Outsourcing – sposób na oszczędności

anyaberkut – Adobe Stock

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na współpracę na zasadach outsourcingu. Zlecanie na zewnątrz niektórych usług daje możliwość skupienia się na działalności produkcyjnej i nierzadko pozwala na wygenerowanie sporych oszczędności.

Termin „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i jest mariażem trzech słów: outside-resource-using, co oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Najogólniej rzecz ujmując, opolega on na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji zewnętrznej firmie.

Po raz pierwszy pojęcie to zostało użyte w 1979 r. w kontekście kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny, jednak sama koncepcja jako model biznesowy powstała ponad pół wieku wcześniej. W 1923 r. Henry Ford stwierdził, że jeżeli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, to nie ma sensu się tego podejmować – powinniśmy zatrudnić do takiej pracy kogoś, kto wykona ją skuteczniej niż my.

Outsourcing przemysłowy to jedna z bardziej efektywnych form współpracy między kontrahentami. Firmy produkcyjne coraz chętniej i z coraz lepszym skutkiem wykorzystują ten model. W niektórych przypadkach oddają na zewnątrz wszystkie pomocnicze procesy działania fabryki: od oprogramowania, zarządzania dokumentami, usług księgowości, rachunkowości, serwisu i wynajmu maszyn, logistyki, przez wynajem odzieży roboczej i ochronnej, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarkę olejowo-smarną, utrzymanie stanu technicznego budynków, aż do energetyki przemysłowej. Zakres usług outsourcingu dla branży przemysłowej jest niezwykle szeroki i może obejmować również takie dziedziny jak obróbka metali czy produkcja precyzyjnych komponentów i części metalowych dla przemysłu.

Kto skorzysta

Wynajmować czy kupować? Kiedy i komu outsourcing się opłaca? Te pytania często zadają sobie przedsiębiorcy rozważający zlecenie części zadań i procesów firmom zewnętrznym. W zakładach produkcyjnych outsourcing może przyjmować różne formy i zakres. Przedsiębiorstwa wytwórcze, zlecając część zadań na zewnątrz, mogą lepiej wykorzystać swoje kluczowe kompetencje i skoncentrować działania na kwestiach strategicznych dla ich funkcjonowania.

Doświadczenia firm pokazują, że współpraca outsourcingowa pozwala w znaczący sposób zredukować koszty operacyjne przedsiębiorstwa, ale też w większym stopniu kontrolować generowane koszty, lepiej wykorzystywać posiadane zasoby i korzystać z potencjału obcych rozwiązań i technologii. Wśród innych korzyści wskazuje się dostęp do wysokiej jakości mocy wytwórczych, wiedzy i know-how, jakimi firma nie dysponuje.

Jak przekonują przedstawiciele firm oferujących usługi outsourcingowe, warto je zlecać i będą one opłacalne przy większej ilości prac. Klient ma w ten sposób zagwarantowaną ciągłość zaopatrzenia, daną usługę otrzymuje od jednego partnera, oszczędza więc na kosztach i czasie, co zwłaszcza w branży przemysłowej często jest narzędziem zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku i osiągania założonego celu biznesowego.

Outsourcing opłaca się przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, gdyż w pewnym sensie je „odciąża”, jednak firmy świadczące usługi outsourcingowe mają też oferty sprofilowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku warto jednak skorzystać z oferty wykwalifikowanego i doświadczonego dostawcy, który wcześniej dokona dokładnej analizy pod kątem opłacalności oferowanych usług.

____

Piotr Borowczyk, prezes zarządu MEWA Textil-Service:

Przedsiębiorstwa, w których szczególnie istotne jest utrzymanie czystości, czyli np. zakłady produkcyjne w branży metalowej, warsztaty naprawcze, branża warsztatowo-samochodowa czy drukarnie, mogą skorzystać z outsourcingu usług w tym obszarze.

Firma MEWA oferuje tu produkty i usługi obejmujące tekstylia przemysłowe: czyściwa bawełniane wielokrotnego użytku, maty olejowe, maty wejściowe, a także ubrania robocze. Jest to tzw. pełna usługa, co oznacza, że produkty są dostarczane do klienta, potem zabrudzone tekstylia są odbierane i prane ekologicznie w zakładach pralniczych firmy MEWA, a następnie – już czyste – ponownie wysyłane do klienta. Czyściwa wielokrotnego użytku mogą być prane wielokrotnie, aż do 50 razy. Uzupełnieniem oferty czyściw jest ekologiczna myjka Bio-Circle do części, którą również można wynająć. Zanieczyszczenia rozkładane są biologicznie przez mikroorganizmy, a płyn czyszczący jest bezpieczny dla ludzkiej skóry. Firmy produkcyjne, budowlane czy zakłady rzemieślnicze mogą też wynajmować ubrania robocze dla swoich pracowników.

____

Bartłomiej Porc, kierownik Zespołu Sprzedaży Przemysł TFM ORLEN OIL:

Powierzenie części działalności okołoprodukcyjnej profesjonalnemu serwisowi olejowemu – firmie zewnętrznej – pozwala skoncentrować się na własnej podstawowej działalności. Przekłada się to na wzrost efektywności produkcji, a jednocześnie umożliwia generowanie oszczędności na wielu polach (np. unifikacja zużywanych środków smarnych, obniżenie kosztów pośrednich). ORLEN OIL jako producent środków smarnych dysponujący najnowszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie gospodarki smarowniczej zapewnia profesjonalny i kompleksowy nadzór wspomagający utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń.

Usługa TFM ORLEN OIL obejmuje m.in.: wymianę i uzupełnianie środków smarnych w maszynach i urządzeniach, pielęgnację olejów, diagnostykę olejową, zarządzanie chłodziwami i innymi cieczami wykorzystywanymi w procesach przemysłowych, gospodarkę odpadami, pomoc w logistyce, budowanie baz danych i narzędzi wspomagających wymianę informacji, szkolenia dla pracowników i kadry, prace nad zwiększeniem efektywności i ekonomiczności procesów. Usługa TFM jest skoncentrowana na indywidualnych potrzebach klienta. Elementem kluczowym jest kultura organizacyjna i świadomość ryzyka awarii urządzeń oraz przestojów produkcyjnych, co wiąże się z utratą przychodów.

____

Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc, Grupa OEX:

Usługi outsourcingowe pomagają optymalizować procesy biznesowe i wspierają rozwój firm. Zamieniają konieczność ponoszenia inwestycji na zakup własnej infrastruktury, technologii i zatrudnienie zespołu na możliwość elastycznego korzystania z zasobów zewnętrznego partnera. W takim modelu łatwiej implementować zmiany, dostosowując zakres lub skalę usługi do bieżących potrzeb biznesu. Im większa firma, tym większe potencjalne korzyści może osiągnąć, korzystając z outsourcingu.

ArchiDoc oferuje kompleksową obsługę procesów back i middle office. Wspieramy firmy w procesie cyfrowej transformacji, dostarczając usługi z obszaru digitalizacji dokumentów, e-archiwum, elektronicznego obiegu dokumentów i tradycyjnej archiwizacji. Obsługujemy procesy specyficzne dla poszczególnych branż, m.in. bankowości, ubezpieczeń, energetyki, medycyny, TSL i przemysłu. Z naszych usług korzysta także sektor publiczny.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę