Integracja środowiska CAD/PDM z systemem ERP

Integracja środowiska CAD/PDM z systemem ERP Adobe Stock – Funtap

W obliczu rosnących wymagań klientów i dynamicznie zmieniających się trendów rynkowych przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy produkcyjne, stają przed koniecznością optymalizowania procesów. Rosnące ceny materiałów powodują bowiem, że błędy produkcyjne mocno obniżają rentowność projektów. Optymalizacja procesów jest więc warunkiem zachowania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Próby optymalizowania procesów i organizowania danych powodują, że zarządzanie produkcją, zleceniami i zakupami odbywa się w systemie klasy ERP. Z kolei w dziale konstrukcyjnym projektowanie przebiega pod kontrolą systemu do zarządzania plikami inżynierskimi klasy PDM. Część danych w obu systemach jest wspólna, jednak nie są one synchronizowane.

Błędy spowodowane brakiem spójności danych

Brak komunikacji między systemami ERP a PDM utrudnia identyfikację wyrobu. Z kolei wykorzystanie nieaktualnych danych powoduje błędy produkcyjne. Brak dwukierunkowej wymiany danych wymaga czasochłonnego, podwójnego wprowadzania tych samych informacji do dwóch systemów. Przy ręcznym przepisywaniu generuje to ryzyko popełnienia błędu.

Rozwiązanie problemu – Arkance Business Connect

Jak może wyglądać rozwiązanie z perspektywy konstruktora? Pracuje on bez zmian w przyjaznym i znanym interfejsie. Nie wychodząc z aplikacji CAD, łączy się w czasie rzeczywistym z bazą danych ERP, przeglądając strukturę wyrobów. Interfejs nie wymaga dodatkowej licencji ERP – konstruktor pracuje wyłącznie w środowisku inżynierskim.

Inżynier opisujący model 3D w CAD wykorzystuje indeks wyrobu, który znajduje się na liście podobnych produktów, lub tworzy nowy na podstawie schematu i przypisanych właściwości. Planując wytwarzanie, sprawdza, czy materiał jest w magazynie. W przypadku braku dobiera inny, o podobnych parametrach fizycznych. Komponenty opisuje metadanymi, budując zestawienie komponentów, które zawierają kluczowe informacje.

Ścieżka zatwierdzania projektu połączona jest z automatycznym eksportem plików niezbędnych do uruchomienia produkcji – .pdf z rysunków .dwg, .dxf dla konstrukcji blaszanych. Konstruktor eksportuje BOM zatwierdzonego projektu bezpośrednio do systemu ERP, bez konieczności tworzenia pośrednich arkuszy Excel.

Korzyści integracji systemów

Spójność danych w systemach zarządzania dokumentacją projektową i ERP znacząco skraca czas realizacji projektów, eliminując zbędne operacje. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów w trakcie produkcji. Pełna identyfikowalność wyrobu, a także kontrola dostępnych materiałów na każdym etapie procesu produkcyjnego pozwalają sprawnie planować proces wytwarzania.

Automatyzacja żmudnych czynności redukuje obciążenie inżyniera, który zaoszczędzony czas może przeznaczyć na projektowanie innowacyjnych produktów. Lista materiałowa dostępna w ERP umożliwia szybkie uruchomienie produkcji. Podgląd dokumentacji wydanej w formie elektronicznej bezpośrednio w  ERP pozwala na cyfryzację obiegu dokumentacji.

Współpraca

Maciej Stawowski, Arkance Systems Maciej Stawowski, Specjalista ds. rozwiązań dla przemysłu, lider działu PRZEMYSŁ

Indywidualne podejście projektowe – niezależnie, czy jest to popularny system ERP, czy system dostosowany specjalnie do potrzeb przedsiębiorstwa – gwarantuje sukces wdrożenia mechanizmu integracji. Wymierną oceną sukcesu każdego wdrożenia jest wzrost wydajności produkcji, który następuje dzięki poprawie przepływu danych w przedsiębiorstwie.

Aplikacja Arkance Business Connect jest autorskim produktem Arkance Systems. Firma jest platynowym partnerem Autodesk. Ponad 500 wyspecjalizowanych inżynierów kompleksowo wspomaga firmy produkcyjne w transformacji cyfrowej zgodnie z trendami Przemysłu 4.0.

Artykuł sponsorowany Arkance Systems

Arkance Systems Poland

Arkance Systems Poland

#PodnosimyWartośćBiznesu naszych klientów 

Od ponad 30 lat dostarczamy rozwiązania IT, przeprowadzając polskie firmy przez cyfrową transformację w sektorze przemysłu. W zależności od potrzeb naszych klientów tworzymy rozwiązania w zakresie optymalizacji projektowania czy usprawnienia produkcji, które znacząco zwiększają zyski przedsiębiorstw. 

Jesteśmy firmą konsultingowa, która posiada bogaty zasób różnorodnych kompetencji. W ramach grupy zatrudniamy ponad 370 inżynierów, certyfikowanych przez Autodesk i innych producentów oprogramowania. W naszym zespole w 13 krajach na świecie znajdują się wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmują się analizą wymagań w dowolnej branży i opracowywaniem indywidualnych rozwiań. Dzięki temu potrafimy skutecznie i kompleksowo wspomagać naszych klientów w transformacji cyfrowej przemysłu. 

Jako Arkance Systems Poland posiadamy najwyższy poziom partnerstwa z Autodesk, co potwierdza profesjonalny poziom realizowanych przez nas usług. Warto również dodać, że w ciągu zaledwie czterech lat obecności pod szyldem Arkance Systems Poland staliśmy się drugim co do wielkości partnerem Autodesk w Polsce.

Profil Firmy

Arkance Systems Poland