System magazynowania, dystrybucji i zarządzania narzędziami 4.0

System magazynowania, dystrybucji i zarządzania narzędziami ZAP-Kooperacja

Przedsiębiorstwo ZAP-Kooperacja Sp. z o.o. jest autorem innowacyjnego systemu magazynowania, dystrybucji i zarządzania narzędziami. Zadaniem systemu jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do narzędzi, które są niezbędne do wykonania zadań produkcyjnych z jednoczesną kontrolą ich przepływu. Wspomaga on codzienną pracę magazynierów, serwisantów i pracowników produkcji.

System składa się z następujących elementów: 
    1. programu nadrzędnego,
    2. magazynu centralnego windowego,
    3. magazynów peryferyjnych (dyspensery).

W programie nadrzędnym, działającym w postaci portalu www, zebrano wszystkie niezbędne dane do zarządzania narzędziami w przedsiębiorstwie. Peryferyjne magazyny narzędzi i magazyn centralny windowy łączą się z serwerem www i aplikacją zarządzającą za pomocą sieci LAN, wifi lub GSM. W przypadku utraty łączności pracują one dalej samodzielnie, a po jej przywróceniu wyrównują dane poprzez interfejs API. Narzędziownia 4.0 współpracuje z systemami ERP. 

Wszystkie interakcje pomiędzy magazynami i użytkownikami są rejestrowane w bazie poprzez powstanie odpowiednich dokumentów księgowych. Obieg narzędzi i dokumentów przedstawiony został na Rysunku 1.

Użytkownik może pobierać narzędzia zarówno z magazynu centralnego windowego, jak i z magazynu peryferyjnego. Przedmioty wielorazowego użytku są zwracane do magazynów. Pomiędzy magazynami wydającymi jest magazyn serwisowy, w którym sprawdzany jest stan techniczny narzędzi. Naprawione narzędzia wracają do magazynów wydających, a narzędzie zużyte jest likwidowane. 

Nazewnictwo dokumentów jest następujące:
    1. Pz – przyjęcie z zewnątrz nowego produktu na magazyn centralny windowy,
    2. MMr i MMp – para dokumentów: rozchód z magazynu i przyjęcie w innym magazynie,
    3. Wn i Zn – para dokumentów: wypożyczenie narzędzi wielokrotnego użytku i jego zwrot,
    4. Rw – wydanie na użycie – przedmioty jednorazowego użytku,
    5. Ln – likwidacja zużytego narzędzia,
    6. Sr – dokument naprawy serwisowej.

schemat obiegu dokumentów w Narzędziowni 4.0
Rysunek 1. Schemat operacji i obiegu dokumentów księgowych w Narzędziowni 4.0

 

Program nadrzędny

Głównym jego zadaniem jest nadzór nad pracą magazynów peryferyjnych i magazynu centralnego. Stałe połączenie sieciowe z fizycznymi magazynami umożliwia regularny monitoring stanów oraz optymalne planowanie zapasów magazynowych. Integracja z maszynami pomiarowymi i urządzeniami do znakowania narzędzi ułatwia identyfikację, przez co ogranicza powstawanie błędów podczas towarowania i wydawania. Tworzenie list narzędzi przypisanych do zleceń produkcyjnych przyspiesza proces przezbrajania maszyn i skraca czas postojów.

Automatycznie generowana informacja o przekroczeniu dopuszczalnych stanów minimalnych skutecznie przeciwdziała przestojom wynikającym z braku zabezpieczenia środków do produkcji. Analiza pobrań oraz zastosowanie limitów pobrań na pracownika/grupę pracowników pozwala na zmniejszenie zużycia narzędzi i optymalizację stanów magazynowych. Funkcja inwentaryzacji przyspiesza żmudny proces liczenia towarów. Wielostanowiskowa praca w „chmurze” na tych samych danych umożliwia prowadzenie stałego nadzoru przez wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie gospodarki materiałowo – narzędziowej w firmie. Archiwizacja danych oraz prowadzenie analiz sprawia, że program nadrzędny Narzędziownia 4.0 może być podstawowym instrumentem służącym do optymalnego wyboru narzędzi zarówno przez technologów, jak i pracowników działu zakupów.

Magazyn centralny

Jest to magazyn do pionowego składowania, a zatem jego zaletą jest możliwość znaczącego zredukowania powierzchni magazynowej. Cechą charakterystyczną jest jego elastyczność, tzn. możliwość składowania artykułów w szerokim zakresie gabarytów i wagi. Ergonomia i związana z nią łatwość obsługi zapewnia wydajną pracę operatorów przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Intuicyjna aplikacja wyświetlana jest na 21” monitorze dotykowym. Korzystanie z aplikacji i magazynu możliwe jest po uprzednim zidentyfikowaniu użytkownika za pomocą karty RFID. Menu aplikacji jest proste, czytelne i pozwala na kontrolę stanu magazynu, przeglądanie zadań do realizacji, podgląd zawartości szuflad oraz sprawdzenia stopnia ich zapełnienia.

Szuflady podzielone są na sektory, które można łączyć i dedykować pod konkretny towar. Żeby ułatwić użytkownikom szybkie odszukanie produktu na szufladzie okno dostępowe wyposażono w żarówki LED, które wskazują właściwy sektor. Ta sama funkcjonalność wykorzystywana jest podczas towarowania – LED-y wskazują miejsce do odłożenia towaru. Podczas załadunku szuflada jest ważona i mierzona jest wysokość produktów znajdujących się na niej, dzięki czemu automatyka magazynu decyduje, gdzie ją umieścić. Bezpieczeństwo obsługi w oknie dostępowym zapewnia kurtyna bezpieczeństwa i automatycznie zamykane drzwi dostępowe.

Modułowa budowa magazynu windowego umożliwia dostosowanie pojemności magazynu do potrzeb użytkowników poprzez zmianę wysokości. Maksymalna wysokość wynosi 8 m, a obciążenie do 32 000 kg. Budowa magazynu zapewnia łatwy dostęp do podzespołów mechanicznych oraz sterowania, co skraca do minimum czas operacji serwisowych.

magazyn windowy
Rysunek 2. Magazyn Windowy

 

Magazyn peryferyjny (dyspenser Smart-Box)

Rozwiązania techniczne zastosowane w automacie wydającym mają na celu zapewnienie wygody użytkowania, wydajności, ochrony przechowywanych towarów oraz wszechstronności jego zastosowań. Optymalne rozmieszczenie podzespołów i nowatorska konstrukcja bębna, będącego magazynem automatu, umożliwia przechowywanie znacznej ilości towarów o łącznej wadze dochodzącej do 300 kg. Automat oferuje 6 wielkości skrytek, których rozmiar i liczba może być łatwo dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Maksymalna liczba skrytek wynosi 576.

Układ napędowy wraz z układem kontrolującym położenie bębna został tak przemyślany, aby skrócić do minimum czas oczekiwania na wybrany towar. Zastosowanie nowoczesnego systemu kontrolującego stan otwarcia drzwi dostępowych eliminuje możliwość błędnego zliczania transakcji oraz zwiększa stopień ochrony towarów, które znajdują się wewnątrz automatu. Urządzenie może być wyposażone w dowolny system identyfikacji kart pracowniczych. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych znacznie przyspiesza proces towarowania i pobierania. Czytelny i intuicyjny interface aplikacji wyświetlany jest na 12”, wygodnym w obsłudze ekranie dotykowym. Dyspenser jest samoobsługowym automatem dostępnym 24/7.

Moduł Skrytkowy jest rozszerzeniem, które umożliwia dystrybucję przedmiotów o gabarytach większych niż standardowe i może mieć maksymalnie 44 skrytki. Do jednego dyspensera można podłączyć do 5 modułów skrytkowych.

magazyn narzędziowy
Rysunek 3. Magazyn peryferyjny – dyspenser Smart-Box i Moduł Skrytkowy

 

System magazynowania, dystrybucji i zarządzania narzędziami 4.0 sprawdza się w firmach produkcyjnych o różnorodnych profilach. Skutecznie zwiększa kontrolę nad gospodarką magazynową przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia produktów nawet o 55%.

Artykuł sponsorowany ZAP-Kooperacja