Nowa wersja oprogramowania CFD-ACE+ zwiększa wydajność solwera

Reklama
Reklama

ESI Group, producent oprogramowania do symulacji cyfrowej, oferuje nową wersję  (2007.2) swojego ogólnofizycznego oprogramowania CFD-ACE+. Wersja 2007.2 zastąpiła wersję 2007.0, dostępną na rynku od października 2006 r.

Do produktu wprowadzono liczne udoskonalenia wychodzące naprzeciw ponad 50 najważniejszym potrzebom zgłoszonym przez użytkowników. Tak więc zapewnia on teraz większą dokładność, sprawność funkcjonowania i wydajność. Klienci ESI Group skorzystają bezpośrednio ze skróconego cyklu opracowania i zalet nowych właściwości programu. Wersja 2007.2 oferuje m.in. następujące udogodnienia:

Reklama

- udoskonalenia elektrochemiczne dla branży powlekania galwanicznego i ogniw paliwowych,

- udoskonalenie procedur elektromagnetycznych użytkownika z przeznaczeniem dla sektora półprzewodników,

- dodanie symulacji DES (Detached Eddy Simulation) i modeli turbulencji v2f,

Reklama

- nowy model turbulencji do dokładniejszego określania przepływów przejściowych.

Symulacja pracy urządzeń wirowych, takich jak wentylatory, sprężarki i pompy, już od dawna stanowi wyzwanie z racji ich wewnętrznej konstrukcji, na którą składają się elementy ruchome i stacjonarne, co wymaga ich uwzględniania w sposób tymczasowy, wymagający dużych zasobów informatycznych. Wersja 2007.2 programu CFD-ACE+ wykorzystuje metodę licznych punktów odniesienia MRF (Multiple Reference Frame) do wyznaczania charakterystyki maszyn wirowych bez ich fizycznego wprawiania w ruch obrotowy. To ulepszenie daje szybkie i dokładne wyniki, pozwalające ocenić różne warianty konstrukcji przed fizycznym wykonaniem prototypu. Metoda symulacji powierzchni swobodnych VOF (Volume of Free Surfaces) stosowana do siatek o nieustalonej strukturze eliminuje potrzebę opracowania struktury siatki dla złożonych geometrii. Automatyczny charakter technik stosowanych do tworzenia siatek o nieustalonej strukturze pozwala na oszczędność czasu. Ponadto siatka o nieustalonej strukturze obejmuje na ogół o wiele mniej komórek niż odpowiadająca jej siatka sześciościenna, co pozwala skrócić czas jej opracowania. Z tej nowości skorzystają na przykład użytkownicy, którzy na szeroką skalę stosują aplikacje dla powierzchni swobodnych, gdzie nie występuje duże napięcie powierzchniowe. Kolejne ważne udoskonalenie wprowadzone do solwera, szybko postępujący schemat integracji, umożliwia szybsze znajdowanie rozwiązań dla złożonych i kosztownych zagadnień tymczasowych. Ten schemat wyklucza liczne iteracje, które obejmują cały system równań przy każdym kroku czasowym. W zamian, pewna liczba pod-iteracji wykonywana jest indywidualnie dla każdego równania, przed przystąpieniem do jednej, globalnej iteracji mającej wskazać rozwiązanie. Fakt stosowania iteracji ogólnej zamiast dziesiątek i setek iteracji cząstkowych pozwala znacznie zmniejszyć czas CPU niezbędny dla każdego kroku czasowego.

 www.esi-group.com

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama