Regulamin Konkursu BEST OF INDUSTRY - MM Poland Award

20.6.2024

Regulamin Konkursu BEST OF INDUSTRY 2024 - MM Poland Award, konkurs marki medialnej MM Magazyn Przemysłowy.

 • Cel i charakter Konkursu
 • Kapituła Konkursu oraz wybór laureatów
 • Rozstrzygnięcie Konkursu

Regulamin Konkursu BEST OF INDUSTRY 2024 - MM Poland Award

      
I. Cel i charakter Konkursu
§ 1.

Celem Konkursu BEST OF INDUSTRY 2024 - MM Poland Award jest zaprezentowanie ciekawych produktów dla branży przemysłowej, charakteryzujących się innowacyjnością, nowoczesnością, konkurencyjnością oraz wysoką jakością i estetyką.

§ 2.

Na liście nominowanych do nagrody produktów znajdą się: 

 • produkty zgłoszone przez firmy zainteresowane prezentacją swojej nowej oferty w kanałach komunikacji marki medialnej  MM Magazyn Przemysłowy (czasopismo "MM Magazyn Przemysłowy", portal MagazynPrzemyslowy.pl, newslettery redakcyjne, mailingi);
 • oraz produkty wybrane przez Redakcję marki medialnej MM Magazyn Przemysłowy, które pojawiły się na polskim rynku przemysłowym w ostatnich miesiącach i zdaniem Redakcji zasługują na uwagę;

§ 3.

 1. Nominowane produkty zostaną pogrupowane w kategoriach:
 • automatyka,
 • produkcja,
 • utrzymanie ruchu,
 • IT, projektowanie i konstrukcje.
 1. Przed ogłoszeniem Konkursu (ukazaniem się wydania czasopisma "MM Magazyn Przemysłowy" nr 7-8/2024)  Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany liczby oraz nazw kategorii.
 2. W każdej z kategorii zostanie wybrany zwycięzca.
 3. Dodatkowo Redakcja ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień, również w innych (niż wymienione w Konkursie) kategoriach.

§ 4.

Zasady nominacji:

 • zgłoszenia do Konkursu realizowane przez firmy są odpłatne. Zgłoszone prezentacje przez firmy zostaną szerzej zaprezentowane w kanałach komunikacji marki medialnej MM Magazyn Przemysłowy – zgodnie z wybraną ofertą. Firmy w odniesieniu do zgłoszonych przez siebie produktów otrzymują dodatkowo ustalony pakiet marketingowy, m.in. mają  prawo posługiwać się informacją „Nominowany w konkursie BEST OF INDUSTRY 2024 MM - Poland Award;
 • dodatkowe produkty zostaną wybrane przez Redakcję marki medialnej MM Magazyn Przemysłowy i zaprezentowane w czasopiśmie „MM Magazyn Przemysłowy” oraz na portalu MagazynPrzemysłowy.pl w formie zestawienia, zawierającego podstawowe informacje o produktach. Produkty te nie otrzymują dodatkowego pakietu marketingowego;

§ 5.

Laureaci otrzymają statuetki oraz prawo do posługiwania się tytułem BEST OF INDUSTRY 2024 - MM Poland Award”.
 

II. Kapituła Konkursu oraz wybór laureatów

§ 6.

Wyboru laureatów oraz wyróżnień Konkursu „BEST OF INDUSTRY 2024 MM Poland Award” dokonuje Kapituła Konkursu (powoływana przez Redakcję „MM Magazynu Przemysłowego”) oraz Czytelnicy czasopisma „MM Magazyn Przemysłowy” i portalu MagazynPrzemyslowy.pl.

§ 7.

Kapituła wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Kapituły i Sekretarza Konkursu.
 

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 9.

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie oddzielnego zliczenia głosów Członków Kapituły i Czytelników oraz przeliczenia ich z uwzględnieniem „wag” dla poszczególnych grup głosujących.
 2. Głosowanie Członków Kapituły oraz Czytelników odbywa się za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego na portalu MagazynPrzemyslowy.pl.
 3. Głosowanie odbywać się będzie od dnia ukazania się czasopisma „MM Magazyn Przemysłowy” nr 7–8/2024 do 15.10.2024 r. 
 4. Każdy z Członków Kapituły oraz głosujących Czytelników może oddać swoje głosy na maksymalnie 3 produkty w każdej z kategorii.
 5. Dla każdej z grup głosujących (Kapituła, Czytelnicy) zostaną stworzone oddzielne grupy listy z miejscami dla najlepszych 8 produktów w danej kategorii z przydzieloną punktacją: 1. miejsce – 50 pkt, 2. miejsce – 40 pkt, 3. miejsce – 35 pkt, 4. miejsce – 30 pkt, 5. miejsce – 25 pkt, 6. miejsce – 20 pkt, 7. miejsce – 15 pkt, 8. miejsce – 10 pkt.
 6. W przypadku miejsc ex aequo zostanie obliczona średnia arytmetyczna (z uwzględnieniem sumy punktów oraz liczby produktów dzielących miejsce). Przykład: 2 produkty, zajmują ex aequo 2. i 3. miejsce, więc otrzymują po 37,5 pkt ((40 pkt + 35 pkt)/2). 
 7. Punktacja Kapituły zostanie przemnożona przez współczynnik 0,6. Punktacja Czytelników zostanie przemnożona przez współczynnik 0,4. Suma punktów po przemnożeniu wyłoni produkty zwycięskie i wyróżnione.
 8. W przypadku równej liczby punktów decydujący głos ma Kapituła, w kolejności:
  a) punktacja Kapituły,
  b) głos Przewodniczącego Kapituły.

§ 10.

Decyzje dotyczące ustalenia prawidłowości zgłoszeń i listy laureatów w poszczególnych kategoriach są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w żadnym trybie.

§ 11.

Kapituła może przyznać specjalne wyróżnienia produktom, osobom lub podmiotom prawnym, na podstawie dodatkowych, szczególnych kryteriów oceny.

§ 12.

Informacje o laureatach i wyróżnionych produktach zostaną opublikowane w numerze 11-12/2024 czasopisma „MM Magazyn Przemysłowy” (termin wydawniczy: listopad 2024 r.) oraz na stronach portalu MagazynPrzemyslowy.pl w listopadzie.

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę