Zwiększanie wydajności dzięki olejom do układów hydraulicznych

Większa wydajność dzięki olejom do układów hydraulicznych ExxonMobil

Konsekwencjami ostatnich wydarzeń na świecie jest wiele trudności dla sektora produkcyjnego. Spada liczba zamówień i marża, a konkurencja się nasila. W międzyczasie koszty ogólne gwałtownie wzrosły, przyczyniając się do pogorszenia bilansów końcowych.

Ponieważ firmy produkcyjne na całym świecie starają się budować odporność i przewagę konkurencyjną, wiele z nich w poszukiwaniu nowej wydajności coraz częściej sięga po rozwiązania z zakresu czynności obsługowych, w czym uczestniczą inżynierowie ds. środków smarnych. Podczas współpracy z klientami z sektora produkcyjnego, specjaliści Mobil™ zazwyczaj zalecają rozpoczęcie optymalizacji od urządzeń i układów wymagających najczęstszej konserwacji. Dla wielu firm oznacza to często skupienie się na układach hydraulicznych.

Redukcja kosztów

Układ hydrauliczny jest sercem każdej instalacji produkcyjnej. Już ułamkowe pogorszenie wydajności układów hydraulicznych może spowodować wzrost kosztów eksploatacji, wydłużenie przestojów i zmniejszenie wydajności. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie tych układów w stanie najwyższej sprawności.

Kontynuując analogię, jeśli układ hydrauliczny pełni funkcję bijącego serca, to płyn hydrauliczny działa w nim jak krew przenosząca energię do sprzętu. To sprawia, że wybór oleju do układów hydraulicznych ma fundamentalne znaczenie dla działania całego systemu. Ponieważ koszty olejów hydraulicznych stanowią zazwyczaj mniej niż 1% ogólnych kosztów operacyjnych, opłaca się stosować produkt wysokiej jakości, przynoszący dodatkowe korzyści w zakresie wydajności.

Na przykład, bezcynkowe oleje hydrauliczne z serii Mobil DTE 10 Excel zostały naukowo opracowane, aby sprostać wymaganiom współczesnych, wysokociśnieniowych urządzeń przemysłowych, przyczyniając się do zwiększenia produktywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji.

Technologia do ekstremalnych zastosowań

Oleje z serii Mobil DTE 10 Excel wykazują wyjątkową stabilność termiczną i oksydacyjną. Przekłada się to na długi okres trwałości oleju i mniejszą tendencję do powstawania osadów, nawet w trudnych w utrzymaniu układach hydraulicznych, wykorzystujących wysokowydajne pompy. Ich innowacyjne i ultraoczyszczające właściwości chronią przed uszkodzeniem krytyczne elementy układu hydraulicznego, takie jak serwozawory o niewielkiej tolerancji i zawory proporcjonalne, stosowane w wielu nowoczesnych układach hydraulicznych.

pompa tłokowa

Wszystkie cechy oleju z serii Mobil DTE 10 Excel mogą pomóc wydłużyć okresy między wymianami filtra oleju oraz chronić pompy podczas rozruchu i w szerokim zakresie temperatur. Pomaga to ograniczyć liczbę awarii i uniknąć niepotrzebnych czynności serwisowych.
 
Udowodniona skuteczność

Podczas testów w kontrolowanych warunkach, środki smarne z serii Mobil DTE 10 Excel wykazały zdolność do zwiększania wydajności pomp hydraulicznych do 6% w porównaniu z typowym referencyjnym płynem hydraulicznym, takim jak Nuto H1. Jest to jeden z powodów, dla których ponad 650 producentów urządzeń przemysłowych zaleca do swoich maszyn środki smarne z serii Mobil DTE 10 Excel. Takie właściwości olejów przekładają się też na znaczne oszczędności.

Na przykład, jeden z przetwórców tworzyw sztucznych w Niemczech miał problemy z układami hydraulicznymi swoich wtryskarek. Inżynierowie Mobil zarekomendowali przeprowadzenie badania efektywności energetycznej w połączeniu z przejściem na wysokowydajny olej do układów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel 46. Rezultat? Oszczędność energii do 3%2.

Warto współpracować

Ponieważ globalna gospodarka produkcyjna nadal się rozgrzewa, pojawiła się silna presja na wewnętrznych decydentów, aby podejmowali szybkie decyzje, które pomogą chronić i zwiększyć wydajność. W takim środowisku, współpraca może być kluczem do szybkiego znalezienia praktycznych rozwiązań. Zespół ExxonMobil ds. wsparcia technicznego ma wysokie kwalifikacje w zakresie działalności związanej z produkcją, wykorzystywane zarówno w placówkach klienta i środowisku wirtualnym. Dzięki temu potrafi opracowywać indywidualne rozwiązania wykorzystujące środki smarne Mobil, które gwarantują usprawnienia i pewne rezultaty na każdym etapie produkcji.

Więcej informacji o produktach i usługach Mobil dla przemysłu znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzowanych dystrybutorów Mobil: www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl, www.mobipol.pl, www.smartplus.pl oraz pod adresem thd@exxonmobil.com.

Peter Bird, specjalista ExxonMobil ds. zastosowań przemysłowych

* * * * *

1 Określa wyłącznie jakość oleju w porównaniu do konwencjonalnych olejów hydraulicznych Mobil. Technologia ta pozwala uzyskać wyższą o 6% wydajność pompy hydraulicznej w porównaniu z produktami z serii Nuto H w testach przeprowadzonych w warunkach kontrolowanych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki, jakie produkt osiągnął w zakresie oszczędności energii, zostały uzyskane w testach przeprowadzonych zgodnie ze wszystkimi stosownymi standardami i protokołami branżowymi. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków eksploatacji i rodzaju sprzętu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

2 Ten dowód osiągniętych korzyści jest oparty na doświadczeniu jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzenia i jego użytkowania, warunków i środowiska pracy oraz stosowanego wcześniej środka smarnego.

Artykuł sponsorowany (ExxonMobil)