Napęd dla polskiej gospodarki

MG
Reklama
Reklama
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w Polsce są motorem dla rozwoju regionów oraz całego kraju. Firmy w nich działające inwestują tam swój kapitał, budują kolejne hale produkcyjne, tworzą nowe miejsca pracy.

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych Na koniec grudnia 2011 r. ich łączny SSE wyniósł blisko 15.046 ha. Strefy zlokalizowane były na terenach 143 miast i 203 gmin. W stosunku do roku 2010 łączna powierzchnia stref wzrosła o prawie 939 ha.

Reklama

Granice stref zmieniane były jedenastokrotnie, przy czym dwukrotnie zmieniono obszar dwóch stref, tj. kostrzyńsko-słubickiej i starachowickiej. Pozostałe zmiany dotyczyły stref: katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, tarnobrzeskiej i wałbrzyskiej.

Według danych raportu Ministerstwa Gospodarki "Przedsiębiorczość w Polsce" na koniec 2011 r. obowiązywało 1466 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach. W samym roku 2011 wydano 188 zezwoleń, co stanowi blisko 13% ogółu ważnych zezwoleń.

Do końca 2011 r. przedsiębiorcy działający w strefach zainwestowali ponad 79,7 mld zł i zapewniali łącznie blisko 241,6 tys. miejsc pracy, z czego prawie 182,9 tys. (tj. 75,7%) stanowiły nowe miejsca pracy stworzone przez inwestorów po uzyskaniu zezwolenia na działalność w strefie, wynikające bezpośrednio z realizacji nowych inwestycji.

Reklama

Według danych na koniec 2011 r. zainwestowany w strefach kapitał pochodził w blisko 75% z sześciu krajów: Polski (17,8%), Niemiec (16,5%), USA (12,6%), Holandii (10,2%), Japonii (9,2%) i Włoch (8,5%).

W strukturze branżowej inwestycji, tak jak w latach poprzednich, dominował sektor motoryzacyjny. Przypadło na niego ponad 25% łącznych nakładów inwestycyjnych. Drugie miejsce zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10%), a trzecie - producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,4%).

Największa koncentracja branżowa charakteryzowała strefy: legnicką, katowicką i warmińsko-mazurską, w których na branżę wiodącą w 2011 r. przypadło odpowiednio 55,4%, 52,5% i 49,1% inwestycji.

W strefie legnickiej i katowickiej dominowała branża motoryzacyjna, zaś w warmińsko-mazurskiej - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Wyraźna koncentracja inwestycji na jednej branży wystąpiła także w strefie kamiennogórskiej i krakowskiej, gdzie na usługi związane z działalnością wydawniczą przypadło odpowiednio 44,3% i 43,5% inwestycji, a także w strefie słupskiej, w której udział branży drzewnej stanowił 37,1%.

źródło: portalsamorządowy.pl

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama