Rok 2013 był dobry dla polskich targów

Reklama
Reklama

W oparciu o wstępne dane statystyczne targów, jakimi dysponują Polska Izba Przemysłu Targowego oraz CENTREX – audytor tych danych, można stwierdzić, że targi w Polsce pozostają ważnym instrumentem marketingu i komunikacji biznesowej. Porównując dane statystyczne w układzie 2-letnim (ze względu na cykl organizacji kilku wiodących marek targów co 2 lata), wielkości powierzchni targowej wynajętej wystawcom na targach w Polsce w 2013 r. najprawdopodobniej utrzyma się na niemal tym samym poziomie co w 2011 r.

Nieznaczny przyrost powierzchni wynajętej na targach wyniesie około 0,4% (2013 r. – ok. 679 000 mkw, wobec 675 907 mkw w 2011 r.) Liczba wystawców na targach w Polsce, według wstępnych danych statystycznych,  spadła około 4% w porównaniu z analogicznym 2011 r. (2013 r. - ok. 27 600, wobec 28 770 w 2011 r.), co było efektem wcześniejszego wyhamowania inwestycji w wielu branżach gospodarki i tym samym pogorszenia  kondycji przedsiębiorców, a nie spadkiem zainteresowania targami.  

– Wykorzystując ożywienie gospodarcze, z jakim najwyraźniej mamy do czynienia od 2013 r., prawdopodobnie wystawcy, którzy kontynuują uczestnictwo w targach, traktując je jako skuteczną platformę komunikacji biznesowej. Zainwestowali zarówno w poprawę jakości swoich wystąpień na targach, jak i w wielkość ekspozycji targowych – mówi Marzenna Łukaszewicz, dyrektor PIPT.
– Bardzo cieszy ewidentny dalszy wzrost liczby zwiedzających na targach w Polsce. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się nieustannie od 2010 r. – dodaje Halina Trawa, wicedyrektor PIPT.

Za 2013 rok przewidywany jest wzrost liczby gości targowych o około 12% w porównaniu z 2011 r. (w 2013 r. – ok. 1 272 000; w 2011 r. 1 126 267).

Zdaniem ekspertów targowych, stały wzrost liczby zwiedzających wynika z wielu czynników. Z pewnością procentuje korzystne położenie geopolityczne Polski – między wschodem a zachodem Europy. Od 2004 r. wschodnia granica Polski stanowi jednocześnie granicę Unii Europejskiej.  Z tego powodu ośrodki targowe w Polsce stają się miejscem spotkań biznesu ze Wschodu i Zachodu, z korzyścią dla wielu sektorów gospodarki. Doskonale zdają sobie sprawę z tego zarówno organizatorzy targów w Polsce, jak i operatorzy bazy targowo-konferencyjnej. Organizatorzy targów nieustannie poprawiają swoją skuteczność w docieraniu do właściwych grup docelowych zwiedzających i mobilizowaniu ich do przyjazdu na targi skierowane do biznesu. W ocenie organizatorów targów wzrasta też poziom profesjonalizmu zwiedzających. Zwiedzający pojawiający się na stoiskach wystawców są dziś znacznie lepiej przygotowani do spotkań.

Rola targów
W 2013 r. Polska Izba Przemysłu Targowego obchodziła Jubileusz 20-lecia samorządu przedsiębiorców działających w branży targowej. Była to doskonała okazja do podsumowanie dorobku PIPT.

– W ciągu 20 lat udało się nam wprowadzić standardy europejskie. Poddać sektor targowy w Polsce nie tylko standaryzacji definicyjnej, ale także jakościowej – powiedział prezes PIPT i prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Andrzej Byrt, podsumowując 20-letni dorobek Izby.

– Dorobek samorządu targowego pokazuje, jak targi się zmieniły, i jaką ważną rolę odgrywają nie tylko, jako narzędzie biznesu, ale także w rozwoju regionów Polski. Dlatego martwi mnie brak zainteresowania targami ze strony władz politycznych i samorządów. Targi potrzebują promocji, jak każde inne przedsięwzięcie, również ze strony władz państwowych, tak jak to się dzieje od wielu lat na zachodzie. Targi są ważnym narzędziem ożywienia gospodarki i nic nie wskazuje na to, aby w przyszłości miało się to zmienić, dlatego współpraca miast z targami jest tak ważna – podkreślił Adam Gabrysiak, wiceprezes PIPT i prezes firmy Abisal.

– Targi są takie, jaka jest gospodarka, są jej swoistym zwierciadłem – komentuje Paweł Babij, prezes Inerservis.

– Dla targów niezbędna jest wiedza o ich znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju miast i regionów, w których się one odbywają. Coraz odważniej i konsekwentniej trzeba mówić o jakości wydarzeń targowych, o ich znaczeniu dla branż. Bardzo bym chciał, aby w roku 2014 nie rozmawiać o targach językiem hitów i rekordów, lecz aby ich atrakcyjność mierzyć innowacyjnością i traktować je jako ważny i skuteczny sposób promocji gospodarczej – dodaje Paweł Babij.

Targi kontra kryzys
Rok 2013 był dla Europy okresem wygasania kryzysu, a w Polsce przyniósł zahamowanie tempa wzrostu z PKB na poziomie 1,4%. Jednak pomimo tych niesprzyjających warunków targi się obroniły.

– Kryzys światowy w piątym roku trwania również i w Polsce wywarł najbardziej dolegliwy negatywny wpływ na stan naszej gospodarki w pierwszej połowie 2013 r. W rozmaitych branżach mógł on wyglądać i wyglądał zapewne inaczej, ale I połowa 2013 roku przebiegła pod znakiem narastającego pesymizmu: mniej wystawców niż w przewidywaniach, mniejsze rezerwowane powierzchnie, szczuplejszy zakres usług. Zmiana nastąpiła w połowie roku, w czerwcu, najpierw w tych sektorach, które eksportowały, potem stopniowo objęła ona kolejne z tymi pierwszymi związane. Po wakacjach było już wiadomo, że koniunktura wydobrzała i polepszyły się widoki na przyszłość – podsumowuje Andrzej Byrt.

– Rok 2013 wydaje się być w pewnej mierze przełomowym dla organizatorów targów w Polsce. Po pierwsze dane statystyczne wskazują na może nie tak wielkie, ale jednak wyraźne wzrosty we wszystkich kategoriach tj. powierzchni, liczby firm uczestniczących w targach i powierzchni zamawianej przez firmy. Ważnym wskaźnikiem jest zahamowanie spadku powierzchni wynajmowanej przez firmy, bo w ostatnich latach było to wyraźnie widoczne – ocenia Mirosław Pietrucha, dyrektor CWK Opole.

Targi inwestują
W ostatnich latach wyraźnie poprawia się jakość targów w Polsce oraz stan infrastruktury targowej. Wystawcy i zwiedzający na targach korzystają z nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się, modernizowanych i nowo budowanych centrów targowych. Warto zauważyć, że w ostatnich trzech latach polskie firmy targowe zainwestowały w nowoczesną infrastrukturę ok. 300 mln złotych. Dzięki temu w wielu miejscach w Polsce powstało łącznie prawie 100 tys. mkw nowoczesnych obiektów targowych i konferencyjno-kongresowych.

– Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem działalności Międzynarodowych Targów Gdańskich w nowej siedzibie – Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo. To nowoczesne centrum oferuje usługi o najwyższych europejskich standardach zarówno w obszarze wystawienniczym jak i kongresowym – komentuje Maciej Glamowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.

W Krakowie już w maju zostanie oddany do użytku jeden z najnowocześniejszych ośrodków targowo-kongresowych w kraju. Doskonale zlokalizowane oraz wielofunkcyjne Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków umożliwi organizację niemal każdego wydarzenia.

– Cały kompleks będzie się składał z dwóch hal wystawienniczych o powierzchni 5 i 4 tys. mkw, połączonych przestronnym lobby o pow. 1,4 tys mkw. Hale są przystosowane do potrzeb wszystkich targów: nośna podłoga, brak słupów ograniczających przestrzeń, dużo bram montażowych, wszystkie media w specjalnych kanałach w podłodze. Z lobby będą wejścia do sal seminaryjnych – podzielnych, klimatyzowanych i w pełni wyposażonych. Dobry dojazd, duży parking. To w skrócie walory obiektu, które umożliwią nam umiędzynarodowienie obecnie organizowanych wydarzeń i rozwój imprez targowych – wymienia Grażyna Grabowska, prezes Targów Kraków.

Lider branży, Międzynarodowe Targi Poznańskie, miniony rok także zaliczają do udanych. Zarówno pod względem inwestycji w infrastrukturę jak i dywersyfikacji usług.

– Zaprocentowała strategia konsekwentnych inwestycji w unowocześnianie infrastruktury targowo-konferencyjnej, rozszerzania, przy jednoczesnej profesjonalizacji zakresu świadczonych usług i dywersyfikacji portfela imprez targowych. MTP od 2009 roku przeznaczyły na rozbudowę i modernizację swoich obiektów ponad 200 mln zł – konkluduje Przemysław Trawa, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W 2012 roku MTP oddały m.in. gruntownie zmodernizowane Centrum Kongresowe w Pawilonie 15 z Salą Ziemi. W lutym i kwietniu 2014 zakończą się dwie ważne inwestycje: przebudowa pawilonu 8 A oraz budowa łącznika pomiędzy pawilonem 8 A, a Centrum Kongresowym. W rozpoczętym roku gruntowną modernizację przejdzie pawilon 3. Jego przestrzeń wystawiennicza powiększy się o ok. 1000 mkw.

Mniejsze ośrodki miejskie dostrzegają rangę targów i także inwestują w infrastrukturę targową. Przykładem jest inwestycja w Opolu. Nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne rozpoczęło swoją działalność 10 stycznia br. CWK Opole na pewno stanie się ważną instytucją otoczenia biznesowego, o czym świadczy szybko zapełniający się kalendarz imprez na 2014 r.

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama