Cyfrowa transformacja planowania produkcji w erze sztucznej inteligencji – odpowiedzią na trudne czasy

Cyfrowa transformacja produkcji a era sztucznej inteligencji DSR

W 1750 r. rozpoczęła się „złota era pary” będąca główną siłą napędową rewolucji przemysłowej. To był czas przełomu i rewolucyjnych zmian w technologiach produkcyjnych, rozwoju społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów. Historia zatacza krąg i w chwili obecnej jesteśmy świadkami nowej „złotej ery sztucznej inteligencji”.

Znamiennym jest fakt, że mając na uwadze znaczenie pary w kontekście rewolucji przemysłowej, której rozpoczęcie datuje się na 1750 r., przyjęcie innowacji, takich jak silnik parowy, postępowało powoli i stopniowo. Wiele zmian przemysłowych już nastąpiło, zanim nowatorska technologia parowa zaczęła zdobywać popularność, a wiele sektorów rozwijało się i doskonaliło bez jej udziału. Początkowo koszty stanowiły istotną barierę dla wprowadzenia nowych rozwiązań opartych o parę, ponieważ przedsiębiorcy korzystali z alternatywnych źródeł energii, np. turbin wodnych, aby zminimalizować koszty uruchomienia i uniknąć znacznego ryzyka. Niektórzy przedsiębiorcy przyjmowali konserwatywne podejście, z początku oporne na nowości, a następnie stopniowo dostosowywali się do nowych technologii opartych o parę.

Co równie ważne, w początkowym okresie maszyny wprowadzone do użytku były mało efektywne, zużywały duże ilości węgla, będącego podstawowym źródłem energii, i wymagały zaangażowania znacznej ilości sprzętu produkcyjnego. W tym czasie większość sektora przemysłowego działała na niewielką skalę. Dopiero w latach 30. i 40. XIX w., gdy ceny energii, zaczęły spadać, a przemysł osiągnął wystarczającą skalę, proces adaptacji technologii nabrał rozpędu. Czyż nie brzmi to znajomo w kontekście tego, co aktualnie dzieje się w polskim przemyśle w obszarze zastosowań rozwiązań sztucznej inteligencji?

Dzisiaj firmy mierzą się z coraz większą zmiennością otoczenia rynkowego, jego niestabilnością i zaburzeniami. Rozchwianie globalnej gospodarki to rezultat zdarzeń, takich jak pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, zmiany w otoczeniu geopolitycznym czy perturbacje wynikające ze zmiany klimatu. Zmienność otoczenia gospodarczego będzie bardzo wysoka również w kolejnych latach, co będzie zmuszać firmy do maksymalnej elastyczności w budowaniu stabilnych i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw, jak również elastycznego planowania bieżącej produkcji.

Liderami rynku zostaną te firmy, które podejmą wysiłki i działania w zakresie zbudowania odpowiednich mechanizmów, narzędzi i zmian w organizacji, które pozwolą im się dostosować do fluktuującego otoczenia rynkowego. Głównym czynnikiem sukcesu tych działań będzie cyfrowa transformacja oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi i technologii IT ze sztuczną inteligencją (SI) na czele.

DSR S.A. jest sprawdzonym partnerem technologicznym, który wspiera cyfrową transformację swoich Klientów. Firma ponad 7 lat buduje i rozwija w ramach Departamentu R&D rozwiązania SI w produkcji. W ten sposób powstała rodzina produktów AI 4FACTORY – będących rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą efektywniej produkować. Oparte na doświadczeniu ekspertów są alternatywą dla wielkich inwestycji. Pozwalają uzyskać inteligentne rekomendacje zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, dostępnej teraz także dla firm produkcyjnych. Wdrożenie odpowiednich możliwości SI – połączonych z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obszarze planowania produkcji opartych o Algorytmy Ewolucyjne – pozwala na głęboką analizę danych i reakcję na wszelkie zaburzenia oraz zmiany w procesach produkcyjnych, w czasie zbliżonym od rzeczywistego. Daje to możliwość zespołom operacyjnym firm produkcyjnych zachować maksymalną równowagę pomiędzy wydajnością a odpornością procesów na zmiany otoczenia. Firmy będą mogły tak dostosować swoje plany produkcyjne, by optymalnie zbilansować ryzyka i korzyści. W ten sposób DSR S.A. zamierza dostarczyć swoim klientom narzędzia, które nie tylko pozwolą im przetrwać i uodpornić się na zmienność otoczenia w nadchodzących trudnych czaszach, ale będą kluczowym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej i ich sukcesu rynkowego.

„Orient Ekspres” napędzany sztuczną inteligencją już ruszył i pędzi z coraz większą prędkością. Wszystkie polskie firmy produkcyjne powinny zadać sobie pytanie, czy chcą do niego wsiąść i zająć miejsce wśród liderów i elit w świecie produkcji. Czy też zostaną na peronie, machaniem żegnając najlepszych.


Sławomir Lasota, Senior Innovation & Project Manager, DSR S.A.

* * * * *

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs: 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe pt. „DPS-EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) - innowacyjne narzędzie planowania, harmonogramowania i optymalizacji pracy dynamicznych środowisk produkcyjnych, służące do rozwiązywania dynamicznych jednokryterialnych problemów NP-trudnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik dekompozycji struktury problemu” nr projektu POIR.01.01.01-00-0149/22.

logotypy UE POIR

 

DSR S.A.

DSR S.A.

DSR jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. DSR świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe oraz oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania i rozbudowy oferowanych rozwiązań. Produkty i usługi z oferty DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności i zwiększenia innowacyjności. Podążając za trendami ery cyfrowej transformacji i założeniami Przemysłu 4.0., DSR zapewnia obsługę wszystkich obszarów informatycznego wsparcia dla produkcji, w tym: planowanie i harmonogramowanie produkcji, rejestrację produkcji, kompleksowe wsparcie zarządzania, usprawnienie procesów decyzyjnych oraz zarządzanie produktem. DSR współpracuje z dynamicznie rozwijającymi się organizacjami z sektora produkcyjnego, obejmującymi m.in. takie branże, jak: spożywcza, farmaceutyczna, motoryzacyjna, wyrobów przemysłowych, elektroniczna i elektrotechniczna oraz wyrobów konsumenckich.

Oferta

Zespół DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych, oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce. Obecnie spółka zapewnia obsługę wszystkich obszarów informatycznego wsparcia dla biznesu, w tym rozwiązania z pakietu DSR 4FACTORY usprawniające następujące obszary działania firmy produkcyjnej:

  • Kompleksowe wsparcie zarządzania: ERP 4FACTORY (bazujące na QAD Enterprise Platform);
  • Planowanie i harmonogramowanie produkcji: APS 4FACTORY (bazujące na Siemens Opcenter APS – dawniej Preactor APS);
  • Rejestracja produkcji: SFC 4FACTORY;
  • Wsparcie utrzymania ruchu: EAM 4FACTORY;
  • Usprawnienie procesów decyzyjnych: BI 4FACTORY (bazujące na Qlik lub Power BI);
  • Zarządzanie produktem: PLM 4FACTORY (bazujące na PLM ARAS Innovator).

Dodatkowo firma DSR świadczy również usługi konsultingowe i szkoleniowe niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy.

DSR współpracuje z najdynamiczniej rozwijającymi się organizacjami z sektora produkcyjnego, reprezentującymi m.in. takie branże, jak: spożywcza, chemiczna i farmaceutyczna, motoryzacyjna, wyrobów metalowych, elektroniczna i elektrotechniczna oraz wyrobów konsumenckich.

Profil Firmy

DSR S.A.