Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

Reklama
Reklama

Wymiana doświadczeń oraz pogłębienie współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjności oraz wysokich technologii – to główny cel, która odbyła się 16-17 maja w Instytucie Lotnictwa.. 

Ministerstwo podczas konferencji reprezentowali wiceministrowie Jadwiga Emilewicz i Jerzy Kwieciński. Wystąpienie wiceministra Kwieciński dotyczyło Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Reklama

- Stanowi on kompleksową odpowiedź na stojące przed Polską wyzwania gospodarcze i społeczne – podkreślił. – Koncentrujemy się na branżach, w których mamy przewagę konkurencyjną i które mogą odgrywać wiodącą rolę w gospodarce światowej, takich jak: lotnictwo, części samochodowe, przemysł stoczniowy, IT – dodał wiceszef resortu omawiając główne założenia Planu.

- W dzisiejszym świecie nie możemy rozwijać się bez prowadzenia działalności eksportowej poza Europę. Jesteśmy gotowi do ścisłej współpracy z amerykańskimi firmami i inwestorami, zwłaszcza z branży wysokich technologii. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki pozostaje naszym priorytetem – zaznaczył na zakończenie swojego wystąpienia wiceminister Jerzy Kwieciński.

Wiceminister Jadwiga Emilewicz podkreślała natomiast, że zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, w tym inteligentna reindustrializacja jest jednym z najważniejszych priorytetów Ministerstwa Rozwoju zapisanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kierunek ten powinien być sposobem na trwały i dynamiczny wzrost gospodarczy jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Reklama

Jadwiga Emilewicz przypomniała, że w czerwcu 2014r. podpisano porozumienia o współpracy innowacyjnej i utworzeniu Polsko Amerykańskiej Rady innowacji (ang. Polish US Innovation Program PLUS IP).

- To solidna podstawa do nawiązania bliskich relacji z amerykańskimi partnerami w obszarze rozwoju zaawansowanych technologii.

PLUS IP to inicjatywa współpracy międzyrządowej, współzarządzanej przez Departament Stanu USA i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem inicjatywy jest wzmocnienie polskiego potencjału innowacyjnego poprzez promocję innowacji i realizację wspólnych przedsięwzięć biznesowych i projektów badawczo-rozwojowych.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama