Systemy zabezpieczeń budynku dostępne na merXu

Systemy zabezpieczeń budynku dostępne na merXu MerXu.com

Systemy zabezpieczeń, oparte na elektronice oraz informatyce, umożliwiają sterowanie instalacjami i urządzeniami w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Podnosząc komfort użytkowania, jednocześnie przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w budynkach ludziom.

Sterowanie i monitorowanie instalacji budynku z MerXu

BMS (ang. Building Management System), czyli Systemy Zarządzania Budynkami, zwane również automatyką budynkową czy inteligentnym budynkiem, rozwijane są od blisko pół wieku. Ich zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie komfortu użytkowników budynku oraz ergonomiczne i ekonomiczne zarządzanie energią cieplną i elektryczną, ale również podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Systemy zabezpieczeń budynku – sterowanie w celu podniesienia bezpieczeństwa

Współczesna automatyka budynkowa instalowana zarówno w budynkach nowych, jak i istniejących, modernizowanych w zakresie systemów automatycznych, obejmuje obligatoryjnie zwykle następujące obszary:

    • sterowanie roletami zewnętrznymi – automatyka rolet programowana jest często w sposób zintegrowany z systemem alarmowym. Umożliwia jednoczesne zamknięcie rolet np. w całym budynku podczas nieobecności jego użytkowników,
    • automatyka drzwi i bram – również ten system integruje się z alarmowym,
    • sterowanie oświetleniem – zamiast tradycyjnych łączników, oświetlenie wyposażone zostaje w czujniki ruchu czy wyłączniki czasowe, co przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej, ale pozwala także na tworzenie scen świetlnych uruchamianych podczas nieobecności domowników,
    • alarmy oraz systemy detekcji – instalacja alarmowa oraz system detekcji gazu czy czujniki czadu sygnalizują niepożądane i zagrażające życiu zdarzenia.

Poza standardowymi zastosowaniami automatyki budynkowej, od kilku lat szczególny nacisk w systemach sterowania kładziony jest na świadome i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną oraz cieplną. Dlatego też obecna automatyka budynkowa nie tylko współpracuje z tzw. systemami HVAC (ang. Heating, Ventilation and Air Conditioning) wspomagającymi energooszczędność budynku, sterując zarówno ogrzewaniem, wentylacją, jak i klimatyzacją, ale również umożliwia bieżące monitorowanie instalacji budynku. Oczywiście ułatwienie codziennego życia użytkownikom budynku oraz zapewnienie im bezpieczeństwa to nadal kwestie priorytetowe.

platforma merXu.com

Sterowanie automatyką budynkową w kontekście systemów bezpieczeństwa

Automatyka budynkowa wykorzystuje do realizacji swoich zadań nie tylko urządzenia elektroniczne, takie jak czujniki, zegary sterujące, sterowniki, sygnalizatory czy panele dotykowe, ale również smartfony, laptopy czy tablety. Współczesny inteligentny budynek to skomputeryzowana sieć urządzeń zarządzanych i monitorowanych bezpośrednio w miejscu instalacji, ale również zdalnie, za pośrednictwem Internetu.

Możliwości zastosowania BMS są właściwie nieograniczone, dlatego dysponując odpowiednio zasobnym portfelem można zautomatyzować niemal każdy proces. W większości przypadków jednak systemowi zleca się mniej ekstrawaganckie zadania, związane z bezpieczeństwem, takie jak:

    • sterowanie instalacją alarmową,
    • automatykę drzwi i bram,
    • sterowanie roletami okiennymi,
    • zarządzanie instalacją oświetleniową na zewnątrz budynku.

Sterowanie automatyką budynkową odbywa się zwykle za pośrednictwem przycisków manipulatorów lub ekranu dotykowego, a także zdalnie za pomocą pilotów czy z wykorzystaniem Internetu przy użyciu smartfonów, laptopów lub tabletów. Możliwe jest również sterowanie przy użyciu głosu oraz łączenie wielu sposobów komunikacji w obrębie tego samego systemu.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie MerXu z darmową dostawą krajową i międzynarodową. To nie wszystko – merXu w ramach programu Cash box zwraca klientom nawet 4000 zł w gotówce za zakupy na platformie. Więcej informacji mozna znaleźć na stronie merxu.com.

Artykuł sponsorowany merXu

merXu Sp. z o.o.

merXu Sp. z o.o.

merXu to internetowa platforma handlowa dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B – zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. Tworzy bezpieczne środowisko biznesowe, łączące zweryfikowanych kupujących i sprzedających, umożliwiając im realizowanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe.

Profil Firmy

merXu Sp. z o.o.