Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0: rozszerzona rzeczywistość narzędziem realnego wsparcia wobec wyzwań, z jakimi mierzą się polskie przedsiębiorstwa

Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 ARSolutions

Polski zespół AR Solutions – twórca software’u i partner implementacji innowacji z zakresu rzeczywistości rozszerzonej dla przemysłu, opracował optymalne rozwiązanie o niskim stopniu immersyjności oraz uproszczonym procesie wdrożenia i przystosowania do systemów przedsiębiorstwa przemysłowego.

Usługa jest prosta do wprowadzenia w ramach organizacji, dzięki dostosowaniu jej na etapie wdrożeniowym do istniejących już w przedsiębiorstwie technologii oraz wykorzystaniu doświadczenia i zaplecza programistycznego AR Solutions. To realne wsparcie poprawy procesów, redukcji nieproduktywnych roboczogodzin czy ryzyka wystąpienia błędów w sektorach takich jak: paliwowy, energetyczny, górniczy, lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny czy produkcja metali.

Oferta, na którą składają się inteligentne urządzenia nasobne, przystosowane do noszenia na głowie lub kaskach ochronnych, zintegrowany z systemami przedsiębiorstwa software z dashboardem i modułem analitycznym oraz usługa doradztwa wdrożeniowego – wspiera przedsiębiorstwo i zespół w wykonywaniu skomplikowanych procedur i procesów, chroni przed ryzykiem wystąpienia krytycznych pomyłek czy uszkodzeń sprzętu i infrastruktury oraz może zapewnić zdalne wsparcie specjalisty niezależnie od miejsca wystąpienia zdarzenia.

Interaktywna platforma AR Solutions umożliwia nakładanie cyfrowych elementów, jak checklisty, instruktaże, zadania czy schematy – za pośrednictwem np. okularów, wyświetlaczy przykaskowych lub smartfonów i tabletów – na realne środowisko pracy. Rozwiązanie wspiera pracowników w obszarach takich jak naprawy, inspekcje, kontrole, procedury montażowe czy zdalne interwencje specjalistów i szkolenia pracownicze. Niski stopień augmentacji, czyli wpływu świata cyfrowego na odbiorcę, pozwala na zachowanie komfortu użytkownika i minimalizuje obawy związane z włączeniem nowoczesnych technologii w miejscu pracy. Kompleksowa platforma AR Solutions udostępnia narzędzia wspierające rozwój biznesu i transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Jak wynika z analiz branżowych, w Polsce może brakować nawet 200 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie, ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstw przemysłowych, występuje duże ryzyko przestojów lub nieproduktywnych roboczogodzin. Blisko 60% wypadków przy pracy spowodowanych jest czynnikiem ludzkim – tu także AR może w znacznym stopniu zredukować ryzyko wystąpienia błędów. Technologia AR Solutions odpowiada na wyzwania i realnie przyczynia się do optymalizacji czasu pracy zespołu – mówi Wojciech Chrzanowski, CEO AR Solutions. – Obniżenie kosztów, wzrost produktywności, lepsza alokacja zasobów ludzkich i skrócony transfer wiedzy w organizacji czy zwiększenie bezpieczeństwa, to tylko część korzyści, jakie niesie za sobą inwestycja we wdrożenie tej innowacji. Tym samym dajemy polskim biznesom możliwość implementacji rozwiązań, z których korzystają najbardziej zaawansowane podmioty na świecie – dodaje Chrzanowski.

Według danych GUS, ok. 30% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce o liczbie pracujących 50 i więcej ponosi nakłady na działalność innowacyjną i tylko ok. 14%, gdy skala zatrudnienia jest niższa. Jednocześnie eksperci branżowi podkreślają, jak istotne jest wdrażanie innowacji, by zapewnić konkurencyjność polskich firm. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej to odpowiedź na wyzwania przemysłu i polskich przedsiębiorstw: deficytu specjalistów, potrzeby ciągłej optymalizacji procesów i minimalizowania kosztów, w tym tych, wynikających z przestojów i utraty produktywności oraz redukcji ryzyka i występowania błędów.

Oferta AR Solutions, oprócz kompleksowej implementacji usługi, zapewnia także możliwość wdrożenia technologii w wersji demo – we wskazanym przez klienta obszarze do testów oraz przeprowadzenie audytu innowacji, który zidentyfikuje potencjał przedsiębiorstwa i zweryfikuje optymalny zakres i potencjalne korzyści wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej.

Więcej informacji na stronie www.arsolutions.pl

Artykuł sponsorowany