Proste rozwiązania z MerXu – przełączniki zasilania

Proste rozwiązania z MerXu – przełączniki zasilania MerXu.com

Przełączniki źródła zasilania służą do przełączania obwodów urządzeń i maszyn na jedno z dwóch odrębnych źródeł zasilania doprowadzonych do przełącznika. Najczęściej przełączniki zasilania stosuje się w przypadku instalacji zasilania sieciowego wspomaganego w razie jego zaniku rezerwową dostawą energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego.

W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach (np. w szpitalach, czy innych obiektach, gdzie nie można dopuścić do nawet chwilowego zaniku zasilania), przełączaniem źródła zasilania i uruchamianiem oraz wyłączaniem agregatu prądotwórczego lub drugiej elektroenergetycznej linii zasilającej, sterują układy automatyki SZR (samoczynnego załączania rezerwy).

Kiedy stosuje się przełączniki źródła zasilania?

Obiekty, w których z uwagi na konieczność podtrzymania funkcji życiowych, czy też powodzenia różnego rodzaju przedsięwzięć (np. badań naukowych) niedopuszczalna jest nawet niewielka przerwa w zasilaniu energią elektryczną, stosuje się układy SZR. Takie obiekty zwykle wyposaża się w agregaty prądotwórcze lub, jeśli jest to technicznie możliwe, zasila się je z dwu różnych źródeł (np. z dwóch odrębnych stacji transformatorowych, a nawet GPZ). SZR to układ drogi ze względu na jego automatykę i nie zawsze jego stosowanie jest uzasadnione.

Tańsze, mniej wymagające zastosowania pozwalają na zastąpienie SZR ręcznym przełączeniem źródła zasilania przy użyciu przełączników z dźwignią lub pokrętłem. Takie przełączniki, niezależnie od producenta oraz modelu, są trójpozycyjne, z pozycją 0, kiedy wszystkie styki są otwarte. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa. Przełączniki źródła zasilania występują w handlu jako:
    • łączniki krzywkowe bez obudowy,
    • łączniki krzywkowe w obudowie,
    • przełączniki modułowe do montażu na szynie TH 35.

Przełączniki zasilania do montażu na szynę TH 35 dostępne na MerXu

Przełączniki źródła zasilania w wykonaniu na szynę TH 35 występują zazwyczaj w ofercie producentów aparatury modułowej. W wersji jednofazowej mają szerokość 1 lub 2 modułów (do 32 A) lub 4 modułów (63 A) i umożliwiają przy użyciu dźwigni przełączanie jednego bieguna fazowego, lub bieguna fazowego oraz neutralnego.

W wersji trójfazowej, przełączniki zasilania mogą mieć szerokość od 3 do aż 8 modułów. Często wyposażone są wtedy w napęd dźwigniowy góra-dół lub pokrętło obrotowe i umożliwiają przełączenie 3 biegunów fazowych (oznaczenie 3P) lub 3 fazowych i bieguna neutralnego (oznaczenie 3P+N lub 4P).

Przełączniki źródła zasilania w obudowie

Przełączniki źródła zasilania w obudowach do montażu natynkowego to zwykle rozszerzenie oferty producentów łączników krzywkowych. Najczęściej dostępne są na standardowe prądy znamionowe od 12 do 100 A i występują jako 3- lub 4-biegunowe (w przypadku 4 biegunów, neutralny jest rozłączalny).

Na MerXu dostępny jest szeroki wachlarz przełączników zasilania. Możesz wybierać spośród najczęściej stosowanych urządzeń, a jeżeli potrzebujesz innych rozwiązań niż dostępne, jako zarejestrowany użytkownik zawsze możesz złożyć zapytanie ofertowe.

Tablicowe przełączniki zasilania

Tablicowe przełączniki zasilania są pewną wersją łączników krzywkowych pozbawionych obudowy, ale za to wyposażonych w tzw. płytkę przednią z oznaczeniami położeń pokrętła. Instaluje się je częściowo na obudowach rozdzielnic, a częściowo w ich wnętrzu.

Wewnątrz rozdzielnicy umieszcza się główny mechanizm z odkrytymi zaciskami, do których przyłączone zostały obwody wejściowe i wyjściowe. Na zewnątrz obudowy wyprowadza się i instaluje pokrętło z płytką. Dzięki takiemu rozwiązaniu można przełączać źródła zasilania nie otwierając rozdzielnicy, a tym samym nie narażając się na niebezpieczeństwo przypadkowego dotknięcia części czynnych, czyli będących pod napięciem.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie MerXu na bardzo atrakcyjnych warunkach korzystając z aktualnych promocji, np. robiąc regularnie zakupy na MerXu można uzyskać rocznie do 8000 PLN rabatu, otrzymać premie za pierwszy zakup, a także skorzystać z darmowej dostawy do określonej kwoty dla wszystkich zamówień.

Zarejestruj się na MerXu, międzynarodowej platformie handlowej tylko dla firm.

Artykuł sponsorowany (MerXu) 

merXu Sp. z o.o.

merXu Sp. z o.o.

merXu to internetowa platforma handlowa dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej działających w sektorze B2B – zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. Tworzy bezpieczne środowisko biznesowe, łączące zweryfikowanych kupujących i sprzedających, umożliwiając im realizowanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe.

Profil Firmy

merXu Sp. z o.o.