Edycja 2010 magicznego kwadrantu Gartnera1 uwzględnia rozwiązanie Sage ERP X3.

Reklama
Reklama

Od chwili swojego powstania, rozwiązanie Sage ERP X3 tworzone jest ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb średnich przedsiębiorstw, co oznacza skrocenie czasu wdrożenia, łatwość obsługi i szybkie przyjmowanie się rozwiązania w stosujących je firmach, przy zachowaniu przystępnych kosztow oraz braku niekorzystnego wpływu na procesy biznesowe, takie jak produkcja, zakupy, dystrybucja i finanse.

- w zakresie zasięgu terytorialnego: dostawca rozwiązania musi obsługiwać co najmniej dwa spośród trzech następujących regionów globalnych (Ameryka Połnocna, Europa, Bliski Wschod i Afryka [EMEA] oraz Azja/Pacyfik). Produkt musi posiadać minimum 20% nowych klientów w co najmniej dwóch spośród trzech wymienionych regionów.
- w zakresie bazy klientow posiadających dane rozwiązanie: dostawca musi posiadać co najmniej 1000 klientow korzystających z danego rozwiązania, przy czym rozkład tych klientow musi wynosić co najmniej 20% w dwoch spośrod trzech wymienionych regionow.
- w zakresie sprzedaŜy nowych licencji: 10% kwartalnych przychodow z tytułu sprzedaży produktu musi pochodzić od nowych klientów, a ponadto dwa spośrod trzech wymienionych regionów muszą mieć co najmniej 20% udział w sprzedaży nowych licencji.
- w zakresie zdolności utrzymania się na rynku: oferta musi wykazywać zdolność utrzymania się na rynku i musi posiadać zaplecze pod względem wsparcia w chwili publikowania magicznego kwadrantu.
- w zakresie funkcjonalności aplikacji: funkcjonalność udostępniana przez dostawcę w aplikacji musi obejmować system rejestrujący (SoR) dla księgi głównej i kartoteki głównej produktów oraz co najmniej cztery następujące systemy SoR, obsługujące: dane o zamówieniach, główną kartotekę klientów, główną kartotekę pracowników, kartotekę sprzedawców i dostawcoów, oraz informacje o zaopatrzeniu, kontraktach, majątku, cenach, kosztach, jakości i planowaniu.
- w zakresie architektury: aplikacja musi w przeważającej mierze bazować na jednej architekturze i jednym modelu danych (platforma aplikacji) lub dostawca musi posiadać wiarygodną wizję osiągnięcia takiego celu.

1 Gartner, Inc., Magiczny kwadrant w kategorii produktów ERP dla średnich przedsiębiorstw o charakterze produktowym (Magic Quadrant for ERP for product-Centric midmarket companies), C. Hestermann, C. Pang, N. Montgomery, 17 grudnia 2010 r.

Informacje o Magicznym Kwadrancie Gartnera
Magiczny Kwadrant (ang. Magic Quadrant) jest chroniony prawami autorskimi i wykorzystywany wyłącznie za zgodą firmy Gartner, Inc. Jest to graficzna prezentacja wybranego segmentu rynku, w określonym czasie. Odzwierciedla analizę firmy Gartner, odpowiadając na pytanie jak wybrani dostawcy spełniają kluczowe dla danego segmentu założenia, przyjęte wcześniej przez Gartner. Gartner nie wspiera żadnego dostawcy, produktu lub usługi uwzględnionych w Magicznym Kwadrancie oraz nie radzi użytkownikom technologii wybierać wyłącznie tych dostawców, ktorzy są określani jako liderzy segmentu. Magiczny Kwadrant ma służyć wyłącznie jako narzędzie badawcze i nie jest przewidziany jako przewodnik czy wytyczna w podejmowaniu decyzji. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, także domyślnych, odnośnie tego badania, w tym gwarancji trafności lub przydatności do określonego celu.

Reklama

Więcej na stronie www.sage.com.

Reklama
Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama