ROMER Bike Measurement System na Tour de France

ROMER Hexagon Metrology

Firma Hexagon Metrology wprowadza na rynek Mobilny Rowerowy System Pomiarowy (Mobile Bike Measurement System).

We współpracy z Laboratorium Technologii Polimerowych i Kompozytowych (LTC), działającym przy Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologicznym (EPFL), firma Hexagon Metrology opracowała Mobilny Rowerowy System Pomiarowy ROMER, który stanowi rozwiązanie do pomiarów trójwymiarowych (3D) stosowanych w pomiarach ram rowerowych podczas wyścigów kolarskich. Rozwiązanie to w pełni zostało zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI).

UCI używa systemu ROMER Bike Measurement System firmy Hexagon Metrology podczas wyścigów kolarskich Tour de France. Aby zweryfikować, czy przestrzegane są przepisy ustanowione przez UCI dotyczące konstrukcji ram, w trakcie procedury zatwierdzania sprawdzono zarówno ramy rowerów szosowych, jak i ramy rowerów do jazdy na czas. Testy przeprowadzono niezwłocznie po zakończeniu ósmego i dziewiątego etapu wyścigu w Porrentruy w Szwajcarii oraz w Besançon we Francji. Po raz pierwszy technologię tę zastosowano w wyścigach kolarskich o tak wielkim prestiżu.

- Korzystanie z ROMER Bike Measurement System na Tour de France to decydujący krok, pozwalający na stałe przestrzeganie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia całkowitej przejrzystości w naszej dziedzinie sportu oraz całkowitej uczciwości podczas wyścigu. System pozwolił nam na bardzo szybkie oraz dokładne sprawdzenie ram rowerowych zawodników na miejscu, jedynie w minimalnym stopniu zakłócając pracę zespołów" - powiedział Julien Carron, koordynator do spraw technicznych UCI.

Rowerowy System Pomiarowy ROMER oparty jest na przenośnym ramieniu pomiarowym ROMER Absolute Arm firmy Hexagon Metrology z wbudowanym skanerem laserowym. System ten zawiera oprogramowanie kontroli trójwymiarowej (3D) skonfigurowane dla niezależnych od użytkownika bezkontaktowych pomiarów geometrii ram rowerowych, przy jednoczesnym zapewnieniu całkowitej przejrzystości i stabilności podczas profesjonalnych wyścigów kolarskich. Rowerowy System Pomiarowy ROMER jest instrumentem zatwierdzonym przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI), służącym - niezależnie od miejsca dokonywania pomiarów - sprawdzaniu, czy ramy rowerowe spełniają wymagania prawne.

Skaner, mający cechy technologii ROMER, zapewnia doskonałą wydajność, nawet na silnie połyskujących powierzchniach wykonanych z włókna węglowego oraz na trudno dostępnych obszarach charakterystycznych dla dzisiejszych profesjonalnych ram rowerowych. Podczas pomiaru zintegrowany skaner zbiera z ramy 30000 punktów w 3D w ciągu każdej sekundy, tym samym umożliwiając użytkownikowi zbudowanie bardzo dokładnego trójwymiarowego modelu samej ramy. Dzięki ramieniu pomiarowemu ROMER Absolute Arm, braku czasu rozgrzania oraz dzięki ośmiu prostym, specjalnym krokom oprogramowania, użytkownik może wykonać pomiar całej ramy rowerowej, porównując ją z odpowiednim modelem CAD oraz sporządzić końcowy raport pomiarowy w czasie krótszym niż 10 minut.

Rowerowy System Pomiarowy ROMER - wideo online na stronach internetowych: http://youtu.be/mb8Zb2q17J8 i http://www.romer.eu/videos_744.htm

Więcej informacji: www.romer.com i www.hexagonmetrology.com

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę