Innowacjom nie ma końca

Seco Tools
29.11.2016
Reklama
Reklama

Komentarz Marcina Hoszwy, specjalisty ds. marketingu w firmie Seco Tools.

Już pobieżne przejrzenie oferty kilkunastu producentów pozwala dostrzec, że dominującym trendem w sektorze produkcji narzędzi skrawających do obrabiarek jest dążenie do stałego poszerzania i udoskonalania oferty. I choć trudno tu mówić o rewolucyjnych zmianach, ów permanentny rozwój dobrze wróży przyszłości całej branży. Świadczy bowiem o tym, że o przewadze konkurencyjnej danej marki przestaje decydować wyłącznie cena.

Reklama

Bez wątpienia tempo i kierunek rozwoju rynku narzędzi skrawających są ściśle związane z rozwojem technologii w obszarze obrabianych materiałów oraz z dominującą gałęzią przemysłu na rynku. Można tu dostrzec dwa trendy, jeden związany z potrzebą ciągłego podnoszenia wydajności procesu obróbki, klienci chcą produkować szybciej, taniej i więcej. Drugi związany z potrzebą obróbki materiałów stwarzających coraz większe wyzwania dla skrawającego ostrza, np. stopy żaroodporne, stale hartowane czy materiały kompozytowe. Najbliższa przyszłość narzędzi skrawających, to coraz większa specjalizacja, pod kątem geometrii oraz materiałów ostrza, zapewniająca najlepszą optymalizację obróbki określonych materiałów, przykładem tu może być seria frezów monolitycznych JC8xx Seco Tools Jabro ze specjalnymi geometriami umożliwiającymi skrawanie różnych typów materiałów kompozytowych. Spodziewamy się także dalszego rozwoju strategii oraz narządzi do wysokowydajnej obróbki np. frezowania z dużym posuwem.

Patrząc na nasze doświadczenia ze współpracy z klientami trudno jest tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie narzędzia do obrabiarek sprzedają się najlepiej na polskim rynku. Inaczej wygląda sytuacja w przemyśle lotniczym czy energetycznym, gdzie dominują narzędzia frezarskie, zarówno składane jak i monolityczne, zależnie od wielkości obrabianych elementów, a inaczej w przemyśle samochodowym gdzie jest głównie zapotrzebowanie na narzędzia tokarskie. Na pewno można dostrzec coraz wyraźniejsze zainteresowanie klientów szerszym spojrzeniem na zagadnienie obróbki skrawaniem, mam tu na myśli nie tylko oferowanie samych narzędzi, ale też pomoc w optymalizacji kosztów operacji obróbki skrawaniem. Firma Seco Tools od dłuższego czasu oferuje swoim klientom możliwość wykona takiej kalkulacji i zaprezentowania wyników w postaci raportu.

Reklama

Sposób postrzegania nowości przez klientów, w ostatnich latach zmienia się. Coraz mocniejsza presja podnoszenia wydajności i ograniczania kosztów, sprawia iż klienci szukając rozwiązań coraz chętniej sięgają po nowości w dziecinie obróbki skrawaniem. Zmienia się także sposób patrzenia na koszty obróbki, które do tej pory były postrzegane głównie jako koszty zakupu narzędzi. Była to jedna z przeszkód w stosowaniu nowych rozwiązań, gdyż z reguły są one droższe od dotychczas oferowanych. Koszt zakupu narzędzi to jedynie od 3 do 5 % całkowitego kosztu operacji obróbki skrawaniem. Coraz częściej dostrzegana jest także możliwość optymalizacji kosztów w obszarze gospodarki narzędziowej, stąd pojawia się zainteresowanie klientów rozwiązaniami typu automatyczne magazyny, przykładem może tu być oferowane prze Seco Tools urządzenie SmartDrawer.

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama