Do jakich zadań robot współpracujący – perspektywa MŚP/produkcja

Do jakich zadań robot współpracujący – perspektywa MŚP Encon-Konster

Roboty współpracujące lub inaczej coboty (ang. collaborative robots, cobots) pomagają zautomatyzować i usprawnić procesy produkcyjne, zwiększając ich wydajność. Ich kluczowe cechy to elastyczność, niewielka zajmowana przestrzeń, bezpieczeństwo pracy ramię w ramię z człowiekiem oraz łatwość programowania i obsługi. Aspekty te przekładają się na korzyści ekonomiczne: efektywność kosztową i szybki zwrot z inwestycji.

„Do jakich zadań robot współpracujący – perspektywa MŚP/ produkcja” było tematem webinarium z cyklu „How To? Przemysł 4.0 – technologie, najlepsze praktyki, strategie” realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w ramach programu Diginno. Webinarium poprowadził Krzysztof Hajzyk, Channel Development Manager w Universal Robots. Poniższy artykuł podsumowuje kluczowe informacje.

Elastyczność i mobilność cobotów

Uniwersalność robotów współpracujących przejawia się nie tylko w szerokiej gamie aplikacji, którą mogą one obsłużyć, ale też sposobem, w jaki te aplikacje możemy zaadresować. Coboty są urządzeniami 6-cio osiowymi, co ma na celu odwzorowanie możliwości ludzkiej ręki w zakresie od barku do nadgarstka, ale z większymi stopniami swobody, w porównaniu do tych, które daje ludzka anatomia. Pozwala to na większą elastyczność ruchu robota i dostęp do miejsc, które byłyby problematyczne dla człowieka. Małe rozmiary i niska waga sprawia, że roboty współpracujące można instalować pod kątem lub zawieszone „do góry nogami”, rozszerzając możliwości zastosowania i obsługi niektórych zadań. Istotna jest też mobilność robotów współpracujących.

Klienci bardzo często decydują się na zakup stanowiska, które następnie przemieszczają pomiędzy liniami produkcyjnymi, lub przenoszą samego robota do innego stanowiska pracy. Dobrym przykładem jest umieszczenie robota na wózku i przestawianie zrobotyzowanego stanowiska w inne miejsce. Innym przykładem są paletyzery z robotami współpracującymi, które można w kilku prostych ruchach złożyć i zwykłym wózkiem przetransportować w nowe miejsce, np. do pracy z inną linią produkcyjną – podkreśla Krzysztof Hajzyk.

Kolejną bardzo ważną cechą jest szybkość instalacji i programowania: – Coboty cechuje intuicyjna obsługa i łatwe programowanie. Użyłem pojęcia >programowanie<, natomiast w tym przypadku bardziej przypomina to wydawanie poleceń poprzez wodzenie ramieniem robota i znacznie różni się od typowego pisania kodu programu. Robota współpracującego możemy zaprogramować, definiując jego ruch poprzez ustawienie ramienia w konkretnych punktach. W poszczególnych punktach określamy też konkretne akcje, które ma wykonać. W ten sposób powstaje program robota, który operator może w każdej chwili zmodyfikować – mówi Krzysztof Hajzyk, Channel Development Manager, Universal Robots.

Taki sposób programowania sprawdza się bardzo dobrze w MŚP. Firmy te zazwyczaj nie mają własnych służb utrzymania ruchu, a pracowników można szybko przeszkolić do obsługi cobota. 

Przykłady aplikacji w procesach produkcyjnych

Często zdarza się, że sam proces produkcyjny jest już całkowicie zautomatyzowany, bądź półautomatyczny, natomiast pakowanie i paletyzowanie wytworzonych elementów są realizowane ręcznie przez operatorów. Te powtarzalne i uciążliwe czynności mogą być wykonywane przez robota współpracującego, co jednocześnie pozwala na odzyskanie cennej przestrzeni na hali. 

Coboty mogą również przemieszczać lub montować elementy, współpracować z innymi maszynami, m.in. CNC, prasami krawędziowymi, urządzeniami do grawerowania czy znakowania produktów. Warto również rozważyć automatyzację procesów wykańczania powierzchni, np. szlifowania i polerowania, które z powodzeniem być realizować coboty, podnosząc jakość finalnego produktu i standaryzując pracę. 

Webinaria „How to? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie” są częścią programu Diginno mającego na celu przyspieszenie cyfryzacji firm produkcyjnych. >>Więcej informacji o programie

Temat Przemysłu 4.0. będzie kontynuowany podczas FG Time w marcu 2021 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Główne cele Izby:

  • reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm, w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz regulacyjnej oraz udział w inicjatywach i działaniach związanych z kreowaniem strategii rozwoju gospodarczego państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w tym przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie,
  • wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w naszym sektorze oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

Działalność Izby:

  • współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacyjnej poprzez udział w procesach przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych oraz oceny funkcjonowania prawa,
  • przygotowywanie stanowisk w zakresie oceny i kształtowania polityki celnej i podatkowej dla sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za normy i certyfikaty dla sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • przygotowanie opinii, projektów, analiz i opracowań o charakterze naukowym i naukowo-technicznym, a także przez zlecanie przygotowania takich opinii, projektów, analiz i opracowań innym podmiotom,
  • ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców Izby m.in. w dziedzinach: towaroznawstwa, techniki, prawa, wydawania zezwoleń, certyfikatów, kontroli i ochrony rynku w zakresie pozostającym w związku z obrotem krajowym a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach,
  • przygotowywanie i świadczenie usług informacyjnych (w tym biuletynów), szkoleniowych i doradczych. Organizujemy imprezy kooperacyjne i misje handlowe. Współpracujemy przy planowaniu i realizacji inwestycji oferując usługi eksperckie.

Profil Firmy

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji