Kompletna instalacja elektryczna z merXu

Kompletna instalacja elektryczna z merXu MerXu.com

Choć każda instalacja elektryczna jest inna, ponieważ zależy od bardzo wielu czynników, wszystkie można usystematyzować, sprowadzając je do najbardziej podstawowych elementów, zawsze dostępnych w każdym rozwiązaniu.

Wszystkie podstawowe komponenty, a także wiele specjalistycznych, kupisz na platformie zakupowej merXu, dzięki czemu ułożysz kompletną instalację elektryczną w standardowym budynku.

Podstawowe elementy instalacji elektrycznej dostępne na merXu

Każda typowa instalacja elektryczna składa się z pewnych stałych komponentów, które połączone ze sobą mają na celu zasilenie odbiorników elektrycznych w energię elektryczną. Począwszy od przyłącza, które jest punktem łączącym instalację elektryczną z siecią elektroenergetyczną, typowa instalacja składa się z:
    • kabla zasilającego doprowadzającego energię z przyłącza do budynku,
    • rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, szafek sterujących itp. – w zależności od stopnia skomplikowania instalacji,
    • aparatów elektrycznych umieszczonych w rozdzielnicy (rozdzielnicach),
    • przewodów elektrycznych,
    • osprzętu instalacyjnego,
    • opraw oświetleniowych.

Oczywiście są to podstawowe elementy instalacji elektrycznej, uzupełnione często wieloma innymi urządzeniami, aparaturą czy akcesoriami pomocniczymi.

Kable i przewody w elektrotechnice

Zadaniem kabli i przewodów, jest dostarczenie energii elektrycznej, impulsów sterujących lub informacji. Media te są niezbędnym elementem każdej sieci i instalacji zarówno w elektroenergetyce, jak i teleinformatyce oraz innych instalacjach.

Elektroenergetyka i instalacje elektryczne to przede wszystkim kable i przewody miedziane, najczęściej w izolacji. Oczywiście na merXu można nabyć również przewody gołe, których używa się w liniach napowietrznych, natomiast w ziemi, pod tynkiem, w tynku i na tynku układa się przewody i kable izolowane.

Rozdzielnice i obudowy

Rozdzielnice i obudowy to te miejsca w instalacji, w których następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody, a także ich zabezpieczenie. Rozdzielnice mogą być natynkowe, podtynkowe, stojące lub wiszące, w obudowach metalowych lub z tworzywa sztucznego, a także modułowe lub niemodułowe.

Każda typowa instalacja elektryczna składa się z pewnych stałych komponentów, które połączone ze sobą mają na celu zasilenie odbiorników elektrycznych w energię elektryczną.

Aparaty elektryczne w instalacji budynkowej

Aparatura elektryczna obejmuje szeroki wachlarz produktów, które stosowane są w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. W ramach tej kategorii można dokonać różnych podziałów aparatów, np. pod względem napięcia pracy, przeznaczenia instalacji, a także funkcji urządzeń.

Do zadań aparatów elektrycznych należą m. in. zasilanie, łączenie obwodów, pomiar parametrów elektrycznych i zabezpieczanie oraz sterowanie. Wśród aparatów elektrycznych warto wyróżnić aparaturę modułową (o zestandaryzowanych wymiarach) stosowaną szeroko zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle.

Osprzęt instalacyjny na platformie merXu

Łączniki i gniazda określane są wspólnie mianem osprzętu instalacyjnego. Gniazda są elementami łączeniowymi, które zapewniają dostawę energii elektrycznej ale również transmisję informacji czy sygnały sterujące. 

Z kolei łączniki instalacyjne są łącznikami elektrycznymi o prostej budowie mechanizmu, służące do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Producenci osprzętu instalacyjnego często oferują je w seriach, w zestawie z gniazdami, w szerokiej gamie wzorów i kolorów.

Oprawy oświetleniowe – szeroki wybór na merXu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła, ich zasilaniem, a także doborem opraw oświetleniowych oraz warunków bezpieczeństwa, jakim powinny one odpowiadać.

Na platformie zakupowej merXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne. Można zaopatrzyć się również w oprawy o specjalnych parametrach (np. o wysokim współczynniku ochrony IP), jak też oprawy specjalnych parametrach, przystosowanych do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie merXu na bardzo atrakcyjnych warunkach korzystając z aktualnych promocji, np. robiąc regularnie zakupy na merXu można uzyskać rocznie do 8000 PLN rabatu, otrzymać premie za pierwszy zakup, a także skorzystać z darmowej dostawy do określonej kwoty dla wszystkich zamówień.

Zarejestruj się na merXu – międzynarodowej platformie handlowej tylko dla firm.

Artykuł sponsorowany merXu

merXu Sp. z o.o.

merXu Sp. z o.o.

merXu to internetowa platforma handlowa dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B – zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. Tworzy bezpieczne środowisko biznesowe, łączące zweryfikowanych kupujących i sprzedających, umożliwiając im realizowanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe.

Profil Firmy

merXu Sp. z o.o.