Rozwiązania firmy KOSMEK dla zwiększenia produktywności i dekarbonizacji produkcji

Rozwiązania firmy KOSMEK dla zwiększenia produktywności KOSMEK

Branża produkcyjna po raz kolejny staje w obliczu poważnych wyzwań: malejących marż, rosnących wymagań dotyczących jakości produktów, elastyczności ze względu na zmienność rynku, ciągłą dywersyfikację i oczywiście elektryfikację rynku motoryzacyjnego. Powiązanym ze wzrostem rynku EV objawem jest coraz większy udział w całości produkowanych komponentów detali cienkościennych (a co za tym idzie wiotkich), m.in. obudów akumulatorów czy inwertery. Jednocześnie presja na czasy cykli powoduje, że coraz trudniej jest zaprojektować oprzyrządowanie produkcyjne. Do tych wyzwań można dodać nowy trend – presję na redukcję śladu węglowego, którą powoli zaczynają wywierać producenci samochodów na kolejne piętra swojego łańcucha dostawców.

Sposobem na sprostanie wyzwaniu spełnienia tych sprzecznych wymagań jest opatentowana Technologia High Power, opracowana przez japońską firmę KOSMEK. Opiera się ona na wzmacnianiu siły generowanej przez ciśnienie hydrauliczne lub pneumatyczne na pochyłych płaszczyznach w cylindrze. Konstrukcja wewnętrzna skutkuje nie tylko do trzech razy większą siłą mocowania i do siedmiu razy większą siłą trzymania – przy zachowaniu tego samego ciśnienia zasilającego i porównywalnych rozmiarów. Przynosi także także systemem mechanicznej blokady, który w niektórych modelach umożliwia zachowanie siły trzymania nawet przy zerowym ciśnieniu. Otwiera to nowe możliwości w projektowaniu przyrządów mocujących do różnych procesów. 

Szczególne wyzwania stawia zaprojektowanie przyrządów mocujących do wysokowydajnej i jednocześnie precyzyjnej obróbki komponentów strukturalnych. W tego typu projektach mamy do czynienia z dużymi siłami skrawania, które wymagają od przyrządu dużych sił trzymających detal – a te z kolei negatywnie wpływają na geometrię cienkościennych detali. 

Ten problem może być łatwo rozwiązany dzięki unikatowej cesze siłowników KOSMEK z Technologią High Power. Siła utrzymująca detal na punktach referencyjnych jest w nich bowiem znacząco większa niż siła bezpośredniego nacisku na powierzchnię detalu. W ten sposób unika się deformacji detalu, jednocześnie zapewniając jego silne i stabilne połączenie z przyrządem mocującym. 

Technologia ta pozwala na użycie jeszcze mniejszych siłowników, niż było możliwe do tej pory. A za tym idzie na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni centrum obróbczego. Umożliwia to jednocześnie zmniejszenie zużycia energii do napędu tych siłowników. 

Kolejną zaletą tej technologii jest umożliwienie zastosowania pneumatyki do budowy przyrządów mocujących, ponieważ ściśliwość powietrza przestaje mieć negatywny wpływ na sztywność mocowania detali. To krytycznie ważne w przypadkach, w których siły pochodzące z procesu przeciwdziałają sile wywieranej przez siłowniki. Ta zaleta może znacząco zmniejszyć koszty przejścia przedsiębiorstwa z przyrządów mechanicznych na automatyczne. Nie tylko samo w sobie podnosi to efektywność wykorzystania parku maszynowego, ale jest wręcz niezbędne w procesie automatyzacji procesów produkcyjnych.

Po uwzględnieniu tych cech w koncepcji obróbki otwierają się nowe możliwości, takie jak obróbka w kierunku przeciwnym do siłowników mocujących, wyższe prędkości posuwu i większe narzędzia czy obróbka cztero- i pięciostronna z tylko jednym mocowaniem. W każdym przypadku produkty High Power firmy KOSMEK są mniejsze, lżejsze, mocniejsze i bezobsługowe, co generuje oszczędność kosztów początkowych i kosztów energii zużywanej podczas pracy. Wszystko to sumuje się w redukcję zarówno TCO, jak i śladu węglowego.

KOSMEK Europe GmbH
tel.: 695 00 62 26
e-mail: kosmek@kosmek.eu
www.kosmek.eu

Artykuł sponsorowany KOSMEK

Kosmek Europe GmbH

Kosmek Europe GmbH

Od dziesięcioleci KOSMEK jest liderem na rynku azjatyckim. Rosnący popyt na opatentowaną przez KOSMEK technologię High Power sprowadził tę wyjątkową firmę do Europy 13 lat temu. Od tego czasu notuje corocznie dynamiczny rozwój. Dzięki opatentowanym technologiom produkty zapewniają zdecydowanie większe siły mocujące, 0,003mm precyzję pozycjonowania, oszczędność energii, wzrost stopnia wykorzystania maszyn, ułatwiają uelastycznienie i automatyzację procesów produkcyjnych oraz otwierają nowe sposoby projektowania ostatecznie przynoszą oszczędności ekonomiczne. 

99% produktów jest wytwarzanych wyłącznie we własnych zakładach produkcyjnych w Japonii, co oznacza maksymalną jakość i niezawodność. Bezobsługowość i bezkonkurencyjna niezawodność skutkują mniejszą liczbą przestojów. Powtarzalność pozycjonowania na poziomie 0,003mm naszych systemów pozycjonowania i mocowania pozwala na większą stabilność procesu.

OFERTA FIRMY KOSMEK

 • Siłowniki mocujące dźwigniowe, skrętne, mocujące za otwór, liniowe i podporowe:
  • wysokie ciśnienia,
  • niskie ciśnienia z technologią High Power,
  • pneumatyczne z technologią High Power.
 • Elementy pozycjonujące mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.
 • Zwory sterujące hydrauliczne i pneumatyczne.
 • Imadła hydrauliczne i pneumatyczne.
 • Złącza płytowe i obrotowe.
 • Zmieniacze narzędzi robotów.
 • Chwytaki robotów.
 • Systemy szybkich wymian narzędzi w maszynach ciśnieniowych, wtryskarkach i prasach: hydrauliczne i pneumatyczne.
 • Szybkie oraz zminiaturyzowane siłowniki rdzeni form ciśnieniowych.

Profil Firmy

Kosmek Europe GmbH