odpowiednio wczesne wykrywanie nieprawidłowości w obwodach pomiarowych, np. wzrost rezystancji pętli prądowej lub zablokowanych linii impulsowych. Pozwala to na lepsze rozplanowanie czynności eksploatacyjnych i zapobiega przerwom w procesie.

Nowe funkcjonalności przetworników Cerabar i Deltabar – nowe korzyści

    • Korzystaj z danych obiektowych: przetworniki do pomiaru ciśnienia Cerabar i Deltabar to bezpieczna inwestycja w przyszłość. Wyposażone w innowacyjną technologię Heartbeat, łączą sprawdzone techniki pomiarowe z aplikacjami IIoT, co umożliwia prowadzenie predykcyjnego utrzymania ruchu.
    • Zwiększ produktywność: zaawansowana diagnostyka pomaga utrzymać ciągłość produkcji  i sprzyjają wydajnemu dysponowaniu zasobami.

Źródło: Endress+Hauser

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Profil Firmy

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.