Era 5G – witamy w przyszłości!

Era 5G – witamy w przyszłości!

Technologia 5G, czyli piąta generacja telefonii komórkowej, budzi wśród wielu ludzi szereg kontrowersji i obaw, wywołując niejednokrotnie opory społeczne przed jej wdrażaniem i np. instalacją masztów. Zastanówmy się zatem, czym tak naprawdę jest, a czym nie jest ta technologia 5G?

W  terminologii prawniczej, a dokładniej w terminologii zagadnień logiki prawnej, definicję technologii 5G możemy zakwalifikować do tzw. definicji realnych. Zwyczajowy łącznik „jest to”, a nie „oznacza”, sugeruje, że technologia 5G oferuje użytkownikom wymierne dane wyjściowe, a więc korzyści z jej wykorzystania. Tak więc technologia 5G z definicji jest o wiele szybsza, bardziej pojemna i dużo bardziej stabilna w porównaniu z funkcjonującą obecnie siecią 4G. Niewielkie opóźnienia w przekazywaniu danych pozwalają na uzyskanie w czasie rzeczywistym symultanicznej łączności dla miliardów urządzeń, tworząc w ten sposób efekt skali, co jest istotne np. z punktu widzenia Internetu Rzeczy (z  ang. Internet of Things, IoT).

Internet Rzeczy stwarza z kolei warunki do poprawy wielu dziedzin życia oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, a nawet całych miast i powiatów z uwagi na swoją funkcjonalność oraz szerokie możliwości. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że technologia 5G pozwala na połączenie z siecią nawet do miliona urządzeń na 1 km2, co w przypadku sieci 4G/LTE nie było wcześniej z technicznych względów możliwe. Witamy w przyszłości!

operator steruje robotem

Idźmy dalej. Zastanówmy się, wychodząc z  filozofii krytycznej Immanuela Kanta, co wspólnego ma sieć 5G z przewrotem kopernikańskim? W  filozofii krytycznej Kanta podmiot poznający umieszcza się w centrum, jako centralną jednostkę poznawczą, pogłębiając przy tym wiedzę o człowieku i nie pozwalając mu w prosty sposób przyjmować świata takim, jakim jest, odrzucając czysty racjonalizm i czysty empiryzm. Racjonalistyczna teoria postrzegania świata Kanta, jako obiektywnego poznania, mówiąca o tym że świat jest taki, jaki zostanie wykreowany w naszym rozumie (i naszej wyobraźni), daje podstawy podmiotowi poznającemu zdolność inicjowania myślenia do szukania coraz to nowych rozwiązań.

Szybszy Internet

Podobnie, jak filozofia Kanta była swego czasu rewolucją w naukowym poznawaniu świata, tak obecnie technologia 5G jest rewolucją z perspektywy możliwości procesów i zastosowań przemysłowych. Przy 65-krotnie szybszym Internecie (transmisja danych w sieciach 4G dochodzi do 300 MB/s, a w sieciach 5G do 20 GB/s) oraz 5 milisekundowych opóźnieniach (w wypadku sieci 4G opóźnienia mogą dochodzić nawet do 98 ms) jesteśmy ograniczeni w opracowywaniu zastosowań technologii 5G jedynie własną wyobraźnią. Ten olbrzymi potencjał, jaki drzemie w nowej technologii, pozwala nam sukcesywnie rozwijać Internet Rzeczy i w sposób geometryczny generować coraz to nowe pomysły.

dwie kobiety w centrum danych

Tak więc, z  jednej strony jesteśmy świadomi faktu, że bez możliwości sieci 5G i potencjału naszej wyobraźni nie rozwijalibyśmy tak zaawansowanych technologii, jak sztuczna inteligencja (AI), autonomicznych samochodów czy przeprowadzać operacji i  zabiegów medycznych na odległość. Z drugiej zaś strony, nawiązując do mądrości Sokratesa, wiemy, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy i ile możliwości jest jeszcze przed nami. Świat zachwycił się sztuczną inteligencją, ale sieć 5G nie daje nam gotowych rozwiązań, jak AI, a oferuje perspektywiczne możliwości. Trzeba podkreślić, że 5G nie jest narzędziem a  technologią, czyli metodą optymalizacji przygotowania i  prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub usługi. Wciąż uczymy się tego, w jaką stronę mogą rozwijać się rozwiązania korzystające z tej technologii i co możemy uzyskać. Obranie właściwego kierunku może już wkrótce okazać się kluczowe dla naszej produktywności i efektywności działania przedsiębiorstw.

Cytując Larry’ego Page’a, współtwórcy globalnego giganta technologicznego – firmy Google, należy „zawsze dostarczać więcej niż oczekiwano”, a technologia 5G idealnie wpisuje się w pojęcie Przemysłu 4.0 z uwagi na bezprzewodowe i  bezpieczne przesyłanie danych z czujników do systemów nadrzędnych. Jest to więc jeden z kluczowych elementów funkcjonowania systemu. Unifikacja świata rzeczywistego maszyn z wirtualnym światem Internetu Rzeczy to elementy czwartej rewolucji przemysłowej. Tak więc, wykorzystanie technologii 5G stworzy możliwości tańszej i bardziej wydajnej produkcji. Skomplikowana transformacja technologiczna, łącząca istniejące technologie da nam jednocześnie efekt synergii w postaci wartości dodanej – dostarczaniu produktów i usług o lepszej jakości, w większej ilości przy niższych kosztach wytworzenia. W ten sposób można zwiększyć konkurencyjność podmiotu gospodarczego, który dane produkty lub usługi dostarcza.

Technologiczne możliwości

Jak wiadomo, nawet kilka zaoszczędzonych sekund w procesie produkcji może bezpośrednio wpłynąć na wymierne oszczędności lub zyski firmy w skali roku. Tak, jak poprawnie funkcjonujący układ nerwowy, tak technologia 5G może pozytywnie i bezpośrednio rzutować na wydajność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Złożony proces, korzystający z  tzw. sztucznych sieci neuronowych, który bazujące na wydajnej i szybkiej infrastrukturze telekomunikacyjnej 5G może przynieść nam wymierne korzyści na wielu płaszczyznach. Warto zauważyć, że niezależnie od rodzaju technologii, każda technologia produkcyjna daje nam tym więcej możliwości i korzyści, im bardziej koncentrujemy się na jej centralizacji w miejscu inwestycji.

operator steruje robotem spawającym

Przyjmuje się, że telefonia komórkowa czwartej generacji 4G/LTE została stworzona z myślą o lepszej komunikacji międzyludzkiej, zaś jej piąta generacja 5G – do lepszej komunikacji między urządzeniami w środowisku M2M (Machine-to-Machine). Odwołując się ponownie do wspomnianej wcześniej filozofii poznawczej, dzięki ogromnym możliwościom nowej, niespotykanej dotąd na tę skalę technologii, powinniśmy zastanowić się, co chcemy osiągnąć dzięki niej, otwierając sobie drzwi do nieograniczonych możliwości jej wykorzystania. 

Były kanclerz Niemiec, Ludwig W. Erhard, którego uznaje się za jednego z ojców powojennego, niemieckiego cudu gospodarczego bazującego na społecznej gospodarce rynkowej, twierdził, że „praca była, jest, i będzie źródłem dobrobytu, należy więc pracować więcej albo ograniczyć swoje oczekiwania”. W Orange Polska nie ograniczamy swoich oczekiwań. Wiemy, jak wiele znaczy potencjał (współ)pracy, długofalowa koncentracja na celu oraz adaptacyjny warunek dynamicznego dostosowywania się do potrzeb rynku.

W konsekwencji znamy swoją pozycję rynkową jako największego operatora sieci komórkowej w Polsce (blisko 18 mln klientów indywidualnych) i dominującego dostawcy telefonii cyfrowej i Internetu. Przez wieloletnie doświadczenie w roli operatora znane nam są i Wasze problemy oraz wymiar ciężkiej pracy, jaką wykonujecie w roli przedsiębiorców. Wy inwestujecie w biznes, dążycie do zbudowania dobrze prosperujących organizacji opartych na nowoczesnych, przynoszących wymierne korzyści rozwiązaniach, my pomożemy Wam stworzyć najnowszej generacji infrastrukturę telekomunikacyjną 5G pod dane inwestycję. Porozmawiamy?

Napisz do nas:

Paweł Kania
Kierownik Produktu w Orange Polska ds. IoT, M2M, 5G
pawel.kania@orange.com

Artykuł sponsorowany Orange