Wspólny projekt Azotów Tarnów i Lotosu

Azoty Tarnów
Reklama
Reklama

Lotos i Azoty Tarnów zawiązały konsorcjum mające na celu realizację wspólnych projektów petrochemicznych. - Wartość inwestycji tylko na terenie rafinerii sięgnie 5-6 mld zł - powiedział minister skarbu państwa, Mikołaj Budzanowski.

Grupa LOTOS S.A. podpisała porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach (Azoty Tarnów) dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów.
Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem, a tym samym Grupa LOTOS oraz Azoty Tarnów mogą stać się beneficjentami nowo powołanego programu "Inwestycje Polskie".

Reklama

Pierwszy z badanych wariantów będzie dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin etylen, propylen i butylen - podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi z wariantów obejmuje instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleks instalacji do produkcji petrochemicznych surowców aromatycznych składałby się potencjalnie z kilku nowych instalacji współpracujących ze sobą i z istniejącą już infrastrukturą Grupy LOTOS. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty. Wyniki analizy powyższych inwestycji pozwolą obu Spółkom na podjęcie do końca 2013 roku decyzji o powołaniu spółki celowej oraz stworzeniu możliwości wspólnej realizacji jednego z dwóch wariantów projektu.

- Realizacja jednego z wariantów projektu jest kluczowa nie tylko z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski poprzez realizację największych projektów infrastrukturalnych. Tego typu projekt jest w stanie wygenerować zapotrzebowanie na około 2 - 3,5 tys. pracowników w różnych branżach, z różnych firm wykonawczych. Co więcej, stanie się on motorem rozwoju regionu, w którym będzie realizowany, a instalacja wygeneruje lepsze wykorzystanie portu, kolei, dróg i autostrad. Co jest wartością dodaną samą w sobie - dodaje Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów.

Reklama

Inwestycje petrochemiczne będą finansowane przez obie spółki, natomiast instalacje chemiczne w Kędzierzynie, Policach lub Tarnowie sfinansują Azoty. - Koszty projektu studium wyniosą 2-3 mln zł i będą pokryte po 50 proc. przez nasze spółki - powiedział Olechnowicz podczas konferencji prasowej.

Lotos wniesie do spółki celowej m.in. tereny, a projekt będzie realizowany poza bilansem. - Gotówkowe nakłady Lotosu w projekt petrochemiczny nie będą istotnie - powiedział na konferencji dziennikarzom prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. - Wniesiemy do planowanej spółki swoje aktywa w postaci terenu, na taką inwestycję potrzeba przynajmniej 10 ha - dodał prezes Lotosu.

źródło: ekonomia24, PAP

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama