Solitrend – niezawodny pomiar wilgotności kruszyw na każdym etapie produkcji

Solitrend – niezawodny pomiar wilgotności kruszyw Endress+Hauser

Cechą wyróżniającą reflektometryczne czujniki radarowe nowej generacji jest łatwość montażu i fabryczna kalibracja, pozwalająca na wiarygodny pomiar najpopularniejszych rodzajów kruszyw, co przekłada się na natychmiastową gotowość do pracy.

Urządzenia te, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji, mogą pracować nawet w warunkach ekstremalnej ścierności, dokonując pomiaru wilgotności m.in. piasku, żwiru, gresu czy świeżego betonu. Ich dokładność oraz wiarygodność pozwalają w wielu przypadkach wyeliminować konieczność badania surowca w laboratorium.

Czujniki radarowe z serii Solitrend idealnie sprawdzą się w branży hutniczej, górnictwie czy przetwórstwie kruszyw. Urządzenia te do pomiaru wykorzystują falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się z prędkością zależną od stałej dielektrycznejmateriału (a przez to wilgotności), badając go warstwa po warstwie. Metodę tę można porównać do tej stosowanej w tomografach komputerowych. Zastosowanie jej pozwala na dokładne określenie obszaru objętego pomiarem oraz eliminację błędów powodowanych przez zmienną ziarnistość materiałów sypkich. Sposób umiejscowienia i konstrukcja czujnika czyni go natomiast odpornym na zużycie ścierne. 
Taka budowa pozwala również na pomiar w warunkach, gdy ilość surowca jest niewielka, bądź zmienia się w czasie. Dzięki temu czujniki Solitrend są elastycznym rozwiązaniem, które można zastosować w szeregu różnych, nawet bardzo wymagających, aplikacji.

czujniki radarowe Solitrend MMP40

Odpowiednia wersja czujników radarowych do każdych zastosowań

Dostępne odmiany radaru Solitrend powalają na dobór najlepszego czujnika do potrzeb konkretnego zastosowania, uwzględniając warunki pomiarowe, w których będzie on pracować, jak np. zakres wilgotności, przewodność, narażenie na ścieranie czy sposób instalacji. Modele oferowane przez Endress+Hauser różnią się m.in. zakresem pomiarowym wilgotności i dostosowaniem do przewodności medium. Czujnik występuje również w wersji przenośnej MMP20, co pozwala na wykorzystanie go np. podczas wstępnej inspekcji przyjmowanego surowca oraz kontroli gotowego produktu.

Większe bezpieczeństwo zakładu i instalacji

Każdy materiał sypki zawiera w sobie pewne ilości wody. Od określenia jej ilości zależy nie tylko jakość końcowego produktu, ale także zdatność do użycia czy też cena. Procesowe czujniki wilgotności Solitrend pozwalają określić zawartość wody w surowcu, zwiększając w ten sposób również niezawodność i wydajność instalacji produkcyjnej.

Przyjazna sieć czujników

Interfejs RS485 przysparza wiele trudności w instalacji i późniejszym użytkowaniu. Brak izolacji galwanicznej, ryzyko wystąpienia upływów do masy oraz podatność na zakłócenia elektromagnetyczne mogą stanowić zagrożenie dla instalacji. Dlatego przesył danych na większe odległości wymaga stosowania ekranowanej skrętki lub rezystorów terminujących. Niedogodności te eliminuje magistrala IMP, która pozwala na podłączenie do 4 czujników Solitrend w wersji ze zdalnym wskaźnikiem. Zaletą tego rozwiązania jest również sposób transmisji danych, które są przesyłane w postaci impulsów prądowych, a nie napięciowych. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie długich połączeń kablowych czy wykorzystanie istniejących już instalacji. Nie jest też wymagane ekranowanie przewodów.

czujniki radarowe Solitrend MMP20

Pomiar jakości kruszyw i materiałów sypkich bez angażowania laboratorium

Piasek, żwir, a nawet kruszywa o wielkości do 32 mm to surowce, których wilgotność mogą mierzyć radary reflektometryczne Solitrend. Urządzenia te są fabrycznie skalibrowane i natychmiast gotowe do pomiaru standardowych rodzajów kruszyw. Ponadto istnieje możliwość dodatkowej kalibracji na potrzeby konkretnego materiału. Nowa seria radarów może być wykorzystana na każdym z etapów procesu technologicznego. Dzięki użyciu wersji przenośnej Solitrend MMP20 możliwy jest pomiar np. maksymalnej wilgotności surowca już przy odbiorze i to bez konieczności badań w laboratorium.

Również na dalszym etapie produkcji radar może zostać wykorzystany przy zachowaniu minimum wysiłku (wersja MMP40 lub MMP41), gdyż jego instalacja i utrzymanie nie wymagają dużych nakładów. Ponadto nawet wycieranie powierzchni czujnika nie powoduje konieczności ponownej kalibracji. Oczywiście, możliwa jest wymiana samej głowicy czujnika, co znacząco redukuje koszty utrzymania.

Urządzenie sprawdzi się także w pomiarze wilgotności betonu, niezależnie od typu wykorzystanego młyna. To wszystko jest możliwe bez przekazywania próbek surowca lub produktu do laboratorium.

czujniki radarowe
Solitrend MMP41

>>Zobacz więcej informacji na temat radarów Solitrend<<

Źródło: Endress+Hauser

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Profil Firmy

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.