Więcej zamówień w przemyśle

Reklama
Reklama

GUS podał informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w styczniu 2014 r. W styczniu br. produkcja sprzedana w przemyśle zwiększyła się w skali roku o 4,1% (wobec wzrostu o 6,7% przed miesiącem oraz o 0,4% przed rokiem).

Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja była wyższa w skali roku o 6,3%, a w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 2,3%.

Wzrost produkcji w skali roku obserwowano w przetwórstwie przemysłowym o 5,9% oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 4,8%. Spadek nastąpił natomiast w górnictwie i wydobywaniu – o 12,2% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9%.

W większości głównych grupowań przemysłowych w styczniu br.notowano wzrost produkcji sprzedanej w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła o 9,1%, dóbr inwestycyjnych o 7,8%, dóbr zaopatrzeniowych o 6,4%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 2,4%. Zmniejszenie sprzedaży notowano natomiast w zakresie dóbr związanych z energią – o 0,2%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w styczniu br. była o 3,8% wyższa niż przed rokiem, przy większym o 0,3% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 3,5 %.

W lutym br.ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w poprzednim miesiącu, na co wpłynęła głównie dalsza poprawa przewidywań. Niekorzystne, ale lepsze niż w styczniu br. są oceny portfela zamówień oraz bieżącej produkcji. Prognozy w tych obszarach są bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Przedsiębiorstwa formułują podobnie jak w styczniu pesymistyczne oceny w zakresie bieżącej sytuacji finansowej, natomiast przewidywania są pozytywne wobec niekorzystnych w pięciu ostatnich miesiącach. Ogólna sytuacja gospodarcza oceniana jest negatywnie, gorzej niż przed miesiącem. Prognozy w tym obszarze są bardziej optymistyczne niż w styczniu br.

Reklama

Stan zapasów wyrobów gotowych w lutym br. określany jest przez przedsiębiorców jako nadmierny w stosunku do zapotrzebowania. Wzrost nadwyżek zapasów w ujęciu miesięcznym sygnalizowany jest m.in. przez producentów metali, natomiast spadek nadmiernych zapasów zgłaszają m.in. producenci wyrobów z drewna, korka, słomy oraz wikliny , a także chemikaliów i wyrobów chemicznych.

źródło: GUS

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama