Łukasiewicz zmienia świat wokół nas

Łukasiewicz zmienia świat wokół nas Łukasiewicz – PIAP

Badania naukowe i działalność produkcyjna w obszarze bezpieczeństwa i obrony państwa, automatyzacja i robotyzacji procesów produkcji, badania w obszarze nowoczesnych technologii dla lotnictwa, rozwój miejskiej mobilności powietrznej z wykorzystaniem dronów, specjalizacja w zakresie technologii kosmicznych, systemy teleinformatyczne i elektroniczne na potrzeby sterowania układów infrastruktury przemysłowej, narzędzia programistyczne wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, konstrukcje linii technologicznych – to domena trzech kolejnych instytutów Łukasiewicza, które działają w Warszawie. Opisane poniżej działania reprezentują cztery kierunki badawcze Sieci: zdrowie, transformacja cyfrowa, inteligentna i czysta mobilność oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Od 55 lat Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP trzyma rękę na pulsie zmian technologicznych. Do rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie z dziedziny robotyki, automatyki i technik pomiarowych, które były w centrum uwagi Instytutu od chwili jego powstania, z upływem czasu dołączyły kolejne. Dziś rozwijamy badania naukowe i działalność produkcyjną w obszarze bezpieczeństwa i obrony państwa, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji, druku 3D oraz – głównie poprzez spółkę zależną – technologii kosmicznych. 

Działania prowadzimy w oparciu o szerokie kontakty z przemysłem krajowym i zagranicznym oraz dużą bazę kontaktów z uczelniami, innowacyjnymi firmami, start-upami, instytutami badawczymi i rządowymi, samorządami, a także organizacjami pozarządowymi. Rozwijamy współpracę w konsorcjach, zwłaszcza tam, gdzie istnieje potrzeba rozwoju technologii z pomocą krajowych partnerów o uzupełniających się kompetencjach. Stawiamy na nowe technologie oraz adaptowanie ich do nowych zastosowań – przykładem mogą być roboty mobilne do zastosowań cywilnych, tworzone w oparciu o 20 lat doświadczeń zdobytych w obszarach wojskowych i podobnych – mówi dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, Dyrektor Łukasiewicz – PIAP.

bezzałogowa platforma hybrydowa
Projekt bezzałogowej platformy hybrydowej  PIAP HUNTeR opracowany w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dziś, gdy mamy do czynienia z czwartą rewolucją przemysłową, automatyzacja i robotyzacja produkcji może decydować o być albo nie być zakładu produkcyjnego. Przeprowadzamy przez ten proces partnerów z Polski i zagranicy, wspierając ich m.in. w zakresie realizacji zadań transportu międzyoperacyjnego, paletyzacji, montażu, spawania i ukosowania oraz ważenia i dozowania. Łukasiewicz – PIAP zrealizował ponad 120  prac w tym obszarze. Praktykę uzupełniamy teorią w ramach działalności szkoleniowej, prowadzonej przez naszych inżynierów.

Kolejną domeną działania Łukasiewicz – PIAP jest opracowywanie i produkcja urządzeń i robotów służących poprawie bezpieczeństwa kraju. Z naszych rozwiązań korzysta wojsko, policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna oraz służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności. Ich szeregi zasilają roboty mobilne z akcesoriami dopasowanymi do potrzeb każdej ze służb, urządzenia i pojazdy specjalne oraz specjalistyczne akcesoria do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi (CBRN). Portfel klientów Instytutu obejmuje użytkowników robotów mobilnych do zastosowań specjalnych na całym świecie.

robot mobilny
Robot mobilny IBIS w służbie Straży Granicznej na Lotnisku w Modlinie

Łukasiewicz – PIAP realizuje ponadto samodzielnie lub w ramach międzynarodowych konsorcjów projekty badawczo-rozwojowe, w których opracowywane są technologie satelitarne i kosmiczne. Dokładamy swoją cegiełkę również do rozwoju tak przyszłościowej technologii, jak druk 3D. Od kilku lat w Instytucie działa Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych. Jego oferta obejmuje pełne spektrum działań związanych z drukiem 3D – począwszy od przygotowania do produkcji, przez wytwarzanie, po wykończenie i pomiary. 
 
Znaczącym polem aktywności Łukasiewicz – PIAP jest wspomaganie transferu technologii i tworzenie pomostu między światem nauki i biznesu. Instytut jest wydawcą kwartalnika naukowo-technicznego PAR – Pomiary, Automatyka, Robotyka, kwartalnika JAMRIS – Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, miesięcznika Automatyka oraz portalu AutomatykaOnline.pl. Ponadto jesteśmy organizatorem Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® – największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia targowego dla świata przemysłu, międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION „Automatyzacja – Nowości i Perspektywy" oraz konkursu Młodzi Innowacyjni.  

Nawet najbardziej innowacyjne rozwiązanie będzie tylko interesującą nowinką, jeśli nie sprawdzi się w praktycznych zastosowaniach. Liczne prestiżowe nagrody dla Łukasiewicz – PIAP potwierdzają, że nam udaje się skutecznie odpowiadać na potrzeby rynkowe. Instytut może się poszczycić takimi wyróżnieniami, jak m.in. Godło Promocyjne „Teraz Polska”, Nagroda Polski Produkt Przyszłości, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne, nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, a także nagrody zdobyte na targach innowacji i wynalazczości w Brukseli, Paryżu, Genewie, Moskwie, Norymberdze, Chinach, Malezji i Korei Płd. 

Artykuł sponsorowany (Łukasiewicz – PIAP)