Rafako na konferencji UDT

UDT
Reklama
Reklama

Bezpieczeństwo w energetyce, innowacje i wprowadzanie nowoczesnych technologii jako główne aspekty w kreowaniu rozwoju państwa - to tematy wiodące konferencji zorganizowanej 19 stycznia w Warszawie przez Urząd Dozoru Technicznego. 

IV konferencja pt.: „Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju” to wydarzenie cykliczne, w którym uczestniczą zarówno specjaliści szeroko pojętej branży energetycznej, jak również osoby związane z nowoczesnymi technologiami czy krajowym bezpieczeństwem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicepremier Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów.

Reklama

Konferencję otworzył jej gospodarz - prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski. W swoim wystąpieniu nakreślił cztery ważne obszary kreowania rozwoju państwa, które dotyczyły aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem, energetyką, innowacjami i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz tematu wsparcia polskich firm w obszarze bezpieczeństwa. Konferencja została podzielona na dwa bloki: panele dyskusyjne oraz prelekcyjne.

 Panele dyskusyjne rozpoczęto od rozmowy na tematy związane z regulacjami prawnymi, jako czynnik rozwoju państwa. Moderatorem tej dyskusji był prof. dr hab. Maciej Rudnicki. Uczestnicy panelu to: Mariusz Haładyj (podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa) oraz Krystian Pater (członek Zarządu ds. Produkcji, PKN Orlen S.A.). Paneliści podjęli próbę określenia wpływu regulacji prawnych na rozwój gospodarki poprzez pryzmat własnych doświadczeń: naukowych, prawnych i ekonomicznych.

Reklama

Kolejną debatę na temat bezpieczeństwa w energetyce podjęli Andrzej Ziółkowski (prezes UDT), Jacek Janas (prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A.), Marian Babiuch (prezes Zarządu Elektrociepłownia „Zielona Góra”), Grzegorz Rosłonek (Dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego, PGNiG SA) oraz Krzysztof Burek (wiceprezes Zarządu, RAFAKO S.A.). Rolę moderatora objął Dariusz Piotrowski - członek Zarządu Microsoft Polska.

- Debata była wyjątkowo ciekawa, bo poruszała różne aspekty związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Była mowa m.in. o dostawach energii cieplnej i jakości systemów, które to robią. Poruszano zagadnienia związane z dostawą paliw, kierunkami ich importu oraz eksportu. Dla nas, jako producenta w branży energetycznej, najistotniejsze jest to, że temat związany z bezpieczeństwem zatacza coraz szersze kręgi. Podejmują go już nie tylko przedsiębiorstwa, ale też ministrowie, którym również zależy na stabilności tego systemu - relacjonuje Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu Rafako S.A.

W trzecim i zarazem ostatnim panelu konferencji uczestnicy - Roman Giedrojć (główny Inspektor Pracy), prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH), prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz (dyrektor naczelny z Instytutu Technologii Eksploatacji PIB z Radomia), dr inż. Daniel Podgórski (zastępca dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) podjęli temat: „Bezpieczeństwo, dziś i jutro. Zagrożenia w obszarze nowoczesnych technologii”. Panel odbył się w formie prelekcji.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama