EuroBLECH 2010 - powyżej oczekiwań

15.2.2011
Reklama
Reklama

Po rekordowej wystawie EuroBLECH w 2008 roku, nastały trudne czasy dla branży technologii obróbki metali. Zaledwie kilka miesięcy przed EuroBLECH 2010 branża przejawiała oznaki odbudowy, natomiast sytuacja ekonomiczna była ponownie względnie optymistyczna.

W tym okresie EuroBLECH 2010, jako przodujące na świecie targi technologii obróbki metalu, były jak nigdy dotąd w centrum zainteresowania branżowego; szczególnie duże były oczekiwania firm wystawiających. Podczas EuroBLECH 2010 okazało się, że branża pokonała kryzys. Firmy odnotowały duży wzrost w obrotach handlowych oraz sprzedaży, natomiast liderzy branżowi nawet stwierdzili, iż była to ich dotychczas najlepsza wystawa.

W niedawno zakończonym sondażu wystawy, EuroBLECH 2010 ponownie otrzymuje wspaniałe oceny ze strony wystawców oraz osób odwiedzających. EuroBLECH jest oficjalnie uznaną wystawą branżową kontrolowaną przez FKM, Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (Stowarzyszenie Dobrowolnej Kontroli Targów i Statystyk Wystawy). Analiza wystawy 2010 wskazuje, że głównym czynnikiem sukcesu firm w branży obróbki metali, oprócz znajomości technologii, jest wzrost działalności związanych z eksportem.

Reklama

EuroBLECH 2010 - globalne miejsce spotkania
Przy 1.455 wystawcach z 43 krajów, 61.500 odwiedzających z 98 krajów oraz powierzchni wystawy sięgającej 78.600m2, EuroBLECH 2010 nie osiągnął całkiem takich samych liczb jak wystawa z 2008 roku. W porównaniu z rekordową wystawą, EuroBLECH 2010 ustanowił pewne ważne rekordy: Wystawa była jak nigdy dotychczas bardziej międzynarodowa.

Czterdzieści sześć procent wystawców oraz 38% odwiedzających przyjechało spoza Niemiec. Ogólny spadek liczby gości od czasów wystawy w 2008 roku był głównie spowodowany przez gości z Niemiec, podczas gdy wzrosła liczba gości z Azji, Ameryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Wydarzenie z 2010 roku przyciągnęło znacznie więcej odwiedzających z USA, Indii, Izraela, Australii, Chin, Brazylii, Kanady, Japonii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niemniej jednak, najwięcej gości pochodziło ponownie z krajów europejskich: Niemcy, Austria, Holandia, Szwajcaria, Belgia i Włochy.

W przypadku największej liczby wystawiających krajów, zaraz po Niemczech i Włoszech, po raz pierwszy Turcja stała się trzecim największym krajem wystawiającym, w dalszej kolejności Szwajcaria, Holandia, Hiszpania oraz Chiny.

Reklama

Sytuacja branży technologii obróbki metali
Wystawcy ogólnie nadal oceniają krytycznie sytuację ekonomiczną branży. Niemieckie firmy oceniły natomiast obecny stan biznesu jako bardziej korzystny, aniżeli wystawcy spoza Niemiec: Podczas gdy większa połowa niemieckich wystawców oceniła pozytywnie sytuację ekonomiczną, jedynie jedna czwarta zagranicznych wystawców określiła sytuację jako korzystną.

Dla 88% wszystkich wystawców, głównym powodem wystawiania na EuroBLECH 2010 było zbliżenie się do nowych rynków. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z Niemcami stanowią nadal główne rynki docelowe, następnie znajdują się inne państwa europejskie. Jednak coraz bardziej Azja, kraje Ameryki i inne regiony świata uważa się za potencjalne rynki eksportowe. Gdy zapytano się o ważne rynki przyszłościowe, pierwsze miejsce zajęły Niemcy, a po nich Chiny, Indie, Rosja i USA.

Pozostałe ważne cele dotyczące wystawy to pozyskanie nowych klientów, prezentacja produktu oraz obsługa klienta.

W odniesieniu do profilu targów, nastąpiła niewielka zmiana w liczbie wystawców jak również zainteresowaniach odwiedzających w porównaniu z poprzednią wystawą. Technologie formowania; blachy, półprodukty i produkty końcowe; technologie demontażu; części do maszyn, technologie gięcia blach, narzędzia/matryce oraz technologie transportu bliskiego pozostały głównymi kategoriami zainteresowania EuroBLECH 2010.

Profil osoby odwiedzającej
Wystawcy ponownie chwalili wystawę za wysoką jakość oraz liczbę osób odwiedzających, rozmowy z ekspertami oraz kontakt z potencjalnymi klientami przy swoich stanowiskach. Odsetek odwiedzających z branży wynosił 99%; natomiast 83% wszystkich odwiedzających posiadało zdolność podejmowania decyzji. Niniejsze liczby równają się procentowo z wystawą z 2008 roku.

EuroBLECH 2010 wykazał ponadprzeciętny wzrost liczby odwiedzających, którzy posiadają konkretne plany inwestycyjne; 48% wszystkich gości oraz 60% gości zagranicznych przyjechało do Hanoweru z definitywnym zamiarem dokonania zakupu.

W odniesieniu do sektorów ekonomicznych do których należeli goście, nastąpiła lekka zmiana: Podczas gdy mniej odwiedzających było aktywnych w branży, więcej odwiedzających zajmowało się handlem i warsztatami. Odnośnie rozmiaru firm, większość odwiedzających była zatrudniona w firmach z 10-99 pracownikami (37%). Jedna trzecia reprezentowała firmy z 100-500 pracownikami; 19% było zatrudnionych w większych firmach o większej liczbie pracowników niż 500; natomiast 12% pochodziło z mniejszych firm z 9 lub mniej pracowników. Główne tematy, za które byli odpowiedzialni odwiedzający to wytwarzanie/produkcja, zarządzanie, Dział Badań i Rozwoju oraz budownictwo.

Większość odwiedzających pochodziła z sektorów inżynierii, konstrukcji stalowych i aluminiowych, blachy i produktów, przemysłu motoryzacyjnego i ich dostawcy, przemysłu elektrotechnicznego jak również produkcji żelaza i stali.

Zgodnie z sondażem, odwiedzający oczekiwali głównie informacji dotyczących innowacji technicznych, ogólnego przeglądu tego, co jest dostępne oraz znalezienia nowych produktów w celu potencjalnego użytkowania. Na stoiskach wystawowych goście szukali przede wszystkim osobistych konsultacji oraz demonstracji maszyn na miejscu.

EuroBLECH 2010 - zdecydowanie warto
Podsumowując, odwiedzający byli bardzo pozytywnie nastawieni do EuroBLECH 2010 i ocenili wystawę na poziomie 1.9* (2008: 1.8). Dziewięćdziesiąt osiem procent odwiedzających oceniło wystawę jako zdecydowanie wartą odwiedzenia a 93% stwierdziło, iż poleciliby wystawę swoim kolegom. Wystawcy byli również zadowoleni z wyniku wystawy i przyznali EuroBLECH 2010 ogólną ocenę 2.1* (2008: 2.1). Nic dziwnego, że prawie trzy czwarte wystawców wskazała już na miejscu o swoim zamiarze ponownego wystawiania na kolejnej wystawie. EuroBLECH 2010 odbędzie się w dniach 23 - 27 październik 2012r. w niemieckim Hanowerze.

Źródło: Mack Brooks Exhibitions Ltd

Reklama

O Autorze

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama