TOOL DYNAMIC – modułowy system do wyważania

Wyważanie uchwytów narzędziowych Haimer

W ostatnich latach obserwujemy wzmożone zainteresowanie wysokowydajnymi obrabiarkami CNC. Coraz częściej klienci decyzje o wyborze konkretnej maszyny podejmują głównie w oparciu o jej produktywność. Ta z kolei wynika głównie z rozwoju systemów sterowania oraz wzrostu sztywności całego układu i prędkości obrotowych wrzecion. Sytuacja ta oddziałuje bezpośrednio także na producentów narzędzi skrawających, którzy, chcąc dostarczać narzędzia do coraz bardziej zaawansowanych procesów, muszą rozwijać technologię i stale ją ulepszać.

Podobnie jest z uchwytami narzędziowymi. Praca na wysokowydajnych obrabiarkach z wykorzystaniem ultranowoczesnych narzędzi skrawających, ale zamocowanych za pomocą niskiej jakości uchwytów narzędziowych zwykle przynosi efekty dużo gorsze od spodziewanych. Niska jakość uchwytów, za którą kryje się przede wszystkim niska jakość wykonania i niewyważenie, niesie za sobą następujące konsekwencje dla całego procesu: 
    • wzrost zużycia narzędzi skrawających,
    • pogorszenie jakości obrabianej powierzchni,
    • przyspieszenie zużycia wrzeciona obrabiarki.

Dwie pierwsze z nich są wprawdzie w większości czytelne dla osób zajmujących się procesami technologicznymi, ale i tak w przypadku jakichkolwiek problemów rozwiązań poszukuje się zazwyczaj po stronie narzędziowej – czy to w zmianie narzędzi w procesie technologicznym, czy też modyfikacji parametrów obróbki. Uchwyt, mimo że niezwykle istotny w całym procesie, zwykle typowany jest jako ostatni czynnik, który może mieć wpływ na efekty końcowe. 

Najbardziej na wyobraźnię zdaje się oddziaływać ostatni rezultat – przyspieszenie zużycia wrzeciona obrabiarki. Większość technologów jest wprawdzie świadoma, że niewyważone narzędzia przyspieszają zużycie wrzecion, ale dość często można usłyszeć, że stosowanie wyważonych oprawek rozwiązuje ten problem. I o ile prawdą jest, że wyważenie oprawek ma istotne znaczenie, o tyle należy pamiętać, że oprawka wyważona wstępnie (np. do wartości G2.5 15 000 obr.) po zamocowaniu narzędzia zwykle może pracować ze znacznie niższymi parametrami bez szkody dla wrzeciona. Tylko wyważenie zestawu oprawka + narzędzie może zagwarantować, że cały proces jest realizowany zgodnie z wymogami dostawcy maszyny. W szczególnych przypadkach już po I kwartale pracy narzędziami, które nie są wyważone, dochodzi do takiego samego zużycia wrzeciona jak po ok. roku pracy narzędziami wyważonymi! W efekcie zakup urządzenia do wyważania uchwytów narzędziowych może się zamortyzować już w ciągu 2–3 lat, a okres ten będzie się skracał proporcjonalnie do liczby obrabiarek wykorzystywanych w produkcji.

Jedną z najczęściej wybieranych wyważarek jest stacja do wyważania HAIMER TD 2009 Comfort. Dzięki modułowej budowie urządzenie to jest w stanie zapewnić wyjątkowo krótki czas wyważania, zaś możliwość zastosowania i szybkiej wymiany adapterów do najróżniejszych uchwytów występujących na rynku powoduje, że odpowiada ono potrzebom znakomitej większości potencjalnych klientów. Polska wersja software’u, łatwa obsługa, a także możliwość wyważania za pomocą czterech różnych metod plasuje tę maszynę na pierwszym miejscu wśród wyważarek wykorzystywanych obecnie w Europie i na świecie. 

Źródło: Haimer

Haimer Polska

Haimer Polska

Haimer jest średniej wielkości firmą rodzinną, zlokalizowaną w Igenhausen (w okolicach Augsburga, Bawaria), w Niemczech. Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy innowacyjne rozwiązania charakteryzujące się wysokim stopniem precyzji. Wykorzystywane są one głównie w obróbce metali, najczęściej w przemyśle samochodowym, lotniczym, a także energetycznym.

Oferta

W naszej ofercie poza szeroką ofertą uchwytów narzędziowych różnych typów znaleźć można także urządzenia do mocowania termokurczliwego, wyważarki przemysłowe, czujniki 3-D, a także wysokiej jakości narzędzia skrawające i adaptery wykorzystywane do mocowania tarcz szlifierskich.

Profil Firmy

Haimer Polska