II Kongres Armatury Przemysłowej za nami

SPAP
Reklama
Reklama

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Pałacu Wojanów k/Jeleniej Góry odbył się II Kongres Armatury Przemysłowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu firm, w tym członków Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa, odbiorców i użytkowników.

II Kongres Armatury Przemysłowej cieszył się dużym zainteresowaniem jego uczestników. Podczas dwóch dni wykładowych poruszono wybrane zagadnienia z szerokiej dziedziny gospodarki kojarzonej z zastosowaniem armatury przemysłowej.

Reklama

Kongres obejmował trzy bloki tematyczne:
I Blok - Dyrektywy, certyfikacja, aspekty prawne i handlowe.
II Blok - Gazownictwo - perspektywy rozwoju.
III Blok - Kierunki rozwoju konstrukcji i technologii, doświadczenia eksploatacyjne.

W ramach każdego z bloków tematycznych prezentowanych było kilka referatów. Prelegentami kongresu byli zarówno praktycy, jak i teoretycy, co pozwoliło spojrzeć na omawiane problemy
z różnych perspektyw. Prelekcje wygłosili przedstawiciele z wiodących uczelni technicznych - Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska, Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, przedstawiciele UDT, kancelarii prawnych oraz przedstawicie sektora gazowego.

Obok referatów merytorycznych organizatorzy zaproponowali panele dyskusyjne w ramach I i II bloku tematycznego, które umożliwiły wymianę poglądów wszystkich uczestników.

Reklama

Pierwszego dnia kongresu dyskutowano w zakresie dwóch bloków tematycznych:
● w ramach I Bloku - Dyrektywy, certyfikacja, aspekty prawne i handlowe – poruszono zagadnienia zmiany wymagań w nowej dyrektywie 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych, ochronę praw własności przemysłowej w Polsce i UE oraz ułatwienia dla przedsiębiorców w imporcie i eksporcie.
● w ramach II Bloku - Gazownictwo - perspektywy rozwoju - dyskutowano nt. Gazoportu i jego roli dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, podziemnych magazynów gazu ziemnego oraz
o wymaganiach dla armatury w zakresie projektowania w gazownictwie. Uczestnicy kongresu mieli okazję do dyskusji nt. perspektyw rozwoju gazownictwa.

Drugiego dnia kongresu dyskutowano w ramach III Bloku tematycznego - Kierunki rozwoju konstrukcji i technologii, doświadczenia eksploatacyjne. Omówiono zagadnienia dotyczące stosowania zaworów w układach pomiarowych paliw gazowych i ciekłych, metod napawania elementów armatury, nowoczesnych metod badawczych w zakresie instalacji przemysłowych oraz armatury, wymagań i przepisów w zakresie spawania rurociągów w elektrowniach jądrowych i konwencjonalnych.

- Cieszymy się, że uczestnicy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w poszczególnych blokach kongresu. Zadawane pytania i prowadzone dyskusje pokazują, że tematyka nie została wyczerpana. Zgłaszany przez uczestników niedosyt w zakresie zagadnień z zakresu automatyki i energetyki szczególnie cieszy, bo otwiera kolejne obszary do dyskusji. Już teraz mamy nowe pomysły, które na pewno wykorzystamy przy organizacji kolejnej edycji kongresu - powiedział Leszek Jurasz, prezes SPAP.

Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa. Kongres Armatury to drugie wydarzenie na tak dużą skalę, a organizatorzy deklarują kolejne edycje. Kongres odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przy szerokim wsparciu czasopism oraz portali branżowych.

Źródło: SPAP

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama