Analizator przełączników zaczepów i uzwojeń transformatorów

Reklama
Reklama

Firma Tomtronix rozpoczęła współpracę ze szwedzką firmą IBEKO Power AB, będącą producentem przyrządów pomiarowych sprzedawanych pod marką DV Power. Służą one do badania aparatury energetycznej.

Dzięki DV Power w ofercie firmy pojawił się trójfazowy analizator przełącznika zaczepów oraz omomierz uzwojeń model TWA40D. Jest prawdziwie trójfazowym przyrządem, ponieważ po jednorazowym podłączeniu przewodów pomiarowych do wszystkich sześciu uzwojeń, automatycznie wykonuje wszystkie pomiary rezystancji uzwojeń oraz rezystancji dynamicznej przełącznika zaczepów (OLTC). Wykresy dynamicznych rezystancji są rejestrowane jednocześnie we wszystkich trzech fazach, dzięki czemu wykorzystując kursory dostarczane przez program DV-Win możliwa jest weryfikacja synchronizacji. Przebiegi wszystkich trzech faz są rysowane na tym samym wykresie. Wbudowana jednostka sterowania przełącznikiem zaczepów, umożliwia zdalne sterowanie pracą przełącznika zaczepów z klawiatury przyrządu. Dodatkowo rejestrowany jest prąd silnika przełącznika zaczepów i wyświetlany na tym samym wykresie.

Reklama

Kanał monitorowania prądu silnika przełącznika zaczepów
Kanał monitorowania prądu AC i/lub DC umożliwia monitorowanie i rejestrowanie prądu silnika napędu mechanicznego przełącznika zaczepów podczas działania przełącznika. Przebieg silnika prądu (lub inny użyteczny sygnał) jest rysowany na tym samym wykresie co wygenerowane przez program DV-Win zarejestrowane rezystancje dynamiczne, i może pomóc w wykrywaniu problemów mechanicznych występujących w przełączniku zaczepów. Funkcja rejestracja silnika pozwala do rejestracji rezystancji dynamicznej wykorzystać wyzwalacz pracy silnika, co jest użyteczne dla reaktancyjnych przełączników zaczepów. Cęgi prądowe AC/DC są dostępne, jako akcesoria opcjonalne.

Reklama

Pomiar rezystancji sześciu uzwojeń
TWA40D wymusza przepływ prądu przy wartości napięcia aż do 60V. Zapewnia to, że rdzeń magnetyczny zostanie szybko nasycony i czas trwania pomiaru będzie najkrótszy z możliwych. Wszystkie uzwojenia transformatora, pierwotne i wtórne, mogą być zmierzone po jednorazowym podłączeniu przewodów pomiarowych. Przyrząd TWA40D ma wewnętrzną pamięć zdolną do zgromadzenia do 250 pomiarów. Wszystkie wyniki pomiarów mają znacznik daty i czasu.

Automatyczne rozmagnesowanie transformatora
Po pomiarze prądem DC, takim jak pomiar rezystancji uzwojenia, rdzeń magnetyczny transformatora mocy lub przekładnika może pozostać namagnesowany. Również po odłączeniu transformatora z pracy może być obecna pewna ilość strumienia magnetycznego uwięzionego w rdzeniu.

Pozostałość magnetyczna może powodować różnorodne problemy, jak błędne pomiary transformatora lub nadmierny prąd rozruchowy po załączeniu transformatora mocy lub nieprawidłowe działanie przekaźników ochronnych z powodu namagnesowania rdzeni przekładników prądowych. W celu wyeliminowania źródeł tych potencjalnych problemów należy przeprowadzić proces rozmagnesowania. Po zakończeniu procesu pozbawiania energii TWA40D może całkowicie automatycznie wykonać rozmagnesowanie. Rozmagnesowanie rdzenia transformatora wymaga przyłożenia naprzemiennego prądu z amplitudą malejącą do zera. TWA40D zapewnia taki naprzemienny prąd z malejącą amplitudą dla każdego kroku, rozwiązanie to powstało w wyniku własnych opracowań producenta.

TWA40D umożliwia wykonywanie rozmagnesowania jednofazowego oraz trójfazowego.

Przyrząd jest wyposażony w zabezpieczenia termiczne oraz nadprądowe. TWA40D ma bardzo wysoką zdolność tłumienia interferencji elektrostatycznych oraz elektromagnetycznych, które są obecne w rozdzielniach WN. Uzyskano to poprzez opracowanie własnych rozwiązań zaimplementowanych w konstrukcji sprzętu oraz w oprogramowaniu.

Urządzenie ma specjalny tryb do pomiaru rezystancji w wielopozycyjnych przełącznikach zaczepów bezobciążeniowych (DETC).

Przyrządy DV Power znane są z solidności i niezawodności, czego potwierdzeniem jest 3-letnia gwarancja na wszystkie oferowane modele.

Więcej informacji

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama