KGHM: Rekordowa produkcja i najwyższy wynik finansowy

KGHM
Reklama
Reklama

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2010 była wyższa o 23,9 tys. ton, tj. 4,4% i osiągnęła najwyższy poziom w historii spółki, tj. 571 tys. ton.

Do wzrostu produkcji przyczynił się większy przerób koncentratów własnych oraz udział wsadu obcego w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu.
W ubiegłym roku KGHM wyprodukował także 1 260 ton srebra, tj. o 99 ton więcej (8,5%) niż w roku 2010.

Reklama

- Wyniki produkcyjne KGHM są bardzo dobre. To efekt racjonalnej gospodarki złożem - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. - Konsekwentnie realizujemy naszą strategię wzrostu produkcji. Finalizujemy transakcję przyjaznego przejęcia kanadyjskiej spółki Quadra FNX, co pozwoli nam na skokowy wzrost produkcji już w roku bieżącym, o ok. 100 tys. ton miedzi. Minister Przemysłu Kanady, zgodnie z Inwestment Canada Act, wydał właśnie zgodę na przeprowadzenie transakcji przejęcia. Ta zgoda to spełnienie ostatniego warunku zawieszającego zamknięcie transakcji.

W 2011 roku Polska Miedź osiągnęła zysk netto w wysokości 11,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 6,8 mld zł i stanowi najwyższy wynik w historii spółki. Istotny wpływ na wynik miały zakończone w IV kwartale ubiegłego roku transakcje sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych. Wynik brutto ze sprzedaży spółek Polkomtel S.A. oraz
Dialog S.A wyniósł 2,7 mld zł. W całym 2011 roku KGHM zanotował także dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających, wyniósł on 562,4 mln zł.

Reklama

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w lutym, cena miedzi osiągnęła historyczny rekord na poziomie 10 190 USD/t, a srebro osiągnęło w kwietniu najwyższą wartość od 30 lat. Średnie notowania miedzi w roku 2011 kształtowały się na poziomie 8 811 USD/t, kurs walutowy wyniósł 2,96 USD/PLN, natomiast notowania miedzi w wyrażeniu złotówkowym - 25 965 PLN/t.

Więcej informacji: www.kghm.pl

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama