Jak sfinansować inwestycje w robotyzację?

Jak sfinansować inwestycje w robotyzację? Yaskawa Polska

Ile można zyskać dzięki skorzystaniu z ulgi robotyzacyjnej? Jakie są warunki jej uzyskania i jakie koszty podlegają odliczeniu?

Przykład: Zrobotyzowana cela spawalnicza ArcWorld z dwoma robotami
    • Dwa roboty przemysłowe YASKAWA serii MOTOMAN-AR1440
    • Stół obrotowy z dwoma polami roboczymi, 500 kg ładunku na stanowisko
    • Platforma, metalowe ściany, drzwi z pleksi, okapy z otworami wentylacyjnymi i wyciągowymi
    • Panel operatorski
    • Certyfikat CE
    • Instalacja stanowiska 
    • Szkolenie
    • Oprogramowanie 3D

Powiązane firmy

Yaskawa Polska Sp. z o.o.

Case study: Jak sfinansować zakup celi spawalniczej z dwoma robotami?

Oszczędności dzięki uldze robotyzacyjnej

Jak sfinansować inwestycje w robotyzację? zdjęcie w treści artykułuFirma z sektora MŚP, będąca płatnikiem CIT 19%, decyduje się na:
    • zakup dwóch robotów przemysłowych wraz z osprzętem (celą spawalniczą, pozycjonerem, obrotnikiem, źródłem spawalniczym) za 850 tys. zł,
    • instalację stanowiska i niezbędnego oprogramowania za 100 tys. zł,
    •  zakup szkolenia dla pracowników za 50 tys. zł.

Dzięki skorzystaniu z ulgi robotyzacyjnej, która polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację, firma ma możliwość doliczenia do kosztów uzyskania przychodu łącznej kwoty 500 tys. zł, a całkowite oszczędności firmy w latach 2022-2027 wyniosą 95 tys. zł.

Wykres ulga na robotyzację
Wysokość odliczeń w ramach ulgi na robotyzację (tys. zł)

Oszczędności dzięki uldze B+R

Załóżmy, że firma dodatkowo prowadzi działalność badawczo-rozwojową i rocznie ponosi nakłady w wysokości:
    • 500 tys. zł kosztów osobowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową,
    • 300 tys. zł pozostałych kosztów kwalifikowanych B+R.

Łączna wartość odliczenia w ramach ulgi B+R za lata 2016–2021 wyniesie 723 tys. zł. Dzięki zmianom wprowadzonym w uldze B+R, przedsiębiorstwa rozliczając koszty poniesione w roku podatkowym 2022 będą mogły odliczyć 200% kosztów osobowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. To przełoży się na środki w budżecie 2023 w wysokości 247 tys. zł.

wykres ulga B+R
Wysokość odliczeń w ramach ulgi B+R (tys. zł)

Łączna wartość oszczędności dzięki ulgom proinnowacyjnym

Dzięki wykorzystaniu ulgi na robotyzację i ulgi badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwo może zasilić swój budżet o dodatkowe środki w wysokości 1,065 mln zł, które sfinansują zakup robota przemysłowego. Pozostałe oszczędności mogą zostać wykorzystane w ramach kolejnych inwestycji w robotyzację.

Warunki skorzystania
Ulga B+RUlga robotyzacyjna
● ulga jest dostępna dla wszystkich firm, które wprowadzają nowe lub ulepszają istniejące procesy, produkty czy usługi; umożliwia odliczenie 100% kwalifikowanych kosztów; od 2022 r. odliczenie kosztów osobowych wynosi aż 200%
● ulga dotyczy płatników PIT i CIT
● w przeciwieństwie do konkursów dotacyjnych skorzystanie z ulgi nie wymaga złożenia specjalnego wniosku i przejścia procedury konkursowej
● przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku koszty już poniesione na prowadzenie swojej działalności badawczo-rozwojowej
● do skorzystania z ulgi B+R wystarcza poziom innowacyjności na skalę przedsiębiorstwa, a nie kraju czy świata
● projekty nie muszą zakończyć się sukcesem i mogą być jeszcze w trakcie realizacji w momencie rozliczania ulgi na badania i rozwój
● ulga jest dostępna dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy branżę)
● ulga dotyczy płatników PIT i CIT
● przedsiębiorcy mogą standardowo odliczyć koszty na robotyzację w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego dokonać dodatkowego odpisu (tak jak w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową)
● okres obowiązywania ulgi robotyzacyjnej to 5 lat – od początku 2022 r. do końca 2026 r.
● ulgę można rozliczać w roku poniesienia wydatku i przez kolejne lata
Katalog kosztów kwalifikowanych
Ulga B+RUlga robotyzacyjna
● koszty osobowe
● materiały i surowce
● ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, badania zakupione od jednostki naukowej
● sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R
● amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne
● nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
● koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego
● odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
● koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (także w formie leasingu)
● koszty nabycia maszyn i urządzeń peryferyjnych oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi
● koszty oprogramowania robotów
● koszty szkoleń dla pracowników

 

 

Yaskawa Polska Sp. z o.o.

Yaskawa Polska Sp. z o.o.

Od momentu powstania w 1915 r. firma Yaskawa, jeden z największych producentów robotów przemysłowych, falowników, serwonapędów, kontrolerów ruchu oraz systemów sterowania, stawia na produkcję, a także zwiększanie zasobów ludzkich przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności biznesowej opartej na wspieraniu wiodących firm. Na przestrzeni lat Yaskawa, producent systemów robotycznych, ewoluowała od producenta silników, poprzez firmę z branży automatyki, aż wreszcie do lidera branży mechatroniki.

Współcześnie producent Yaskawa promuje nową koncepcję i³-Mechatronika stale zwiększając produktywność swoich klientów poprzez integrację produktów mechatronicznych z wykorzystaniem danych cyfrowych. Oprócz tego firma Yaskawa w dalszym ciągu wzmacnia swoją pozycję w zakresie produkcji robotów przemysłowych, serwonapędów, sterowników i osiągając rewolucyjne wyniki w branży automatyki przemysłowej.

Profil Firmy

Yaskawa Polska Sp. z o.o.