Regulatory temperatury na MerXu – przydatne w budownictwie i przemyśle

Regulatory temperatury na MerXu – do budownictwa i przemysłu MerXu.com

Regulatory temperatury to urządzenia szeroko stosowane w budownictwie i przemyśle. Ich zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury w określonym pomieszczeniu, zbiorniku czy też w danym procesie technologicznym.

Różnego typu regulatory temperatury obecne są nie tylko w skomplikowanych maszynach produkcyjnych, ale także w przedmiotach codziennego użytku takich jak pralki czy żelazka. Na platformie zakupowej MerXu nabędziesz zarówno proste urządzenia do regulacji temperatury pokojowej, jak i bardziej rozbudowane, przeznaczone do użytku w procesach technologicznych.

Jak działa regulator temperatury?

Każdy regulator temperatury wyposażony jest we wbudowany czujnik temperatury, lub umożliwia komunikację z czujnikami zewnętrznymi. Temperatura regulowana jest na podstawie odczytu informacji z czujnika i porównaniu jej z wartością zadaną. Na tej podstawie w danym układzie, którego częścią jest regulator temperatury, następuje załączenie lub wyłączenie określonego obiegu.

W zastosowaniach domowych najczęściej regulatory temperatury używane są do sterowania ogrzewaniem bądź klimatyzacją. Z kolei w przemyśle stosuje się bardzo zróżnicowane urządzenia, które współpracują z różnymi typami czujników temperatury, np. sondami pomiarowymi, czujnikami cyfrowymi czy termistorami albo termoparami). Takie regulatory umożliwiają pracę w szerokich zakresach temperatur oraz realizację skomplikowanych algorytmów.

Regulatory temperatury dostępne na platformie MerXu

Wśród wielu typów urządzeń służących do regulacji temperatury, należy wyróżnić kilka najbardziej popularnych grup:
    • regulatory jednofunkcyjne przeznaczone np. do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem, utrzymujące jedną, zadaną temperaturę,
    • zaawansowane regulatory jednofunkcyjne,
    • regulatory wielofunkcyjne,
    • regulatory PID służące do płynnej regulacji temperatury,
    • regulatory przeznaczone do instalacji przeciwoblodzeniowych,
    • regulatory specjalistyczne, np. przeznaczone do utrzymania temperatury wewnątrz szaf sterowniczych czy RACK.

Oferta w zakresie regulatorów temperatury jest szeroka, przy czym jeśli nie znajdziesz na platformie produktu, którego poszukujesz, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zawsze możesz zadać zapytanie ofertowe.

Nastawa temperatury i sposób prezentacji wyników pomiarów w regulatorach temperatury

Z uwagi na bardzo dużą różnorodność regulatorów temperatury, nie da się wymienić wszystkich możliwych sposobów nastawy i prezentacji wyników pomiarów. Do najczęściej spotykanych i najprostszych regulatorów należą urządzenia, w których temperaturę nastawia się pokrętłem. Mogą być one wyposażone w wyświetlacz prezentujący informację zwrotną.

Bardziej skomplikowane regulatory posiadają wielofunkcyjne wyświetlacze, dzięki którym można odczytać temperaturę, a także wygodnie ustawić parametry pracy. Niektóre urządzenia wyposażone są również w funkcję alarmową, która pozwala na sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego poziomu temperatury.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie MerXu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obowiązują aktualnie promocje „Darmowa dostawa”, „Bonus retrospektywny”, „Rabat 500”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – wejdź na stronę promocji

Artykuł sponsorowany (MerXu)

merXu Sp. z o.o.

merXu Sp. z o.o.

merXu to internetowa platforma handlowa dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B – zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. Tworzy bezpieczne środowisko biznesowe, łączące zweryfikowanych kupujących i sprzedających, umożliwiając im realizowanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe.

Profil Firmy

merXu Sp. z o.o.